Učenci se v šoli lahko naročijo na dopoldansko malico in kosilo. Učenci, ki so vključeni v jutranje varstvo pred 7. uro, se lahko prijavijo tudi na zajtrk.

​Vse jedilnike pregleda in potrdi Komisija za prehrano, ki se sestane vsaj dvakrat letno​. Področje delovanja komisije in tudi njena dokončna sestava sta opredeljeni v Pravilih šolske prehrane. ​Jedilniki so objavljeni vsak četrtek za naslednji teden na spletni strani​ šole in v petek na oglasnih deskah v šoli​.

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV do 10:00 za naslednji dan:

  • po e-pošti (prehrana-oscerknica@os-cerknica.si),
  • pri organizatorki šolske prehrane (01/70-50-535),
  • pri materialni knjigovodkinji osebno ali po telefonu (01/70-50-530);
  • tajnici VIZ osebno ali po telefonu (01/70-50-520).

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:

  • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas.
  • Če je odjava podana do 10. ure, velja odjava z naslednjim dnem (15. točka Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Notranjski odred Cerknica – v nadaljevanju Pravila)
  • Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15. točka Pravil).
  • Če malica ni prevzeta do 10. ure se odstopi brezplačno drugim učencem (19. točka Pravila).
(Skupno 1.201 obiskov, današnjih obiskov 2)