Roditeljski sestanki 2023/24

 

zaba4_gif

Matična šola:

I.:

29. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda  
30. avgust ob 16.30: za starše učencev 5. razreda 
12. september ob 17.00: za starše učencev 6. razreda 
12. september ob 17.00: za starše učencev 8. razredov 
13. september ob 17.00: za starše učencev 7. razredov 
13. september ob 18.00: za starše učencev 9. razreda 
14. september ob 17.00: za starše učencev 2. razreda 
14. september ob 18.00: za starše učencev 3. in 4. razreda 
 
II.:

4. januar ob 17.00: za starše učencev 2. razreda 
9.  januar ob 16.30: za starše učencev 6. razreda 
6. februar ob 18.00: za starše učencev 9. razredov  
12. februar ob 18.00: za starše učencev 8. razreda 
12. februar ob 18.15: za starše učencev 7. razreda 
12. februar ob 17.30: za starše učencev 5. razreda 
12. februar ob 16.45: za starše učencev 3. in 4. razreda 

zaba4_gif

Podružnica Grahovo:

I.:

29. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda 
30. avgust ob 18.00: za starše učencev 5. razreda 
14. september ob 17.00: za starše učencev 2. razreda 
14. september ob 18.00: za starše učencev 3. in 7. razreda 
14. september ob 19.00: za starše učencev 4. razreda 
12. september ob 18.00: za starše učencev 6. in 8. razreda 
13. september ob 18.00: za starše učencev 9. razreda (na OŠ Cerknica) 
         
II.:  

4. januar ob 17.00: za starše učencev 2. razreda 
15. februar ob 16.30: za starše učencev 9. razreda 
15. februar ob 17.00: za starše učencev 1. in 8. razreda 
15. februar ob 18.00: za starše učencev 3., 4., 5. in 7. razreda 
9. januar ob 16.30 v Cerknici za starše učencev 6. razreda  
    

zaba4_gif

Podružnica Begunje:

I.:

29. avgust ob 17.30: za starše učencev 1. razreda  
30. avgust ob 17.00: za starše učencev 5. razreda 
14. september ob 17.00: za starše učencev 2. in 3. razreda 
14. september ob 18.00: za starše učencev 4. razreda 

II.:

4. januar ob 17.00: za starše učencev 2. razreda 
15. februar ob 16.30: za starše učencev 1. razreda  
15. februar ob 17.00: za starše učencev 3. razreda  
15. februar ob 17.30: za starše učencev 4. in 5. razreda

zaba4_gif

PREDLAGANE VSEBINE ZA RODITELJSKE SESTANKE 

V vsakem oddelku bo na enem izmed roditeljskih sestankov izvedena dejavnost vezana na projekt Varno in spodbudno učno okolje.

1. razred:  
I. Otrokov vstop v šolo (razredniki) 
II. Opismenjevanje učencev (razredniki) 
 
2. razred:  
I. Domače naloge (razredniki) 
II. CŠOD (razredniki)  
 
3. razred:  
I. Številčno ocenjevanje (razredniki) 
II. Ocena bralnih in pisalnih zmožnosti učencev (Jelka Otoničar, Katja Širca) 
 
4. razred:  
I. Delo v 4. razredu (razredniki) 
II. Branje z razumevanjem, LŠN 5. razred (razredniki, Nina Mišič) 
 
5. razred:  
I. Šola v naravi in učne vsebine za 5. razred (razredniki) 
II. Prehod z razredne na predmetno stopnjo (svetovalna služba)  

6. razred:  
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredniki), cepljenje HPV (T. Mlinar), Zimska  šola v naravi (Boštjan Gorjup) 
 II. NPZ, izbirni predmeti, razredna problematika (razredniki) 

7. razred 
I. Doživetje v naravi (Manca Farkaš, Erika Benčina Herblan), uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki)   
II. Posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku (razredniki) 
 
8. razred: 
I. cepljenje HPV (T. Mlinar), uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki) 
II. Poklicna pot (Vladimira Ivančič) 
 
9. razred: 
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredniki), ekskurzija v London 
II. Vpis v srednjo šolo (Vladimira Ivančič) 

 

Related Images:

(Skupno 3.556 obiskov, današnjih obiskov 1)