ŠOLSKI KOLEDAR 2018/19

S poukom začnemo 3. septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede je 13. junij 2019, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2019.

POLLETJE TRAJANJE KONFERENCE
prvo od 3. septembra do 31. januarja

30. januar 2019         (Cerknica, Begunje, Grahovo)

drugo

od 1. februarja

do 14. junija (9. r) oz.

24. junija (1.- 8. r)

11. junij: 9. razred     (Cerknica, Grahovo)

18. junij: 1. – 8. razred(Cerknica, Begunje, Grahovo)

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 9. RAZREDA

Datume za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja ter datum objave tretjega predmeta za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili v šolskem koledarju.

Roki v skladu s šolskim koledarjem o izvedbi Nacionalnega preizkusa znanja v osnovni šoli:


Redni rok

6. razred:
7. maj – slovenščina
9. maj – matematika
13. maj – angleščina
9. razred:
7. maj – slovenščina
9. maj – matematika
13. maj – tretji predmet: likovna umetnost

INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH

Informativna dneva za učence 9. razreda devetletne osnovne šole bosta 15. in 16. februarja 2019.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

od 17. junija 2019

do 1. julija 2019

1. rok učenci 9. razreda

od 26. junija 2019

do 9. julija 2019

1. rok učenci od 1. do 8. razreda

od 19. avgusta 2019

do 30. avgusta 2019

2. rok učenci od 1. do 9. razreda
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 6. maja 2019

do 14. junija 2019

1. rok učenci 9. razreda

od 6. maja 2019

do 24. junija 2019

1. rok učenci od 1. do 8. razreda

od 19. avgusta 2019

do 30. avgusta 2019

2. rok učenci od 1. do 9. razreda

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

29. oktober – 2. november:             prazniki in jesenske počitnice
24. december – 2.januar:                 prazniki in novoletne počitnice
8. februar:                                          praznik, Prešernov dan
25. februar – 1. marec:                     zimske počitnice
22. april:                                             praznik, velikonočni ponedeljek
27. – 3. maj:                                       prazniki in prvomajske počitnice
26. junij – 31. avgust:                      poletne počitnice
Delovna sobote po šolskem koledarju MIZŠ:

29. september: nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018

13. april: pouk v skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju

1. junij: nadomeščanje pouka prostega dne 3. 5. 2019

school1
(Skupno 378 obiskov, današnjih obiskov 1)