Predmetnik

A OBVEZNI PROGRAM

PREDMET

RAZRED
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Domovinska in državljanska kultura in etika 1 1
Spoznavanje okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Naravoslovje in tehnika 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinjstvo 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Izbirni predmeti 2-3 2-3 2-3
Število predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Število ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28

27,5/

28,5

27,5/

28,5

Število tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Oddelčna skupnost 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DNEVI DEJAVNOSTI
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Število tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3

B RAZŠIRJEN PROGRAM

RAZRED

Neobvezni izbirni predmeti 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Prvi tuji jezik 2
Drugi tuji jezik 2 2 2
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika 2/1 2/1 2/1
Individualna in skupinska pomoč učencem 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dopolnilni in dodatni pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dejavnosti 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, naravoslovne in tehniške dneve.

Related Images:

(Skupno 1.900 obiskov, današnjih obiskov 1)