zaba4_gifZAPISNIKI SVETA STARŠEV

zaba4_gif    Pravilnik delovanja Sveta staršev OŠ Notranjski odred Cerknica

V delo šole in vrtca se, v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. Predsednika sveta staršev izvoli svet staršev na prvem sestanku v septembru. Delo sveta staršev poteka po poslovniku, sprejetem 10. 6. 2014. 

Za aktivno vključevanje staršev  v delo šole je oblikovan 42-članski svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki posameznega oddelka šole.

Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 je Bojan Pivka.

zaba4_gif

Predstavniki  v šolskem letu 2020/2021

Matična šola Cerknica

1.A Bernarda BREZEC KRAJC
1.B Urška KOS
1.C Nasta LUŠTRIK
2.A Vladimir RADULOVIČ
2.B Boštjan DOVJAK
2.C Ksenja ZALAR
3.A Kristina KEBE
3.B Vijoleta ČIK
3.C Vinko MLINAR
4.A Rok PETRIČ
4.B Mateja ŽELKO GOSAK
4.C Dunja PODLESNIK
5.A Bojan PIVKA
5.B Andrej MELE
6.A Petra KOLMAN ŽNIDARŠIČ
6.B Mojca TROHA KRAŠEVEC
6.C Ivana BUDIMIR
6.D Danijela MOŽINA
7.A Krunoslav KRIŽ
7.B Tanja TEKAVC
7.C Darko SUHADOLNIK
7.D Urška ŽURGA
8.A Matjaž ČUČEK
8.B Helena KRAŠEVEC
8.C Mojca KEBE
8.D Zdravko BOGATAJ
9.A Lucijan ČUK
9.B Saša TERLEP
9.C Brigita OPEKA

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

1.M Darja LAVRIČ
2.M Mitja MACUKA
3.M Blaž TURŠIČ
4.M Branka ZALAR ŠTRITOF
5.M Mojca KOBAL ZAKRAJŠEK

Podružnica “11. maj” Grahovo

1.G Samo PETRIČ
2.G Katja TURŠIČ
3.G Franci ŽNIDARŠIČ
4.G Katarina VAVTAR KOVAČ
5.G Barbara ZAJEC
6.G Martin MIŠIČ
7.G Marko LOVKO
9.G Damjan KADUNC

(Skupno 1.419 obiskov, današnjih obiskov 1)