KOLEDAR ŠOLSKIH, REGIONALNIH TER DRŽAVNIH SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA 2017/2018

 

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Angleški jezik (8.r.) 16. 10. 2017 / 20. 11. 2017
Angleški jezik (9.r.) 15. 11. 2017 18. 1. 2018 20. 3. 2018
Bober (računalništvo) 13.-17. 11. 2017 / 13. 1. 2018
Bralna značka 26. 4. 2018 / /
Cankarjevo priznanje 12. 12. 2017 24. 1. 2018 10. 3. 2018
Cici vesela šola 13. 4. 2018 / /
Dominkovo priznanje (AST) 7. 12. 2017 / 6. 1. 2018
EKO kviz
Glasbena olimpijada / / 11. 3. 2018
Kuhna pa to / april 2018 april 2018
Logika 28. 9. 2017 / 23. 10. 2017
Male sive celice / 27. 9. 2017
Mehurčki 6. 4. 2018 / /
Naravoslovje (Kresnička) 6. 2. 2018 / /
Nemški jezik 22. 11. 2017 / 13. 3. 2018
Preglovo priznanje (KEM) 15. 1. 2018 / 24. 3. 2018
Proteusovo priznanje (BIO) 25. 10. 2017 / 1. 12. 2017
Računam z Lili in Binetom 17. 5. 2018 / /
Raziskovalne naloge marec 2018 april 2018
Razvedrilna matematika 5. 10. 2017 / 18. 11. 2017
Sladkorna bolezen 13. 10. 2017 / 18. 11. 2017
Stefanovo priznanje (FIZ) 6. 2. 2018 16. 3. 2018 14. 4. 2018
Sladkorna bolezen 13. 10. 2018 18. 11. 2017
Šolski plesni festival april 2018 april 2018
Španski jezik 7. 3. 2018 / 14. 4. 2018
Športna tekmovanja
Tekmovanje iz geografije 6. 1. 2018 7. 3. 2018 13. 4. 2018
Tekmovanje iz prve pomoči
Tekmovanje iz zgodovine 5. 12. 2017 1. 2. 2018 17. 3. 2018
Vegovo priznanje – matematika (Kenguru) 15. 3. 2018 / 21. 4. 2018
Vesela šola 14. 3. 2018 / 11. 4. 2018
Zlata kuhalnica maj 2018 september 2018

POHVALE

Ob koncu šolskega leta želimo učence še posebej nagraditi za uspešno delo pri učenju, v interesnih dejavnostih in delu v oddelčni skupnosti.

Na slovesnosti ob zaključku šolskega leta podeljujemo pohvale učencem za prizadevno delo v interesnih dejavnostih in za odličnost v vseh razredih.

TEKMOVANJA

Učenci se s pomočjo mentorjev pripravljajo na tekmovanja iz družboslovnega, naravoslovnega, tehniškega, športnega in zabavnega področja.

Na tekmovanje mentor prijavi učence, ki obiskujejo priprave na tekmovanje, aktivno sodelujejo pri rednem pouku in vzorno opravljajo svoje dolžnosti.

Športna tekmovanja

Stroške prijavnine in prevoza na športno tekmovanje krije šola iz občinskih sredstev za šport.

Vsi učenci v sistemu “Šolskih športnih tekmovanj” morajo imeti opravljen obvezni sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj s svojima podpisoma na obrazcu.

Ostala tekmovanja

Stroške prijavnine in prevoza na tekmovanje iz znanja z določenega področja krije šola iz materialnih stroškov ministrstva.