ŠOLSKI PREVOZI – VOZNI RED 2023/2024

Prometni režim v okolici matične šole v Cerknici

Parkirišča za starše učencev 1. razreda so sedaj na Kovačevi ulici (od avtobusnega postajališča naprej). Učence pospremite skozi vhod za 1. razred.

Starši starejših učencev, ki svoje otroke vozite v šolo z avtomobilom, zapeljete z glavne ceste v rondo pred šolo, otroka odložite in odpeljete naprej. V rondoju ne parkirajte vozil. Učenci vstopajo v šolo skozi garderobe (2. – 6. razred) oz. skozi vhod v avlo iz Kovačeve ulice (7. – 9. razred). Če spremljajo prvošolca, lahko vstopijo skozi vhod za 1. razred.

Učenci, ki se pripeljejo z avtobusom iz smeri Dolenje Jezero in Dolenja vas, izstopajo na novi avtobusni postaji pri šoli. Tudi ti učenci vstopajo v šolo skozi garderobe oz. skozi vhod v avlo iz Kovačeve ulice in ne skozi vhod namenjen prvošolcem.

prenesi:

VOZNI RED OŠ CERKNICA, OŠ GRAHOVO, OŠ BEGUNJE 2023-2024

Varstvo vozačev je zagotovljeno za učence, ki se vozijo s šolskih avtobusom.

Pravila obnašanja

  1. Pri vstopanju v avtobus oz. kombi na avtobusni postaji se učenci postavijo v vrsto.
  2. Učenec mora zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
  3. Pri vstopu v avtobus oz. kombi je učenec dolžan pokazati vozniku letno vozovnico.
  4. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je navedena na njej, ali pa na relaciji, ki ni vpisana na vozovnici.
  5. O morebitni izgubljeni oz. ukradeni vozovnici je imetnik dolžan takoj obvestiti tajništvo šole.
  6. Učenec je na avtobusu dolžan skrbeti za red in čistočo ter se vzorno obnašati.
  7. Zaradi varnosti je obvezno pripenjanje z varnostnim pasom. Hoja in vstajanje v avtobusu oz. kombiju med vožnjo nista dovoljena.

 

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA – VOZNI REDI

 

 

Related Images:

(Skupno 3.207 obiskov, današnjih obiskov 1)