Šolska prehrana

Organizatorka šolske prehrane je Dovjak Mojca. Dosegljiva je od ponedeljka do petka od 6.00 do 14.00 na telefon 01/70-50-535 in na e-naslovu: prehrana-oscerknica@os-cerknica.si .

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico in kosilo. Prijave ali odjave sprejemamo do 7.00 za isti dan.

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV:

 • preko spletne rešitve mojaMALICA,
 • po e-pošti (prehrana-oscerknica@os-cerknica.si),
 • pri organizatorki šolske prehrane (01/70-50-535),
 • pri materialni knjigovodkinji (01/70-50-530).

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:

 • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas.
 • Če je odjava podana do 7.00, velja odjava še za isti dan.
 • Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15. točka Pravil).
 • Če malica ni prevzeta do 10. ure se odstopi brezplačno drugim učencem (19. točka Pravila).

Jedilniki so ob četrtkih objavljeni na spletni strani šole, ob petkih pa jih obesimo na oglasne deske po šoli. Zaradi morebitnih odsotnosti zaposlenih v kuhinji, varnega shranjevanja in dobave živil, si v izjemnih primerih pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.

Učencem omogočamo dietno prehrano na podlagi ​veljavnega zdravniškega potrdila​ osebnega zdravnika ali specialista (obrazec: Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka). Ko želijo dieto prekiniti, morajo dostaviti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka. Na željo otrok oziroma staršev nudimo učencem tudi brezmesno malico in kosilo​, kar ne zahteva zdravniškega potrdila.

Šolsko malico v ​OŠ Notranjski odred Cerknica postrežemo v ​razredih (od 1. do 5. razreda), učenci predmetne stopnje pa malicajo v jedilnici. Delitev malice za učence predmetne stopnje v jedilnici poteka v dveh delih, in sicer:

 • 6. in 7. razred: od 9.32 do 9.45,
 • 8. in 9. razred: od 9.20 do 9.32.

Na podružnični ​šoli Maksim Gaspari Begunje poteka ​malica ​od 9.20 do 9.45, na podružnični šoli ‘’11. maj” Grahovo pa od 9.30 do 9.45.

V jedilnici učenci skladno s kulturo prehranjevanja pospravijo suhe drobtine za seboj, dežurni pa jih pobrišejo z mokro krpo.

Učenci, ki kosijo in nimajo​ ​brezstičnih obeskov za evidentiranje prevzema ​kosil​a, se vpišejo v evidenco pozabljenih ​brezstičnih obeskov in plačajo stroške administrativnega dela​, ki znašajo 50 centov ​in se jih upošteva pri obračunu šolskih storitev za tekoči mesec (sklep 4. seje sveta šole št. 900-1/2022/8 z dne 29. 6. 2022).

Kosila delimo:

 • v Cerknici od 12.00 do 13.00,
 • v Begunjah od 11.50 do 12.40,
 • v Grahovem pa od 11.45 do 12.30.

V izogib odpadkom ter zaradi odgovornega odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se neprevzete šolske obroke in presežek že pripravljenih obrokov odstopi kasneje učencem v podaljšanem bivanju.

Skladno z zakonodajo v obroke vključujemo tudi eko živila in živila iz shem kakovosti.

Načela priprave hrane za otroke so:
• pogosto uživanje svežega sezonskega sadja in zelenjave (dodatno sadje ali zelenjava v sklopu Šolske sheme),
• pogosto uživanje mleka in mlečnih izdelkov (dodatno mleko v sklopu Šolske sheme),
• bogata zastopanost vlaknin,
• malo soljena hrana,
• čim manj sladkorja,
• izbira načinov priprave hrane, ki ohranjajo vitamine in minerale,
• čim manj umetnih barvil, ojačevalcev okusa, arom in konzervansov,
• vključevanje eko živil in živil iz shem kakovosti.

Učenci imajo na šoli vedno na voljo čisto in neoporečno pitno vodo, ki je tudi najbolj pogosta pijača ob kosilih.

Kultura prehranjevanja
Učence spodbujamo k primerni kulturi prehranjevanja; ko otroci jedo, jih spodbujamo k oblikovanju prijetnega, umirjenega vzdušja, da otroci jedo počasi, sede, v miru, da hrano dobro prežvečijo in uporabljajo vljudnostne besede. Kulturno prehranjevanje, samostojnost, razvijanje higienskih navadah in skrb za zdravje je del vsakdanjika vseh nas in otrok.

OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 je pričela veljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, po kateri je potrebno ustrezno označiti vse alergene sestavine, ki jih vsebujejo nepredpakirana živila.

Related Images:

(Skupno 5.207 obiskov, današnjih obiskov 1)