KOLEDAR ŠOLSKIH, REGIONALNIH TER DRŽAVNIH SREČANJ IN TEKMOVANJ IZ ZNANJA 2019/2020

Učenci se s pomočjo mentorjev pripravljajo na tekmovanja iz družboslovnega, naravoslovnega, tehniškega, športnega in zabavnega področja.

Na tekmovanje mentor prijavi učence, ki obiskujejo priprave na tekmovanje, aktivno sodelujejo pri rednem pouku in vzorno opravljajo svoje dolžnosti.

Športna tekmovanja: Stroške prijavnine in prevoza na športno tekmovanje krije šola iz občinskih sredstev za šport. Vsi učenci v sistemu “Šolskih športnih tekmovanj” morajo imeti opravljen obvezni sistematski pregled, ki ga učenci opravijo v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole, kar potrdita vodja ekipe in ravnatelj s svojima podpisoma na obrazcu.

Ostala tekmovanja: Stroške prijavnine in prevoza na tekmovanje iz znanja z določenega področja krije šola iz materialnih stroškov ministrstva.

KOLEDAR TEKMOVANJ

Tekmovanje Šolsko Regijsko Državno
Angleški jezik (8.r.) 21. 10. 2019 / 25. 11. 2019
Angleški jezik (9.r.) 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020
Bober (računalništvo) 11.-15. 11. 2019 / 18. 1. 2020
Bralna značka do 23. 4. 2020 / /
Cankarjevo priznanje 12. 11. 2019 9. 1. 2020 7. 3. 2020
Cici vesela šola 14. 5. 2020 / /
Dominkovo priznanje (AST) 5. 12. 2019 / 11. 1. 2020
EKO kviz
Genius logicus
Glasbena olimpijada 6. 1.-13. 2. 2020 / 8. 3. 2020
Logika 26. 9. 2019 / 19. 10. 2019
Naravoslovje (Kresnička) 5. 2. 2020 / /
Preglovo priznanje (KEM) 20. 1. 2020 / 4. 4. 2020
Računam z Lili in Binetom 14. 5. 2020 / /
Raziskovalne naloge december 2019 februar 2020 maj 2020
Razvedrilna matematika 4. 12. 2019 / 1. 2. 2020
Sladkorna bolezen 11. 10. 2019 / 16. 11. 2019
Stefanovo priznanje (FIZ) 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
Šolski plesni festival
Španski jezik 4. 3. 2020 / 4. 4. 2020
Tekmovanje iz geografije 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020
Tekmovanje iz prve pomoči
Tekmovanje iz zgodovine 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
Tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav za učence / 3. 4 . 2020 16. 5. 2020
Vegovo priznanje – matematika (Kenguru) 19. 3. 2020 / 18. 4. 2020
Vesela šola 11. 3. 2020 / 8. 4. 2020
Veseli veter

 

VODJE TEKMOVANJ

 

Tekmovanje Mentor (Cerknica) Mentor (Begunje) Mentor (Grahovo)
Angleška bralna značka (RS) Dunja Volf Ponikvar Saša Grilc Jana Frank
Angleška bralna značka (PS) učitelji / Vida Lunka
Angleščina (8.r.) Manca Gorup / Vida Lunka
Angleščina (9.r.) Manca Gorup / Vida Lunka
Astronomija Jure Mele / /
Bober

Mojca L. Meharich/

Marjeta Košir

Mojca L. Meharich Mojca L. Meharich
Bralna značka (1.–5.r.) razredniki razredniki razredniki
Bralna značka (6.–9.r.) Darja Andrejčič / Ana Zebec
Cankarjevo priznanje Mateja Ovsec Berta Klun Mrak Sabina Jeraj
Cici vesela šola Marja Lončar Berta Klun Mrak Mojca Gornik
Genius logicus Nuša Ponikvar / /
Glasbena olimpijada Jasmina Žagar / /
EKO branje za EKO življenje Anja Kebe Knavs Berta Klun Mrak Ana Zebec
Eko kviz (PS) Jasmina Mulc / Uroš Cajnko
Kenguru, Vegovo

učitelji dod. pouka,

Marjeta Košir

razredničarke Lara Vereš
Konstruktorstvo Nuša Ponikvar / /
Kresnička Zlatka Kunst Cindrič / /
Logika (RS) David Žnidaršič Marjeta Turšič Sabina Šparemblek
Logika (PS) Marjeta Košir / Lara Vereš
Male sive celice Teja Simčič / /
Nemška bralna značka Manca Gorup Manca Gorup /
Preglovo priznanje Martina Marc / Tina Grapulin Bavčar
Računam z Lili in Binetom / / Kresnica Praprotnik
Raziskovalne naloge Anja Turk / Anja Turk
Razvedrilna matematika (RS) Jerneja Matko Marjeta Turšič Sabina Šparemblek
Razvedrilna matematika (PS) Mira Širaj / Lara Vereš
Sladkorna bolezen (9.r.) Veronika Švigelj / Tina Grapulin Bavčar
Stefanovo priznanje Jure Mele / Lara Vereš
Španska bralna značka Katarina Gornik / /
Španščina Katarina Gornik / /
Tekmovanje – ŠPF (ples) Mateja Dolgan / /
Vesela šola (II. triada) Tamara Kogej Desi Maksić Uroš Cajnko
Vesela šola (III. triada) Magdalena Skuk / Uroš Cajnko
Tekmovanje iz geografije Jasmina Mulc / Uroš Cajnko
Tekmovanje iz zgodovine Uroš Cajnko / Uroš Cajnko
Veseli veter Daša Joželj Kranjc / /

 

 

Športno tekmovanje Mentor
Atletika (4.–5.r.) Boštjan Gorjup
Atletika (PS) Boštjan Gorjup
Košarka (dečki, deklice) Mateja Dolgan
Nogomet Boštjan Gorjup
Notranjsko kraška liga – atletika (RS) Boštjan Gorjup
Odbojka Matej Mele
ŠPF Mateja Dolgan
Žogarija Boštjan Gorjup

 

 

 

 

(Skupno 360 obiskov, današnjih obiskov 1)