Projekt: Zdrava šola

Osnovna šola Notranjski odred je članica slovenske mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju za učence, učitelje in starše.

Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja, dejavnega vključevanja učencev, lokalnega in regionalnega sodelovanja, izobraževanja učiteljev, konceptualnega razvoja mreže in kakovosti standardov.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti.

Izhodišča: Namen Zdrave šole je v prvi vrsti vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Pomembno je ne le telesno, ampak tudi duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Sodelovalni in akcijsko usmerjen pristop k zdravju se zagotavlja:

 • z obveznim učnim načrtom:vsebine zdravja v učnem načrtu,
 • s skritim učnim načrtom: pomembna je organizacija, ustrezna pravila, medsebojni odnosi, interesne dejavnosti, preventivni in promocijski projekti s področja krepitve zdravja;
 • z dobrimi povezavami z domom in skupnostjo: poglobljeno sodelovanje med šolo, družino in skupinami, organizacijami in posamezniki v lokalni skupnosti, ki lahko podprejo dejavnosti za zdrav življenjski slog na šoli. 

Cilji zdravih šol:

 • Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k zdravemu življenju v šoli.
 • Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 • Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 • Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 • Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 • Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 • Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 • Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 • Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 • Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 • Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 • Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo.

Dejavnosti, ki bodo potekale za dosego ciljev:

 • izvajanje projekta Šolska shema preko celega šolskega leta;
 • vključenost v vseslovensko akcijo Tradicionalni slovenski zajtrk;
 • izboljšanje kvalitete šolske prehrane po smernicah zdravega prehranjevanja;
 • obravnavanje tem zdrave prehrane in higiene pri izbirnih predmetih Načini prehranjevanja in Sodobna priprava hrane ter pri pouku gospodinjstva;
 • v okviru sistematskih zdravstvenih pregledov izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje ter kontinuirano izvajanje zobozdravstvene preventive;
 • v okviru naravoslovnih dni in razrednih ur izvajanje delavnic zdravstvene vzgoje v sodelovanju z Zdravstvenim domom Cerknica in strokovno delavko Divno Klanfar (teme: Zdrave navade, Osebna higiena, Zdrav način življenja, Preprečevanje poškodb, Zasvojenost, Odraščanje, Pozitivna samopodoba in stres, Medosebni odnosi, Vzgoja za zdravo spolnost …);
 • predavanje zdravstvenega tehnika in praktično izvajanje za učence o prvi pomoči in temeljnih postopkih oživljanja;
 • informiranje o krvodajalstvu in prvi pomoči s strani predstavnikov Rdečega križa;
 • spodbujanje učencev k udejstvovanju pri športnih aktivnostih v okolju (izbirna predmeta Šport za sprostitev in Šport za zdravje, akcije Veter v laseh, s športom proti drogi, Zlati sonček, Krpan, Simbioza giba in Teden mobilnosti);
 • izvajanje rekreativnega odmora med katerim se lahko učenci duševno sprostijo;
 • izboljšanje življenjskega sloga zaposlenih skozi projekt Zdravje na delovnem mestu;
 • z vključevanjem v projekt Ekošola ozaveščanje otrok o pomenu in skrbi za čisto okolje ter sodelovanje v ekoloških akcijah (zbiranje starega papirja, zamaškov, tonerjev …);
 • podajanje koristnih informacij o psihičnem in fizičnem zdravju na oglasnih tablah šole;
 • v okviru šolske skupnosti učencev osveščanje učencev o zdravem načinu življenja;
 • v okviru projektov To sem jaz in Prostovoljstvo delo na dobrih medsebojnih odnosih, pozitivni klimi v šoli ter razvijanje čuta za solidarnost in humanost med ljudmi;
 • izvajanje dejavnosti Minuta za zdravje, kjer učitelji in učenci med poukom izvedejo raztezne in sprostitvene vaje;
 • razvijanje kritičnega mišljenja učencev in kulturnega dialoga s sodelovanjem na otroškem parlamentu;
 • sodelovanje s Čebelarskim društvom o pomenu čebel v naravnem okolju;
 • v okviru projekta Dan druženja vseh generacij gradimo na druženju in odnosih z vsemi generacijami;
 • sodelovanje s starši – skupne aktivnosti in vključevanje v dejavnosti;
 • sodelovanje s policijo – učenje varnega ravnanja v prometu (izpit za pešca, kolesarski izpit, varna pot v šolo);
 • spodbujanje prostovoljstva med učenci (Center starejših Cerknica, Vrtec Krpan, center za socialno delo, interesna dejavnost Prostovoljstvo, Rdeči križ, Karitas …).

Dejavnosti v okviru projekta bodo potekale preko celega šolskega leta. Ciljna skupina so vsi učenci naše šole s podružnicama in ostali predstavniki lokalne skupnosti.

Koordinatorice:

Tina Sluga Jernejčič (Cerknica)
Metka Čibej (Begunje)
Jana Frank (Grahovo)

–>  DAN ZDRAVE ŠOLE  (19. 5. 2018)<–

no images were found

Related Images:

(Skupno 1.105 obiskov, današnjih obiskov 1)