PREDNOSTNE NALOGE IN PROJEKTI

PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2017/18 IN PROJEKTI

 

PREDNOSTNE NALOGE

 • izboljšanje bralne pismenosti,
 • izboljšanje gibalnih sposobnosti učenk in učencev,
 • pridobivanje vseživljenjskih znanj,
 • uporaba sodobnih oblik in metod poučevanja,
 • upoštevanje učenčeve osebnosti na vseh ravneh,
 • naučiti učence, kako se učiti,
 • povečati vlogo in pomen sodelovanja s starši,
 • timsko delo strokovnih delavcev šole,
 • skrb za dobre medsebojne odnose,
 • aktivno povezovanje z osnovnimi šolami evropskih držav,
 • skrb za zdravo prehrano in zdravje,
 • urejanje šolskega prostora in okolice šole,
 • seznanjanje javnosti z delom šole.