Projekt: Bralna pismenost

 

Namen projekta:

izboljšati bralno pismenost naših učencev z razvijanjem bralne motivacije, bralnega razumevanja učencev na vseh treh ravneh bralnega razumevanja učencev ter z uvajanjem različnih bralno učnih strategij v pouk.

Bralno opismenjen učenec ima bogat besedni zaklad, avtomatizirano tehniko branja ter dobro razvite bralne sposobnosti in spretnosti. Samostojno prebere različna umetnostna in neumetnostna besedila. Postavlja si vprašanja pred, med in po branju. Zna kritično misliti ter samostojno tvoriti različna besedila.

 

Področja:

bralna motivacija, fonološko zavedanje, bralna tehnika, zgodnje odkrivanje učencev z bralnimi težavami, bralno razumevanje, bralne strategije in bralno učne strategije, veščine postavljanja vprašanj, kritično in ustvarjalno mišljenje, primeri dobre prakse.

 

Osnovni / splošni cilji:

 • razvijati bralno motivacijo učencev, zlasti pri učencih na predmetni stopnji
 • razvijati fonološko zavedanje učencev na začetku opismenjevanja
 • razviti bralno tehniko pri učencih na začetku opismenjevanja do stopnje avtomatiziranega branja
 • razvijati pri učencih vse tri ravni bralnega razumevanja: besedno razumevanje, interpretativno razumevanje ali razumevanje s sklepanjem ter kritično in ustvarjalno razumevanje oz. mišljenje
 • razvijati pri učencih veščine postavljanja vprašanj in veščine kritičnega mišljenja
 • spodbujati in razvijati veščine samostojnega pisanja
 • razvijati različne bralne strategije in bralno razumevanje umetnostnih ter neumetnostnih besedil
 • sistematično uvajati bralno učne strategije v pouk (strategijo VŽN, strategijo petih prstov, PV3P metodo, Paukovo strategijo …)
 • razvijati sistem zgodnjega odkrivanja učencev z bralnimi težavami in ustreznih oblik zgodnje pomoči učencem z bralnimi težavami
 • odkrivati in odpravljati vzroke slabo razvite bralne pismenosti učencev
 • vključiti v proces razvijanja bralnih sposobnosti učencev njihove starše
 • razvijati besedni zaklad učencev
 • preverjati in ocenjevati znanje po Bloomovi taksonomiji znanja in po ravneh bralnega razumevanja
 • sodelovati z zunanjimi sodelavci in inštitucijami (npr. zdravstveni dom, občinska knjižnica, Prostovoljno društvo Tačke pomagačke …)

 

Vodja projekta bralne pismenosti: Tina Sluga Jernejčič

Related Images:

(Skupno 431 obiskov, današnjih obiskov 1)