PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 IN PROJEKTI

 

PREDNOSTNE NALOGE

 • izboljšanje bralne pismenosti,
 • izboljšanje gibalnih sposobnosti učenk in učencev,
 • pridobivanje vseživljenjskih znanj,
 • uporaba sodobnih oblik in metod poučevanja,
 • upoštevanje učenčeve osebnosti na vseh ravneh,
 • naučiti učence, kako se učiti,
 • povečati vlogo in pomen sodelovanja s starši,
 • timsko delo strokovnih delavcev šole,
 • skrb za dobre medsebojne odnose,
 • aktivno povezovanje z osnovnimi šolami evropskih držav,
 • skrb za zdravo prehrano in zdravje,
 • urejanje šolskega prostora in okolice šole,
 • seznanjanje javnosti z delom šole.

PROJEKTI

 • Ivo Lah,
 • Janez Kranjec,
 • Lojze Perko,
 • EKO ŠLA kot načn žvljenja,
 • Mrež zdravih šl,
 • Kulturna šla,
 • Shema šlskega sadja in zelenjave ter mleka,
 • Odgovorno s hrano,
 • Pomočotrokom s težvami pri branju (Tače pomagače),
 • Varna šlska pot,
 • Prometna kač,
 • Prostovoljstvo,
 • Evropski teden mobilnosti,
 • Erasmus+,
 • Teden vsežvljenjskega učnja.

(Skupno 106 obiskov, današnjih obiskov 1)