zaba4_gifZAPISNIKI SVETA STARŠEV

zaba4_gif    Pravilnik delovanja Sveta staršev OŠ Notranjski odred Cerknica

V delo šole in vrtca se, v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. Predsednika sveta staršev izvoli svet staršev na prvem sestanku v septembru. Delo sveta staršev poteka po poslovniku, sprejetem 10. 6. 2014. 

Za aktivno vključevanje staršev  v delo šole je oblikovan 41-članski svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki posameznega oddelka šole.

Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2021/2022 je Bojan Pivka.

zaba4_gif

Predstavniki  v šolskem letu 2021/2022

Matična šola Cerknica

1. a Katarina INTIHAR
1. b Maruša MRŠOL
2. a Miha JERNEJČIČ
2. b Urška KOS
2. c Nasta LUŠTRIK
3. a Gregor URH
3. b Boštjan DOVJAK
3. c Ksenija ZALAR
4. a Vijoleta ČIK
4. b Tamara KLARIĆ
5. a Rok PETRIČ
5. b Mateja ŽELKO GOSAK
5. c Dunja PODLESNIK
6. a Aleksander PONIKVAR
6. b Bojan PIVKA
6. c Mojca KOBAL ZAKRAJŠEK
7. a Petra KOLMAN ŽNIDARŠIČ
7. b Mojca TROHA KRAŠEVEC
7. c Ivana BUDIMIR
7. d Andrej PENCA
8. a Lucijan ČUK
8. b Igor KARNIČNIK
8. c Helena BORŠTNIK
8. d Peter ROGELJ
9. a Vesna TRUDEN ZUPANČIČ
9. b Helena KRAŠEVEC
9. c Milanka ŠANTELJ
9. d Lucia AHČIN BAVDEK

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

1.M Tanja KATERN
2.M DARJA LAVRIČ
3.M Mitja MACUKA
4.M Tatjana ŠKERLJ
5.M Branka ZALAR ŠTRITOF

Podružnica “11. maj” Grahovo

1.G Nastja BAJT
2.G Sabina NARDIN
3.G Damjan KADUNC
4.G Mojca MEDEN
5.G Barbara ZAJEC
6.G Nina SLEMENŠEK
7.G Martin MIŠIČ
8.G Jana MLAKAR

(Skupno 2.035 obiskov, današnjih obiskov 2)