SVET ŠOLE

ČLANI SVETA ŠOLE

Po 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Notranjski odred Cerknica upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat

Pričetek mandata 11. 10. 2019:

1.       ALENKA KOROŠEC, Cesta na Jezero 15, 1380 Cerknica

2.       SERGEJA ŠEGA, Loško 48, 1380 Cerknica

3.       VILMA DOBRIN, Kebetova ulica 23, 1380 Cerknica

Pričetek mandata 21. 6. 2017:

4.       BOŠTJAN KOVAČ, Grahovo 68, 1384 Grahovo

5.       MATJAŽ ČUČEK, Cesta 4. maja 50 b, 1380 Cerknica

6.       DARKO SUHADOLNIK, Kožljek 11, 1382 Begunje pri Cerknici

7.       ANA BENIČ, Cesta 4. maja 70, 1380 Cerknica

8.       MARTINA MARC,  Stara pot 14 a, 1370 Logatec

9.       JELKA JERNEJČIČ, Cesta v Pretržje 11, 1381 Rakek

10.   MOJCA GORNIK, Grahovo 115, 1384 Grahovo

11.   VIKTOR MEDEN, Notranjska cesta 7, 1380 Cerknica

Predsednik sveta šole: MATJAŽ ČUČEK

Namestnica predsednika sveta šole: MARTINA MARC

Najpomembnejše naloge sveta šole:

  • obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta,
  • obravnava analize vzgojno-izobraževalnega dela,
  • spremljanje rezultatov projektov in ostalih oblik dela,
  • obravnava realizacije izvajanja Letnega delovnega načrta šole,
  • obravnava in sprejem letnega poročila z zaključnim računom,
  • ocenjevanje dela ravnateljice,
  • ostala tekoča problematika.
(Skupno 726 obiskov, današnjih obiskov 1)