SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 2020/21

Matična šola Cerknica – razredna stopnja

Skupnost učencev razredne stopnje sestavljajo učenci od 2. do 5. razreda. Predstavniki (po dva iz vsake oddelčne skupnosti od 2. do 5. razreda) se udeležujejo sestankov, na katerih se z mentorico dogovorijo za dejavnosti, ki jih bodo izvajali v določenem obdobju kot predstavniki skupnosti učencev ali s sošolci v razredu.

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili:

 • za dobre medsebojne odnose in razvijanje medsebojne pomoči,
 • upoštevati pravila lepega vedenja,
 • ločevati odpadke, varčevati z energijo,
 • skrbeti za urejenost učilnic in hodnikov,
 • zbirati star papir, plastične zamaške,
 • pomagati pri decembrskem okraševanju šolskih prostorov,
 • voščiti delavcem šole za božično – novoletne praznike,
 • motivirati branje,
 • se vključevati v izvajanje šolskih projektov.

Mentorica: Anja Kebe Knavs

Matična šola Cerknica – predmetna stopnja

Šolska skupnost je sestavljena iz predstavnikov oddelčnih skupnosti, ki jih izvolijo na razrednih urah od 6. do 9. razreda. Učencem omogoča, da sooblikujejo  šolski utrip. Šolska skupnost  je odgovorna, ustvarjalna, kritična, ki se zaveda, da lahko s svojim aktivnim sodelovanjem pomembno vpliva na celotno delovanje šole.

Naloge šolske skupnosti:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom na šoli (interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, prireditve …),
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • pomaga pri organizaciji šolskih prireditev,
 • načrtuje in organizira ter vključuje učence v različne skupne akcije (npr. razne zbiralne akcije),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. urejena in čista okolica šole, urejenost oglasne deske na šoli, čisti hodniki) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 • sodeluje v otroškem parlamentu (na občinski, regionalni ravni in nacionalni ravni),
 • tema otroškega parlamenta v šol. letu 2020/2021 je »Moja poklicna prihodnost«.

Mentorica: Vladimira Ivančič

 

 Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje

Skupnost učencev na razredni stopnji sestavljajo učenci 2., 3., 4. in 5. razreda. Vsaka oddelčna skupnost izbere dva predstavnika, ki se redno udeležujeta sestankov. Včasih v programu sodelujejo vsi učenci, lahko tudi razredniki.

Skrbeli bomo za lepo urejene učilnice. Trudili se bomo za red in disciplino na šoli. Še vedno bomo skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov in smeti. Hrane ne bomo razmetavali. Posodo, v kateri je malica, bomo odnesli v kuhinjo lepo urejeno. Redno bomo skrbeli za čisto in lepo urejeno okolico. Pripravljali bomo razstave in skrbeli za urejene panoje na hodnikih. V prednovoletnem času bomo sodelovali pri izdelavi voščilnic in izdelkov za šolski bazar ter voščilnic za zaposlene. Poskrbeli bomo za prednovoletno okrasitev šole. Vključevali se bomo v izvajanje šolskih projektov.

Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo.

Mentorica: Bernarda Dolničar

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Skupnost učencev sestavljajo učenci od 2. do 9. razreda. Vsak oddelek ima dva predstavnika, ki svoje sošolce zastopata na sestankih Skupnosti učencev. Skupnost učencev s svojim aktivnim sodelovanjem pomembno vpliva na celotno življenje in delovanje šole, saj tako učencem omogoča, da sooblikujejo šolski utrip.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so tesno povezane z delom Ekošole. Aktivno se bomo vključevali v izvajanje šolskih projektov. Predvsem se bomo posvetili izgradnji in poglabljanju pozitivnih vrednot. Skupaj se bomo trudili, da bi se v šolskih prostorih kar se da najbolje počutili in dosegali najvišje cilje. Sodelovali bomo z organizacijami in posamezniki v kraju ter v domači in sosednjih občinah. To nas zagotovo vse bogati.

Mentorica: Metka Polovič

(Skupno 355 obiskov, današnjih obiskov 1)