SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 2019/20

 

Matična šola Cerknica – razredna stopnja

Skupnost učencev razredne stopnje sestavljajo učenci od 2. do 5. razreda. Predstavniki (po dva iz vsake oddelčne skupnosti od 2. do 5. razreda) se udeležujejo sestankov, na katerih se z mentorico dogovorijo za dejavnosti, ki jih bodo izvajali v določenem obdobju kot predstavniki skupnosti učencev ali s sošolci v razredu.

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili:

 • za dobre medsebojne odnose in razvijanje medsebojne pomoči,
 • upoštevati pravila lepega vedenja,
 • ločevati odpadke, varčevati z energijo,
 • skrbeti za urejenost učilnic in hodnikov,
 • zbirati star papir, plastične zamaške,
 • pomagati pri decembrskem okraševanju šolskih prostorov,
 • voščiti delavcem šole za božično – novoletne praznike,
 • motivirati branje,
 • se vključevati v izvajanje šolskih projektov.

Mentorica: Anja Kebe Knavs

 

Matična šola Cerknica – predmetna stopnja

Šolska skupnost je sestavljena iz predstavnikov oddelčnih skupnosti, ki jih izvolijo na razrednih urah od 6. do 9. razreda. Učencem omogoča, da sooblikujejo  šolski utrip. Šolska skupnost  je odgovorna, ustvarjalna, kritična, ki se zaveda, da lahko s svojim aktivnim sodelovanjem pomembno vpliva na celotno delovanje šole.

Naloge šolske skupnosti:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom na šoli (interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, prireditve …),
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
 • pomaga pri in/ali organizira šolske prireditve,
 • informira učence o svoji dejavnosti,
 • načrtuje in organizira ter vključuje učence v različne skupne akcije (npr. razne zbiralne akcije),
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. urejena in čista okolica šole; urejenost oglasne deske na šoli, čisti hodniki) in sodeluje pri uresničitvi idej.

Prav tako opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo predstavniki. Šolska skupnost se bo sestajala enkrat mesečno. Obravnavali bomo tekočo problematiko, zbirali pohvale, ideje in predloge za aktivnosti na šoli.

Na sestankih se bodo delegati skupaj z mentorjem dogovarjali o sprotnem izvajanju predvidenih dejavnosti in njihovih rezultatih. O tem bodo obveščali svoje sošolce, razrednika in ravnateljico. S sodelovanjem se bomo vključili v aktualne prireditve in obeležitve pomembnih datumov, ki bodo potekale na šoli. Nekatere dejavnosti bomo sproti prilagodili prostim terminom, kapacitetam posameznim zunanjim organizacijam in aktualnim dogodkom.

Mentorica: Vladimira Ivančič

 

 Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje

Skupnost učencev na razredni stopnji sestavljajo učenci 2., 3., 4. in 5. razreda. Vsaka oddelčna skupnost izbere dva predstavnika, ki se redno udeležujeta sestankov. Včasih v programu sodelujejo vsi učenci, lahko tudi razredniki. Srečevali se bomo enkrat na štirinajst dni.

Skrbeli bomo za lepo urejene učilnice. Trudili se bomo za red in disciplino na šoli. Še vedno bomo skrbeli za ločeno zbiranje odpadkov in smeti. Včasih bomo pokukali v škatle, kamor naj bi odlagali papir, plastenke in zložene tetrapake. Kršitelje bomo opozarjali. Hrane ne bomo razmetavali. Posodo, v kateri je malica, bomo odnesli v kuhinjo lepo urejeno. Redno bomo skrbeli za čisto in lepo urejeno okolico. Čistili jo bomo po razredih. Določili bomo le termine in skrbeli, da to delo res poteka. Pripravljali bomo razstave in skrbeli za urejene panoje na hodnikih. Sodelovali bomo z lokalno skupnostjo.

V prednovoletnem času bomo sodelovali pri izdelavi voščilnic in izdelkov za šolski bazar.

Mentorica: Berta Klun Mrak

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Skupnost učencev sestavljajo učenci od prvega do devetega razreda. Vsak oddelek ima dva predstavnika, ki svoje sošolce zastopata na sestankih Skupnosti učencev.

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so tesno povezane z delom Eko šole.

Sodelovali bomo z organizacijami v kraju ter v domači in sosednjih občinah (Občino Cerknica, PGD Grahovo, Policijsko postajo Cerknica, Pihalnim orkestrom Kovinoplastike Lož, KO ZB Grahovo, RK Cerknica-Loška dolina-Bloke, CSD Cerknica). Aktivno se bomo vključili v izvajanje šolskih projektov. Urejali bomo šolske hodnike. Sodelovali bomo pri organizaciji pustnega rajanja. Z literarnimi in likovnimi izdelki bomo sodelovali na natečajih.

Mentorica: Metka Polovič

 

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 187 obiskov, današnjih obiskov 2)