ZUNANJA POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica
e-pošta: primoz@czpp.si
Telefon: 05 9340910

 

Ste opazili kakšno napako na spletišču ali imate kakšen predlog, pišite na:

mojca.leskovecos-cerknica.si

 
 

ŠOLSKI SKLAD

 

Na Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica je bil na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju ustanovljen šolski sklad. V skladu s Pravili šolskega sklada je njegov namen financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za nadstandardne dejavnosti skupine ali razreda; za dobrodelnost, pripravljenost in zavzemanje za enakost med vsemi udeleženci učnega in vzgojnega procesa, nakup nadstandardne opreme, ki omogoča kvalitetnejše vzgojno-izobraževalno delo za vse učence na šoli ter zviševanje standarda vzgojno-izobraževalnega dela na šoli ter tudi udeležbo otrok s socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem programa in se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavlja enake možnosti. 

 

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov. Zakon omogoča tudi, da lahko vsak posameznik nameni do 0,3 % donacije šolskemu skladu.

Sklad OŠ Notranjski odred Cerknica upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov. Novi predstavniki upravnega odbora so bili imenovani na prvi seji Sveta staršev v šolskem letu 2019/20. To so Manca Farkaš (predsednica), Leon Zalar, Vladimira Ivančič, Metka Polovič, Eva Baraga, Zdravko Bogataj in Boris Žnidaršič.

Predsednica: Manca Farkaš

Pravilnik o delovanju šolskega sklada

PRAVILNIK O DELOVANJU ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE NOTRANJSKI ODRED CERKNICA

 

Zapisniki:

šolsko leto 2021/2022

šolsko leto 2020/2021

  • /

šolsko leto 2019/2020

šolsko leto 2018/2019

šolsko leto 2017/2018

šolsko leto 2016/2017

šolsko leto 2015/2016

šolsko leto 2014/2015

Related Images:

(Skupno 1.448 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 
 
 
Dostopnost