ZUNANJA POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica
e-pošta: primoz@czpp.si
Telefon: 05 9340910

 

Ste opazili kakšno napako na spletišču ali imate kakšen predlog, pišite na:

mojca.leskovecos-cerknica.si

 
 

PROJEKTI: Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)

 

 

Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju | Osnovna šola Ivana Skvarče Zagorje ob Savi

 

PROJEKTI:

 • React-EU – IKT za VIZ
 • CENTER ZA MLADE IN POČITNIŠKO VARSTVO
 • SIO 2020 Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

OPISI PROJEKTOV

React-EU – IKT za VIZ

Operacija: React-EU – IKT za VIZ 

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov. Projekt bo podprl hibridno izobraževanje, ki izmenično poteka na daljavo in na lokacijah VIZ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Vse informacije o izvajanju Evropske kohezijske politike 2014-2020 v Republiki Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.


CENTER ZA MLADE IN POČITNIŠKO VARSTVO

Operacija: Center za mlade in počitniško varstvo

Glavni namen operacije je večja vključenost ranljivih skupin, s poudarkom na mladih do 15. leta. Z operacijo želimo zapolniti vrzel pomanjkanja programov in aktivnosti za socialno vključenost mladih, kar bomo dosegli z:

 • opremljanjem in  vzpostavitvijo Centra za mlade, pri čemer ima pomembno vlogo podjetje Alpod d.o.o.;
 • delovanjem Centra za mlade v kletnih prostorih Osnovne šole Notranjskega odreda Cerknica, ki bo omogočal kakovostno preživljanje prostega časa osnovnošolcev v popoldanskih urah, v ideološko nevtralnem, nepristranskem in varnem prostoru ob stalni navzočnosti odrasle osebe;
 • vzpostavitvijo in delovanjem programa počitniškega varstva, ki bo nudil oporo in pomoč staršem pri varstvu najmlajših osnovnošolcev v času šolskih počitnic.

Oba programa znotraj operacije bosta zasledovala večjo socialno vključenost, učenje in spodbujanje sodelovanja med mladimi na več načinov:

 • z možnostjo preživljanja prostega časa ob različnih igrah (npr. namizni nogomet, namizni tenis, namizni hokej, družabne igre);
 • z nudenjem učne pomoči v prostoru Centra za mlade;
 • z oblikovanjem in izvajanjem strukturiranih splošnoizobraževalnih aktivnosti, pri čemer bo sodelovala tudi sodelavka Osnovne šole Notranjski odred Cerknica (ogledi filmov, delavnice);
 • z delavnicami o urbani kulturi, ki jih bo pripravilo Društvo Asvalt;
 • z oblikovanjem in izvajanjem vsebin za počitniško varstvo, s poudarkom na ozaveščanju o trajnostnem razvoju, varovanju okolja in podnebnih spremembah.

Partnerji:

VP – Zavod Samostojen si

P1 – Osnovna šola Notranjski odred Cerknica

P2 – Alpod, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.

P3 – Društvo Asvalt, društvo za urbano kulturo in šport

Trajanje operacije:              1.8.2020-29.10.2022

Skupna vrednost operacije:            48.336,33€

Znesek sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR): 38.669,04€

Povezave:                                      
www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

sio 2020

SIO 2020 je program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki ga sofinancira Arnes, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

www.eu-skladi.si

www.arnes.si/sio-2020/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Related Images:

(Skupno 602 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost