PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2021/22 IN PROJEKTI

 

CILJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

Razvojni načrt prikazuje usmeritve za učno-vzgojno delo do 31. 8. 2022. Izhodišča so: ugotavljanje potreb učencev na šoli, sodobna strokovna priporočila in permanentno izobraževanje strokovnih delavcev šole.

Cilji:
Šola z letnim delovnim načrtom podrobneje določi prednostne naloge iz naslednjih področij:

  •  pridobivanje vseživljenjskih znanj in kompetenc,
  •  skrb za dobre medsebojne odnose,
  • aktivno povezovanje z osnovnimi šolami evropskih držav,
  • skrb za zdravo prehrano in gibanje,
  • aktivno sodelovanje s starši in lokalno skupnostjo,
  • urejanje šolskega prostora in okolice šole.

Le-te bomo uresničevali preko operativnih ciljev, in sicer: inovativnih pristopov k poučevanju, diferenciacije pri pouku, razvijanja višjih ravni znanja učencev, aktivnosti za razvoj čustvene in socialne inteligence, dobrih medsebojnih odnosov ter vrednot, v okviru rednega in razširjenega programa šole, preko projektov, prireditev, srečanj, sodelovanjem z lokalno skupnostjo in drugimi inštitucijami.
Z zastavljenimi cilji bomo dolgoročno uresničevali vizijo šole. Načini, roki in vsebine izvajanja nalog so določene z Letnim delovnim načrtom šole, po potrebi tudi s posameznimi akcijskimi načrti ter spremljanjem s strani organov zavoda.

PROJEKTI

PROJEKTI S PODROČJA ŠPORTA 
NAUČIMO SE PLAVATI
ZLATI SONČEK
KRPAN
TEK PODNEBNE SOLIDARNOSTI
VETER V LASEH, S ŠPORTOM PROTI ZASVOJENOSTI
DAN DRUŽENJA IN GIBANJA VSEH GENERACIJ

OSTALI PROJEKTI 
EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
UNESCO ŠOLA
ZDRAVA ŠOLA
VARNO S SONCEM
POSLOVNA NOTRANJSKA
KULTURNA ŠOLA
SIMBIOZA ŠOLA
PROSTOVOLJSTVO
SOBIVANJE (Društvo za trajnostni razvoj)
ŠOLSKI SKLAD
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU)
DVIG DIGITALNIH KOMPETENC
VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE
PASAVČEK

MEDNARODNI PROJEKTI 
ERASMUS
eTWINNING

Related Images:

(Skupno 849 obiskov, današnjih obiskov 1)