ZUNANJA POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica
e-pošta: primoz@czpp.si
Telefon: 05 9340910

 

Ste opazili kakšno napako na spletišču ali imate kakšen predlog, pišite na:

mojca.leskovecos-cerknica.si

 
 

Odgovorno s hrano!

Projekt Odgovorno s hrano! je mednarodni projekt, ki obravnava problem porabe hrane v šolskih programih. S projektom bomo pri učencih razvijali kritično mišljenje ter znanje in sposobnosti, da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).

Projekt Odgovorno s hrano:
• podpira učitelje pri vključevanju teme o odgovornem prehranjevanju v učni proces,
• razvija kritično razmišljanje učencev in jih podpira pri njihovih dejavnostih za odgovorne spremembe v njihovi šoli in okolici,
• dviguje ozaveščenost staršev in širše družbe o globalnih vplivih njihovih vsakodnevnih odločitev,
• medsebojno povezuje interesne skupine iz različnih področij prehranjevalnega sistema, ki nas želijo pripeljati do odgovornih sprememb.

Cilji projekta so:
• Izobraževanje za trajnostni življenjski slog ( pogovarjali se bomo o odgovorni porabi hrane in iskali rešitve za naše vsakdanje življenje)
• Učenci vodijo do sprememb (aktivni učenci bodo iskali povezavo med svetovnim in lokalnim.)
• Aktivno sodelovanje s starši (starše bomo povabili, da sledijo našim nasvetom o odgovorni porabi hrane doma.)
• Vključevanje lokalnih skupnosti.

Odgovorna porabe hrane pomeni sprejemanje zavestnih odločitev o hrani, ki jo zaužijemo.
V okviru projekta bomo poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja:
• Kaj jemo?
• Od kod prihaja hrana, ki jo zaužijemo?
• Kako je bila le-ta pridelana?
• Koliko hrane zaužijem in koliko jo zavržem?
• Kakšen je globalni vpliv moje hrane?

Mentorji: Jure Mele, Mojca Mele, Ana Zebec

 
 • Zaključna anketa – Odgovorno s hrano

  Prosimo vas  za sodelovanje v zaključni anketi projekta. Anketa je namenjena vam – učencem tretje triade (7., 8. in 9.razred) in staršem učencev, ki bodo sodelovali pri zaključnem anketiranju. Podatke bomo uporabili za analizo uspešnosti projekta in na osnovi podatkov izluščili najučinkovitejše dejavnosti ter predloge sprememb.   Anketa za UČENCE je dostopna na spletnem naslovu: https://www.1ka.si/a/130899 .   Anketa za STARŠE […]

   
 •  
 • Odgovorno s hrano! Grahovo

  Aktivnosti na OŠ “11. maj” Grahovo Analiza vprašalnika Pregled hrane – Učenci:  (junij – september 2016) Z učenci 5. razreda smo izvedli anonimno anketo o prehranjevalnih navadah doma. Šolska prehrana (22.9.2016, 27.9.2016, 26.9.2016) Predstavitev šolske prehrane na Svetu staršev, Svetu šole in učiteljem na pedagoški konferenci. Objava na šolski spletni strani.: Anketa povzetek in odpadki  Eko dan (vsak zadnji teden v mesecu) […]

   
 •  
 • Odgovorno s hrano! Begunje

  Aktivnosti na OŠ Maksim Gaspari Begunje Vprašalnik Pregled hrane – Učenci: (junij – september 2016) Z učenci 5. razreda smo izvedli anonimno anketo o prehranjevalnih navadah doma. Šolska prehrana (22.9.2016, 27.9.2016, 26.9.2016) Predstavitev šolske prehrane na Svetu staršev, Svetu šole in učiteljem na pedagoški konferenci. Objava na šolski spletni strani.: Anketa povzetek in odpadki  Eko dan (vsak zadnji teden v mesecu) Enkrat […]

   
 •  
 • Odgovorno s hrano! Cerknica

    Aktivnosti na OŠ Notranjski odred Cerknica   Vprašalnik Pregled hrane – Učenci:  (junij – september 2016) Z učenci 5. razreda smo izvedli anonimno anketo o prehranjevalnih navadah doma. Šolska prehrana (22.9.2016, 27.9.2016, 26.9.2016) Predstavitev šolske prehrane na Svetu staršev, Svetu šole in učiteljem na pedagoški konferenci. Objava na šolski spletni strani.: Anketa povzetek in odpadki  Eko dan (vsak zadnji teden […]

   
 •  
 • Odgovorno s hrano!

  Projekt Odgovorno s hrano! je mednarodni projekt, ki obravnava problem porabe hrane v šolskih programih. S projektom bomo pri učencih razvijali kritično mišljenje ter znanje in sposobnosti, da sprejmejo nove vedenjske vzorce na področju pre(hrane).   Projekt Odgovorno s hrano: podpira učitelje pri vključevanju teme o odgovornem prehranjevanju v učni proces, razvija kritično razmišljanje učencev in jih podpira pri njihovih […]

   
 •  
 
 
 

URNIK

 

zabice1

Šolski spletni časopis


Posnetki in oddaje 

Medijski krožek

 
 
 
Dostopnost