KOLEDAR ŠOLSKIH, REGIONALNIH TER DRŽAVNIH SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA 2021/2022

Učenci se s pomočjo mentorjev pripravljajo na tekmovanja iz družboslovnega, naravoslovnega, tehniškega, športnega in zabavnega področja. Na tekmovanje mentor prijavi učence, ki obiskujejo priprave na tekmovanje (razen če se z mentorjem dogovorijo drugače), aktivno sodelujejo pri rednem pouku in vzorno opravljajo svoje dolžnosti.

Športna tekmovanja: Stroške prijavnine in prevoza na športno tekmovanje krije šola iz občinskih sredstev za šport. Vsi učenci v sistemu “Šolskih športnih tekmovanj” morajo imeti opravljen obvezni sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj s svojima podpisoma na obrazcu.
Ostala tekmovanja: Stroške prijavnine in prevoza na tekmovanje iz znanja z določenega področja krije šola iz materialnih stroškov ministrstva.

KOLEDAR TEKMOVANJ

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Angleška bralna značka (RS in PS) april 2022 / /
Angleški jezik (8. r.) 11. 11. 2021 / 16. 3. 2022
Angleški jezik (9. r.) 11. 11. 2021 / 16. 3. 2022
Bober (računalništvo) 8.—19. 11. 2021 / 22. 1. 2022
Bralna značka do 22. 4. 2022 / /
Cankarjevo priznanje 9. 11. 2021 9. 12. 2021 12. 2. 2021
Cici vesela šola maj 2021 / /
Dominkovo priznanje (AST) 8. 12. 2021 / 15. 1. 2022
EKO kviz 27. 1. 2022 / marec 2022
Logična pošast 6. 5. 2022 / 21. 5. 2022
Glasbena olimpijada jan. ali feb. 2022 / marec 2022
Logika 23. 9. 2021 6. 10. 2021 6. 11. 2021
Naravoslovje (Kresnička) 14. 4. 2022 / /
Nemška bralna značka marec 2022 / /
Preglovo priznanje (KEM) 7. 1. 2022 26. 3. 2022 7. 5. 2022
Računam z Lili in Binetom maj 2022 / /
Raziskovalne naloge december 2020 februar 2021 maj 2021
Razvedrilna matematika 1. 12. 2021 / 5. 2. 2022
Ruska bralna značka marec–maj
Sladkorna bolezen 15. 10. 2021 / 20. 11. 2021
Stefanovo priznanje (FIZ) 2. 2. 2022 14. 4. 2022 21. 5. 2022
Šolski plesni festival april 2022 maj 2022 junij 2022
Španski jezik april 2022 / /
Tekmovanje iz geografije 16. 11. 2021 / 2. 4. 2022
Tekmovanje iz zgodovine 7. 12. 2021 / 10. 3. 2022
Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav za učence / 1. 4. 2022 14. 5. 2022
Vegovo priznanje – matematika (Kenguru) 17. 3. 2022 6. 4. 2022 23. 4. 2022
Vesela šola 9. 3. 2022 13. 4. 2022
Veseli veter maj 2022

VODJE TEKMOVANJ

Tekmovanje Mentor (Cerknica) Mentor (Begunje) Mentor (Grahovo)
Angleška bralna značka (RS) Dunja Volf Ponikvar Saša Česen Jana Frank
Angleška bralna značka (PS) učitelji / Vida Lunka
Angleščina (8. r.) Jana Škrlj / Vida Lunka
Angleščina (9. r.) Manca Gorup / /
Astronomija Ana Turk / /
Bober

Mojca Leskovec /

Marjeta Košir

Mojca Leskovec

Mojca Leskovec /

Marjeta Košir

Bralna značka (1.–5. r.) razredniki razredniki razredniki
Bralna značka (6.–9. r.) Darja Andrejčič / Ana Zebec
Cankarjevo priznanje

Magdalena Skuk

Mateja Košmrlj

Berta Klun Mrak Sabina Jeraj
Cici vesela šola Marja Lončar Berta Klun Mrak Mojca Gornik
Logična pošast Nuša Ponikvar Marjeta Turšič Sabina Šparemblek
Glasbena olimpijada Jasmina Žagar / /
Ekobranje za ekoživljenje Anja Kebe Knavs Metka Čibej Ana Zebec
Eko kviz (PS) Jasmina Mulc / Jana Frank
Kenguru, Vegovo Simona Vampelj Marjeta Turšič Lara Vereš
Konstruktorstvo Nuša Ponikvar, Jure Mele / /
Kresnička Zlatka Kunst Cindrič / /
Logika (RS) Nina Mišič Marjeta Turšič /
Logika (PS) Marjeta Košir / Lara Vereš
Male sive celice Teja Simčič / /
Nemška bralna značka

Manca Gorup,

Nataša Korče

Nuša Rožanc
Preglovo priznanje Martina Marc / Eva Gruber / Tina Grapulin Bavčar
Računam z Lili in Binetom / / Kresnica Praprotnik
Raziskovalne naloge Teja Simčič / Teja Simčič
Razvedrilna matematika (RS) Tamara Kogej Marjeta Turšič Sabina Šparemblek
Razvedrilna matematika (PS) Mira Širaj / Lara Vereš
Sladkorna bolezen (8.r in 9.r) Eva Gruber / Tina Grapulin Bavčar
Stefanovo priznanje Ana Turk / Lara Vereš
Španska bralna značka Tanja Jenko Bratovič / /
Španščina Tanja Jenko Bratovič / /
Vesela šola (II. triada) Maja Mihelčič Desi Maksić /
Vesela šola (III. triada) Erika Opeka / /
Tekmovanje iz geografije Jasmina Mulc / Uroš Cajnko
Tekmovanje iz zgodovine Tjaša Torul / Uroš Cajnko
Veseli veter Daša Joželj Kranjc / /
Ruska bralna značka Daša Joželj Kranjc
Športno tekmovanje
Košarka (dečki, deklice)
Nogomet
Odbojka
ŠPF ples
Žogarija
Atletika, kegljanje, plezanje, lokostrelstvo, streljanje, namizni tenis …

Related Images:

(Skupno 1.368 obiskov, današnjih obiskov 1)