KOLEDAR ŠOLSKIH, REGIONALNIH TER DRŽAVNIH SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA 2018/2019

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Angleški jezik (8.r.) 15. 10. 2018 / 19. 11. 2018
Angleški jezik (9.r.) 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
Bober (računalništvo) 12.-16. 11. 2018 / 12. 1. 2019
Bralna značka 23. 4. 2019 / /
Cankarjevo priznanje 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019
Cici vesela šola 19. 4. 2019 / /
Dominkovo priznanje (AST) 6. 12. 2018 / 12. 1. 2019
EKO kviz 7. 2. 2019 / marec 2019
Glasbena olimpijada februar 2019 / 13. 3. 2019
Logika 27. 9. 2018 / 20. 10. 2018
Male sive celice      
Naravoslovje (Kresnička) 6. 2. 2019 / /
Nemški jezik 1.     11. 2018 / 12. 3. 2019
Preglovo priznanje (KEM) 21. 1. 2019 / 30. 3. 2019
Računam z Lili in Binetom 16. 5. 2019 / /
Raziskovalne naloge / november 2018 maj 2019
Razvedrilna matematika 3. 12. 2018 / 26. 1. 2019
Sladkorna bolezen 12. 10. 2018 / 17. 11. 2018
Stefanovo priznanje (FIZ) 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
Sladkorna bolezen 12. 10. 2018   17. 11. 2018
Šolski plesni festival / april 2019 junij 2019
Španski jezik 6. 3. 2019 / 6. 4. 2019
Tekmovanje iz geografije 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
Tekmovanje iz prve pomoči      
Tekmovanje iz zgodovine 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
Vegovo priznanje – matematika (Kenguru) 21. 3. 2019 / 13. 4. 2019
Vesela šola 13. 3. 2019 / 10. 4. 2019

MENTORJI TEKMOVANJ

Tekmovanje Mentor (Cerknica) Mentor (Begunje) Mentor (Grahovo)
Angleška bralna značka (RS) Jana Frank Mojca Mele Saša Grilc
Angleška bralna značka (PS) Jana Škrlj / Vida Lunka
Angleščina (8.r.) Manca Gorup / Vida Lunka
Angleščina (9.r.) Nuša Rožanc / Vida Lunka
Astronomija Jure Mele / Lara Vereš
Bober

Mojca L. Meharich/

Marjeta Košir

Mojca L. Meharich Marjeta Košir
Bralna značka (1.–5.r.) razredniki razredničarke razredniki
Bralna značka (6.–9.r.) Darja Andrejčič / Manuela Jesenk
Cankarjevo priznanje Daša Joželj Kranjc Berta Klun Mrak Sabina Jeraj
Cici vesela šola Marja Lončar Marjeta Rupar Mojca Gornik
Glasbena olimpijada Jasmina Žagar / Jasmina Žagar
EKO branje za EKO življenje Anja Kebe Knavs Berta Klun Mrak

razredniki RS,

Manuela Jesenk

Eko kviz (PS) Tina Grapulin Bavčar / Uroš Cajnko
Kenguru Zlatka Kunst Cindrič Marjeta Turšič Lara Vereš
Konstruktorstvo Nuša Ponikvar / /
Kresnička Zlatka Kunst Cindrič    
Logika (RS) Jerneja Matko Desi Maksić Sabina Šparemblek
Logika (PS) Marjeta Košir / Lara Vereš
Male sive celice Teja Simčič /  
Nemščina Manca Gorup / Nuša Rožanc
Nemška bralna značka Manca Gorup / Nuša Rožanc
Preglovo priznanje Martina Marc / Tina Grapulin Bavčar
Računam z Lili in Binetom Vanja Mele Desi Maksić Kresnica Praprotnik
Raziskovalne naloge Ines Ožbolt / Ines Ožbolt
Razvedrilna matematika (RS) Jerneja Matko Desi Maksić Sabina Šparemblek
Razvedrilna matematika (PS) Mira Širaj / Metka Polovič
Sladkorna bolezen (8.–9.r.) Veronika Švigelj / Tina Grapulin Bavčar
Stefanovo priznanje Jure Mele / Lara Vereš
Španska bralna značka Tanja Jenko Bratovič / Tanja Jenko Bratovič
Španščina Tanja Jenko Bratovič / Tanja Jenko Bratovič
Tekmovanje – ŠPF (ples) Tanja Jenko Bratovič / Tanja Jenko Bratovič
Vesela šola (II. triada) Tamara Kogej Desi Maksić Uroš Cajnko
Vesela šola (III. triada) Alenka Kolšek Puklavec / Uroš Cajnko
Tekmovanje iz geografije Magdalena Skuk / Uroš Cajnko
Tekmovanje iz zgodovine Uroš Cajnko / Uroš Cajnko

POHVALE

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti.

Na slovesnosti ob zaključku šolskega leta podeljujemo pohvale učencem za prizadevno delo v interesnih dejavnostih in za odličnost v vseh razredih.

TEKMOVANJA

Učenci se s pomočjo mentorjev pripravljajo na tekmovanja iz družboslovnega, naravoslovnega, tehniškega, športnega in zabavnega področja.

Na tekmovanje mentor prijavi učence, ki obiskujejo priprave na tekmovanje, aktivno sodelujejo pri rednem pouku in vzorno opravljajo svoje dolžnosti.

Športna tekmovanja

Športno tekmovanje Mentor
Atletika (4.–5.r.) Boštjan Gorjup
Atletika (PS) Boštjan Gorjup
Nogomet Boštjan Gorjup
Odbojka Matej Mele
Košarkarski superšolar (deklice) Mateja Dolgan
ŠPF Tanja Jenko Bratovič
Žogarija Boštjan Gorjup

Stroške prijavnine in prevoza na športno tekmovanje krije šola iz občinskih sredstev za šport.

Vsi učenci v sistemu “Šolskih športnih tekmovanj” morajo imeti opravljen obvezni sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj s svojima podpisoma na obrazcu.

Ostala tekmovanja

Stroške prijavnine in prevoza na tekmovanje iz znanja z določenega področja krije šola iz materialnih stroškov ministrstva.

 

 

(Skupno 180 obiskov, današnjih obiskov 1)