​Šolska shema

Naša šola je vrsto let sodelovala v projektu Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ)​. V šolskem letu 2017/18 se je shema dopolnila z razdeljevanjem mleka  in preimenovana v Šolsko shemo.

Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen ukrepa je spodbuditi porabo sadja,  zelenjave in mleka ter omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih ter preprečevati nastanek številnih nenalezljivih bolezni sodobne civilizacije. Evropska unija nameni državam članicam določeno finančno pomoč, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave ter mleka učencem.

Na naši šoli enkrat tedensko vsem učencem poleg rednih obrokov ponudimo še dodaten obrok svežega sadja ali zelenjave, medtem ko mleko ponudimo okvirno dvakrat mesečno. Zavedamo se, kako transport negativno vpliva na kvaliteto živil in okolje, zato se trudimo ponuditi čim več sadja, zelenjave in mleka iz okoliških vasi, oziroma vsaj iz Slovenije.

​Promocija Šolske sheme

Učenci so do sedaj zelo radi prihajali na stojnico v jedilnico, vendar letos zaradi poostrenih higienskih razmer zaradi koronavirusa tega ne moremo izvajati. Stojnico bomo tako letos nadomestili z razstavnim prostorom, kjer bodo učenci razstavili izdelke (slike, spise …), sliko razstave pa objavili v lokalnem glasilu Slivniški pogledi.

Zaposlene, ki skrbijo za razstavni prostor:

Mojca Dovjak (Cerknica)

Saša Česen (Begunje)

Ana Zebec (Grahovo)

.

Plakat-SŠSZ 2016 17-page-001

Related Images:

(Skupno 581 obiskov, današnjih obiskov 1)