Roditeljski sestanki 2020/21

Roditeljski sestanki so priložnost za pridobivanje uporabnih informacij, za predloge in pobude staršev ter skupen dialog.  S sklepom učiteljskega zbora z dne  3. 7. 2020 je učiteljski zbor  izglasoval, da bomo v šolskem letu 2020/2021  izvedli  dva roditeljska sestanka.

Model B, po katerem se izvaja pouk v šolskem letu 2020/21, predvideva sodelovanje s starši na daljavo oz. preko IKT tehnologije. Šola naj bi roditeljske sestanke za starše v šoli izvajala le izjemoma.  Tako  bomo roditeljske sestanke organizirali v šolskih prostorih za starše učencev 1., 5. in  6. in razreda.

zaba4_gif

Matična šola:

I.:

27. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
3. september ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
17. september ob 18.00: za starše učencev 6. razredov
22 . september na daljavo za starše učencev 2., 3., 4., 7., 8., in 9. razreda

II.:
11. februar ob 17.00: za starše učencev 1. in 2. razreda
11. februar ob 17.30: za starše učencev 3. in 5. razreda
11. februar ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
9. februar ob 18.30: za starše učencev 6. razreda
9. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
9. februar ob 18.00: za starše učencev 8. in 9. razreda
 

zaba4_gif

Podružnica Grahovo:

I.:
27. avgust ob 18.30: za starše učencev 1. razreda
3. september ob 18.00: za starše učencev 5. razreda
17. september ob 17.30: za starše učencev 6. razreda
22 . september na daljavo za starše učencev 2., 3., 4., 7. in 9. razreda

II.:
11. februar ob 17.00: za starše učencev 1. in 9. razreda
11. februar ob 17.30: za starše učencev 4. in 5. razreda
11. februar ob 18.00: za starše učencev 2. in 3. razreda
11. februar ob 18.30: za starše učencev 6. in 7. razreda

zaba4_gif

Podružnica Begunje:

I.:

27. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
3. september ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
22. september na daljavo za starše učencev 2. 3. in 4. razreda

II.:

11. februar ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
11. februar ob 17.30: za starše učencev 3. in 5. razreda
11. februar ob 18.30: za starše učencev 4. razreda

zaba4_gif

V dnevih, ko so roditeljski sestanki, so govorilne ure le pri razrednikih.

zaba4_gif

Na roditeljski sestankih je zaželeno, da starši s svojimi predlogi in pobudami pripomorete h kvalitetnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu.

V delo šole se starši vključujete tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

zaba4_gif

PREDLAGANE VSEBINE ZA RODITELJSKE SESTANKE 

1. razred:
I. Otrokov vstop v šolo (razredniki)
II. Opismenjevanje učencev (razredniki)

2. razred:
I. Domače naloge (razredniki)
II. CŠOD (razredniki)

3. razred:
I. Številčno ocenjevanje (razredniki)
II. Branje z razumevanjem, bralne zmožnosti učencev (Jelka Otoničar)

4. razred:
I. Delo v 4. razredu (razredničarke)
II. Branje z razumevanjem (razredniki)

5. razred:
I. Šola v naravi in učne vsebine za 5. razred (razredniki)
II. Prehod z razredne na predmetno stopnjo (razredniki)

6. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda, (razredniki), zimska šola v naravi (Boštjan Gorjup)
II. NPZ, izbirni predmeti, razredna problematika (razredniki)

7. razred:
I. Doživetje v naravi (razredniki, Manca Farkaš)
II. Posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku (razredniki)

8. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki)
II. Poklicna pot (Vladimira Ivančič)

9. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredniki)
II. Vpis v srednjo šolo (Vladimira Ivančič)

(Skupno 1.586 obiskov, današnjih obiskov 1)