KOLEDAR ŠOLSKIH, REGIONALNIH TER DRŽAVNIH SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA 2020/2021

Učenci se s pomočjo mentorjev pripravljajo na tekmovanja iz družboslovnega, naravoslovnega, tehniškega, športnega in zabavnega področja. Na tekmovanje mentor prijavi učence, ki obiskujejo priprave na tekmovanje (razen če se z mentorjem dogovorijo drugače), aktivno sodelujejo pri rednem pouku in vzorno opravljajo svoje dolžnosti.

Športna tekmovanja: Stroške prijavnine in prevoza na športno tekmovanje krije šola iz občinskih sredstev za šport. Vsi učenci v sistemu “Šolskih športnih tekmovanj” morajo imeti opravljen obvezni sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj s svojima podpisoma na obrazcu.
Ostala tekmovanja: Stroške prijavnine in prevoza na tekmovanje iz znanja z določenega področja krije šola iz materialnih stroškov ministrstva.

KOLEDAR TEKMOVANJ

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Angleška bralna značka (RS in PS) april 2021 / /
Angleški jezik (8. r.) 19. 10. 2020 / 23. 11. 2020
Angleški jezik (9. r.) 12. 11. 2020 20. 1. 2021 16. 3. 2021
Bober (računalništvo) 9.—20. 11. 2020 / 16. 1. 2021
Bralna značka do 23. 4. 2021 / /
Cankarjevo priznanje 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021
Cici vesela šola 19. 5. 2021 / /
Dominkovo priznanje (AST) 3. 12. 2020 / 9. 1. 2021
EKO kviz 27. januar 2021 / 4. marec 2021
Logična pošast 7. 5. 2021 / 21. 5. 2021
Glasbena olimpijada Jan. ali feb. 2021 / marec 2021
Logika 24. 9. 2020 / 17. 10. 2020
Naravoslovje (Kresnička) 3. 2. 2021 / /
Nemška bralna značka marec 2021 / /
Preglovo priznanje (KEM) 18. 1. 2021 / 27. 3. 2021
Računam z Lili in Binetom 13. 5. 2021 / /
Raziskovalne naloge december 2020 februar 2021 maj 2021
Razvedrilna matematika 2. 12. 2020 / 30. 1. 2021
Ruska bralna značka marec – maj
Sladkorna bolezen 16. 10. 2020 / 21. 11. 2020
Stefanovo priznanje (FIZ) 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021
Šolski plesni festival
Španski jezik med 1. 12. 2020
in 15. 4. 2021
Tekmovanje iz geografije 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021
Tekmovanje iz zgodovine 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021
Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav za učence / 2. 4 . 2021 15. 5. 2021
Vegovo priznanje – matematika (Kenguru) 18. 3. 2021 / 17. 4. 2021
Vesela šola 10. 3. 2021 / 14. 4. 2021
Veseli veter maj 2021

VODJE TEKMOVANJ

Tekmovanje Mentor (Cerknica) Mentor (Begunje) Mentor (Grahovo)
Angleška bralna značka (RS) Dunja Volf Ponikvar Saša Česen Jana Frank
Angleška bralna značka (PS) učitelji / Vida Lunka
Angleščina (8. r.) Jana Škrlj / /
Angleščina (9. r.) Manca Gorup / Vida Lunka
Astronomija Ana Turk / /
Bober

Mojca Leskovec /

Marjeta Košir

Mojca Leskovec

Mojca Leskovec /

Marjeta Košir

Bralna značka (1.–5. r.) razredniki razredniki razredniki
Bralna značka (6.–9. r.) Darja Andrejčič / Ana Zebec
Cankarjevo priznanje Mateja Ovsec Berta Klun Mrak Sabina Jeraj
Cici vesela šola Marja Lončar Berta Klun Mrak Mojca Gornik
Logična pošast Nuša Ponikvar Marjeta Turšič Sabina Šparemblek
Glasbena olimpijada Jasmina Žagar / /
EKO branje za EKO življenje Anja Kebe Knavs Desi Maksić Ana Zebec
Eko kviz (PS) Jasmina Mulc / Jana Frank
Kenguru, Vegovo

učitelji dod. pouka,

Marjeta Košir

Marjeta Turšič Lara Vereš
Konstruktorstvo Nuša Ponikvar, Jure Mele / /
Kresnička Zlatka Kunst Cindrič / /
Logika (RS) Nina Mišič Marjeta Turšič /
Logika (PS) Nuša Ponikvar / Lara Vereš
Male sive celice Teja Simčič / /
Nemška bralna značka Manca Gorup Nuša Rožanc
Preglovo priznanje (KEM) Martina Marc / Tina Grapulin Bavčar
Računam z Lili in Binetom / / Kresnica Praprotnik
Raziskovalne naloge Teja Simčič / Teja Simčič
Razvedrilna matematika (RS) Tamara Kogej Marjeta Turšič Sabina Šparemblek
Razvedrilna matematika (PS) Mira Širaj / Lara Vereš
Sladkorna bolezen (9. r.) / / Tina Grapulin Bavčar
Stefanovo priznanje / Lara Vereš
Španska bralna značka Tanja Jenko Bratovič / Tanja Jenko Bratovič
Španščina Tanja Jenko Bratovič / Tanja Jenko Bratovič
Vesela šola (II. triada) Dagmar Korošec Desi Maksić /
Vesela šola (III. triada) Magdalena Skuk / /
Tekmovanje iz geografije Jasmina Mulc / Uroš Cajnko
Tekmovanje iz zgodovine Tjaša Torul / Uroš Cajnko
Veseli veter Daša Joželj Kranjc / /
Ruska bralna značka Daša Joželj Kranjc
Športno tekmovanje Mentor
Košarka (dečki, deklice) Mateja Dolgan
Nogomet Boštjan Gorjup
Odbojka Matej Mele
ŠPF ples Tanja Jenko Bratovič
Žogarija Boštjan Gorjup
Atletika, kegljanje, plezanje, lokostrelstvo, streljanje, namizni tenis …

Matej Mele, Mateja Dolgan,

Boštjan Gorjup

(Skupno 513 obiskov, današnjih obiskov 1)