ŠOLSKI KOLEDAR 2017/18

S poukom začnemo 1. septembra. Zadnji dan pouka za devete razrede je 15. junij 2018, za vse ostale razrede pa se pouk konča 22. junija 2018.

POLLETJE TRAJANJE KONFERENCE
prvo od 1. septembra do 31. januarja

29. januar: 1. – 5. razred(Cerknica, Begunje, Grahovo)

25. januar: 6. – 9. razred

(Cerknica, Grahovo)

drugo

od 1. februarja do 15. junija (9. r) oz.

22. junija (1.- 8. r)

12. junij: 9. razred(Cerknica, Grahovo)

18. junij: 1. – 5. razred

(Cerknica, Begunje, Grahovo)

19. junij: 6. – 8. razred

(Cerknica, Grahovo)

NACIONALNI PREIZKUSI ZNANJA ZA UČENCE 9. RAZREDA

Datume za izvedbo nacionalnih preizkusov znanja ter datum objave tretjega predmeta za vsako šolsko leto določi minister s podrobnejšimi navodili v šolskem koledarju.

Roki v skladu s šolskim koledarjem o izvedbi Nacionalnega preizkusa znanja v osnovni šoli:


Redni rok

6. razred:
4. maj – slovenščina
7. maj – matematika
9. maj – angleščina
9. razred:
4. maj – slovenščina
7. maj – matematika
9. maj – tretji predmet-kemija

INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH

Informativna dneva za učence 9. razreda devetletne osnovne šole bosta 9. in 10. februarja 2018.

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

  •  za učence 9. razreda bodo od 18. junija do 2. julija  ter od 20. avgusta do 31. avgusta 2018.
  •  za učence od 1. do 8. razreda pa bodo od 26. junija do 9. julija in od 20. avgusta do 31. avgusta 2018.
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
  •  za učence 9. razreda: od 3. maja do 15. junija  ter od 20. avgusta do 31. avgusta 2018.
  •  za učence od 1. do 8. razreda: od 3. maja do 22. junija in od 20. avgusta do 31. avgusta 2018.

POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI

30. oktober – 3. november:             prazniki in jesenske počitnice
25. december – 2.januar:                 prazniki in novoletne počitnice
8. februar:                                          praznik, Prešernov dan
19. februar – 23. februar:                zimske počitnice
2. april:                                              praznik, velikonočni ponedeljek
27. – 2. maj:                                      prazniki in prvomajske počitnice
26. junij – 31. avgust:                     poletne počitnice
Delovna sobota: 2. junij 2018 (Veter v laseh)
school1