PROJEKTI:

  • CENTER ZA MLADE IN POČITNIŠKO VARSTVO

OPISI PROJEKTOV

CENTER ZA MLADE IN POČITNIŠKO VARSTVO

Operacija: Center za mlade in počitniško varstvo

Glavni namen operacije je večja vključenost ranljivih skupin, s poudarkom na mladih do 15. leta. Z operacijo želimo zapolniti vrzel pomanjkanja programov in aktivnosti za socialno vključenost mladih, kar bomo dosegli z:

  • opremljanjem in  vzpostavitvijo Centra za mlade, pri čemer ima pomembno vlogo podjetje Alpod d.o.o.;
  • delovanjem Centra za mlade v kletnih prostorih Osnovne šole Notranjskega odreda Cerknica, ki bo omogočal kakovostno preživljanje prostega časa osnovnošolcev v popoldanskih urah, v ideološko nevtralnem, nepristranskem in varnem prostoru ob stalni navzočnosti odrasle osebe;
  • vzpostavitvijo in delovanjem programa počitniškega varstva, ki bo nudil oporo in pomoč staršem pri varstvu najmlajših osnovnošolcev v času šolskih počitnic.

Oba programa znotraj operacije bosta zasledovala večjo socialno vključenost, učenje in spodbujanje sodelovanja med mladimi na več načinov:

  • z možnostjo preživljanja prostega časa ob različnih igrah (npr. namizni nogomet, namizni tenis, namizni hokej, družabne igre);
  • z nudenjem učne pomoči v prostoru Centra za mlade;
  • z oblikovanjem in izvajanjem strukturiranih splošnoizobraževalnih aktivnosti, pri čemer bo sodelovala tudi sodelavka Osnovne šole Notranjski odred Cerknica (ogledi filmov, delavnice);
  • z delavnicami o urbani kulturi, ki jih bo pripravilo Društvo Asvalt;
  • z oblikovanjem in izvajanjem vsebin za počitniško varstvo, s poudarkom na ozaveščanju o trajnostnem razvoju, varovanju okolja in podnebnih spremembah.

Partnerji:

VP – Zavod Samostojen si

P1 – Osnovna šola Notranjski odred Cerknica

P2 – Alpod, podjetje za trgovino in inženiring, d.o.o.

P3 – Društvo Asvalt, društvo za urbano kulturo in šport

Trajanje operacije:              1.8.2020-29.10.2022

Skupna vrednost operacije:            48.336,33€

Znesek sofinanciranja iz Evropskega socialnega sklada (ESRR): 38.669,04€

Povezave:                                      
www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

(Skupno 89 obiskov, današnjih obiskov 1)