Govorilne ure 2023/2024

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Matična šola:

1.–5. razred ob 17.00:                          

 • 12. oktober 2023
 • 9. november 2023
 • 14. december 2023
 • 11. januar 2024
 • 16. februar 2024 (drugošolci)
 • 14. marec 2024
 • 11. april 2024
 • 9. maj 2024

 6.–9. razred ob 17.00:

 • 10. oktober 2023
 • 14. november 2023
 • 12. december 2023
 • 9. januar 2024
 • 12. marec 2024
 • 9. april 2024
 • 14. maj 2024

Podružnica Grahovo:

1.–5. razred ob 17.00:   

 • 12. oktober 2023
 • 9. november 2023
 • 14. december 2023
 • 11. januar 2024
 • 15. februar 2024 (drugošolci)
 • 14. marec 2024
 • 11. april 2024
 • 9. maj 2024                         

6.–9. razred ob 18.00:

 • 12. oktober 2023
 • 9. november 2023
 • 14. december 2023
 • 11. januar 2024
 • 14. marec 2024
 • 11. april 2024
 • 9. maj 2024

Podružnica Begunje:

1.–5. razred ob 17.00

 • 12. oktober 2023
 • 9. november 2023
 • 14. december 2023
 • 11. januar 2024
 • 15. februar  2024 (drugošolci)
 • 14. marec 2024
 • 11. april 2024
 • 9. maj 2024

 

Dopoldanske govorilne ure potekajo vsak teden po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in na glavni oglasni deski v prostorih šole. Zaradi organizacije pouka se starši na dopoldanske govorilne ure obvezno najavijo vsaj en dan prej učitelju.

 

zaba4_gif

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti ter žigom in podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov učencu odobri daljši izostanek od pouka.

 

zaba4_gif

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE  (2023/24)

 

Matična šola Cerknica

Učitelj

Dan in šolska ura

Učilnica/kabinet

Tanja BELOVEC

četrtek, 4. ura

Učilnica 5. a (011)

Erika BENČINA HERBLAN

po dogovoru

kabinet DSP (125)

Ana BENIČ

sreda, 2. ura

kabinet TJA

Uroš CAJNKO

petek, 2. ura

kabinet družboslovja (119)

Eva DEŽMAN

sreda, 3. ura

kabinet TJA

Urška DOBRAVEC

četrtek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Mateja DOLGAN

sreda, 2. ura

kabinet ŠPO

Manca FARKAŠ

po dogovoru

kabinet 125

Jana FRANK

četrtek, 6. ura

kabinet TJA (213)

Boštjan GORJUP

sreda, 2 ura

kabinet ŠPO

Manca GORUP

ponedeljek, 2. ura

kabinet jezikoslovja (129)

Tina GRAPULIN BAVČAR

torek, 3. ura

kabinet naravoslovja (021)

Vladimira IVANČIČ

po dogovoru

kabinet (115)

Daša JOŽELJ KRANJC

ponedeljek, 1. ura

kabinet SLJ (123)

Leja KEBE

ponedeljek, 4. ura

kabinet OPB

Anja KEBE KNAVS

torek, 3. ura

kabinet TJA (213)

Alenka KOLŠEK PUKLAVEC

torek, 3. ura

kabinet SLJ (123)

Nataša KORČE

torek, 1. ura

kabinet jezikoslovja (129)

Dagmar KOROŠEC

sreda, 1. ura

kabinet TJA (213)

Marjeta KOŠIR

sreda, 3. ura

kabinet MAT (019)

Mateja KOŠMRLJ

torek, 2. ura

kabinet SLJ (123)

Mojca KOVAČIČ

četrtek, 3. ura

kabinet TJA (213)

Ivana KOVŠCA

petek, 5. ura

kabinet OPB

Nataša Kralj

ponedeljek, 1. ura

kabinet OPB

Lucija KRAŠEVEC

ponedeljek, 2. ura

kabinet TJA (213)

Zlatka KUNST CINDRIČ

četrtek, 4. ura

kabinet TJA (213)

Mojca LESKOVEC

torek, 3. ura

kabinet pomočnice

Marja LONČAR

četrtek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Lucija LUŽAR

sreda, 1. ura

kabinet FIZ (027)

Martina MARC

torek, 2. ura

kabinet kemije (023)

Eva MAZI

torek, 2.ura

zbornica

Maša MEDEN

sreda, 5. ura

kabinet TJA pri 4. a (213)

Jure MELE

četrtek, 1. ura

kabinet TIT (005)

Maja MIHELČIČ

četrtek, 2. ura

kabinet TJA (213)

Simona MIKELN

torek, 3. ura

kabinet SLJ (123)

Hani MIKLIČ

po dogovoru

kabinet DSP (121)

Nina MIŠIČ                         

sreda, 3. ura

učilnica 5.c (204)

Jasmina MULC

torek, 4. ura

kabinet družboslovja (119)

Erika OPEKA

ponedeljek, 1. ura

kabinet SLJ (123)

Teja OPEKA

ponedeljek, 4. ura

učilnica 3. b (209)

Tomaž OPEKA

sreda, 3. ura

kabinet ŠPO

Jelka OTONIČAR

po dogovoru

kabinet DSP (203)

Nuša PONIKVAR

torek, 1. ura

kabinet TIT (005)

Nuša ROŽANC

sreda, 5. ura

kabinet jezikoslovja (129)

Marjetka RUPAR

Torek, 5. ura

kabinet naravoslovja (021)

Tina SLUGA JERNEJČIČ

po dogovoru

kabinet DSP (121)

Rok STERLE

ponedeljek 3. ura

kabinet ŠPO (telovadnica)

Teja STRAMEC

po dogovoru

kabinet (025)

Anamarija STRAŽIŠAR (odsotna)

sreda, 1. ura

kabinet likovne umetnosti (117)

Špela ŠAJN

sreda, 4. ura

kabinet OPB

Katja ŠIRCA

po dogovoru

kabinet DSP (203)

Jana ŠKRLJ

ponedeljek, 5. ura

kabinet jezikoslovja (129)

Maja ŠKRBEC

sreda, 5. ura

pisarna pomočnic ravnateljice (001)

Urška ŠPAREMBLEK

sreda, 2. ura

kabinet MAT (019)

Martina ŠVELC

četrtek, 5. ura

kabinet TJA (213)

Veronika ŠVIGELJ

sreda, 2. ura

kabinet naravoslovja (021)

Tjaša TORUL

torek, 3. ura

kabinet družboslovja (119)

Ana TURK (odsotna)

ponedeljek, 3. ura

kabinet FIZ (027)

Anja TURK

četrtek, 3. ura

kabinet DSP (121)

Simona VAMPELJ

sreda, 3. ura

kabinet MAT (019)

Barbara VIDOVIČ

po dogovoru

kabinet DSP

Anita VONČINA

po dogovoru

kabinet  (125)

Urška VRBOVŠEK

četrtek, 5. ura

kabinet TJA

Branko VREČAR

po dogovoru

kabinet FIZ (027)

Jasmina VIDRIH

torek, 3. ura

kabinet družboslovja (119)

Jerneja ZABUKOVEC ŽNIDARŠIČ

sreda, 2. ura

kabinet MAT (019)

 

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

Učitelj

Dan in šolska ura

Učilnica/kabinet

Eva BARAGA

četrtek, 5. ura

knjižnica

Katja MIKULETIČ

sreda, 2. ura

knjižnica

Saša ČESEN

torek, 4. ura

knjižnica

Vladimira IVANČIČ

po dogovoru

kabinet DSP

Berta KLUN MRAK

četrtek, 4. ura

učilnica 3.r

Desi MAKSIĆ

petek, 3. ura

kabinet DSP

Anita ŠTRITOF MALC

četrtek, 2. ura

učilnica 5. razreda

Katarina Truden

četrtek, 5. ura

knjižnica

Jelka OTONIČAR

po dogovoru

kabinet DSP

Marjeta TURŠIČ

četrtek, 5. ura

knjižnica

Hani MIKLIČ

po dogovoru

kabinet DSP

Tamara KARDINAR

četrtek, 4. ura

knjižnica

Rok Opeka

četrtek, 3. ura

knjižnica

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

četrtek, 1. ura

učilnica 49

Učitelj

Dan in šolska ura

Učilnica/kabinet

Vesna BABIČ

sreda, 4. ura

kabinet DSP

Uroš CAJNKO

četrtek, 2. ura

kabinet DRU (047)

Manca FARKAŠ

po dogovoru

kabinet DSP

Jana FRANK

sreda, 2. ura

kabinet DSP

Mojca GORNIK

sreda, 5. ura

kabinet DSP (013)

Manca Gorup

torek, 2. ura (1. polovica leta)

torek, 3. ura (2. polovica leta)

kabinet TJA

Tina GRAPULIN BAVČAR

ponedeljek, 2. ura

kabinet KEM

Diana DROBNIČ

sreda, 5. ura

kabinet DSP

Sabina JERAJ

četrtek, 2. ura

kabinet SLJ

Nataša KRALJ

po dogovoru

kabinet DSP

Vida LUNKA

četrtek, 3. ura

učilnica TJA

Lucija LUŽAR

petek, 1. ura

kabinet NAR

Eva MAZI

ponedeljek, 4. ura

kabinet DSP

Matej MELE

četrtek, 4. ura

kabinet ŠPO

Mojca MELE

petek, 2. ura

učilnica 4. razreda

Vanja MELE

sreda, 5. ura

kabinet DSP

Metka POLOVIČ

sreda, 4. ura

tajništvo

Kresnica PRAPROTNIK

četrtek, 5. ura

učilnica 5. razreda

Marjetka RUPAR

sreda, 5. ura

kabinet NAR

Anamarija STRAŽIŠAR (odsotna)

četrtek, 1. ura

kabinet LUM/TIT

Barbara Vidovič

po dogovoru

kabinet DSP

Katja ŠIRCA

po dogovoru

kabinet DSP

Sabina ŠPAREMBLEK

ponedeljek, 4. ura

kabinet DSP

Ana TURK (odsotna)

petek, 7. ura

kabinet NAR

Lara VEREŠ

četrtek, 3. ura

kabinet NAR

Ana ZEBEC

četrtek, 2. ura

knjižnica

Jasmina VIDRIH

četrtek, 1. ura

učilnica 49

Brako VREČAR

po dogovoru

kabinet NAR

 

 

Related Images:

(Skupno 15.326 obiskov, današnjih obiskov 2)