JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV IN PODALJŠANO BIVANJE

JUTRANJE VARSTVO

Jutranje varstvo organiziramo za učence I. triade na vseh treh enotah:

  • matična šola Cerknica: od 5.30 do 7.45,
  • podružnica Maksim Gaspari Begunje: od 5.30 do 7.45,
  • podružnica “11. maj” Grahovo: do 5.55 do 7.55.

VARSTVO VOZAČEV JE ORGANIZIRANO:

Matična šola Cerknica

Na matični šoli organiziramo varstvo vozačev na razredni in predmetni stopnji ter varstvo učencev v prostih urah na predmetni stopnji. Pred poukom ob prihodu prvega šolskega prevoza (ob 7.20) sprejmejo učence dežurni učitelji in poskrbijo za njihovo varnost. Dežurni učitelji učence napotijo v učilnice.

Za učence so odgovorne dežurni učitelji po urniku dežurstva:

  • za učence razredne stopnje je organizirano varstvo vozačev po pouku do odhoda organiziranega šolskega prevoza po 5. šolski uri,
  • za učence predmetne stopnje je organizirano varstvo vozačev 6. in 7. učno uro (proste ure) v dnevih, ko ni organiziranega šolskega prevoza takoj po pouku. Odgovorni so učitelji predmetne stopnje po razporedu. Razpored dežurnih učiteljev je določen v programu dežurstva. 

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

  • odgovorne učiteljice po razporedu (organizirano je jutranje varstvo vozačev od prihoda prvega avtobusa in popoldansko varstvo vozačev po pouku do odhoda šolskega avtobusa).

Podružnica “11. maj” Grahovo

  • odgovorni učitelji po razporedu, organizirano je popoldansko varstvo vozačev po pouku do odhoda avtobusov

Vsi učenci vozači so se do odhoda avtobusov dolžni vključiti v organizirano varstvo.

Učenci v času varstva vozačev ali prostih ur šolske zgradbe ne smejo zapuščati. Zapustijo jo lahko le na podlagi pisne prošnje staršev oz. skrbnikov, ki jo odda razredniku ali strokovnemu delavcu (učitelju), ki vodi varstvo vozačev..

PODALJŠANO BIVANJE

Šola organizira podaljšano bivanje za učence od 1. do 5. razreda. V tem času imajo učenci kosilo, sodelujejo pri kulturnih, športnih in drugih sprostitvenih dejavnostih, napišejo domače naloge in opravijo druge šolske obveznosti.

Zaradi varnosti in odgovornosti šole sme učitelj OPB učence predčasno spustiti iz šole samo s pisnim dovoljenjem staršev.

Matična šola Cerknica

  • devet skupin podaljšanega bivanja za učence od 1. do 5. razreda od 11.20 do 16.15.

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

  • tri skupine podaljšanega bivanja za učence od 1. do 5. razreda od 11.20 do 16.00.

Podružnica “11. maj” Grahovo

  • tri skupine podaljšanega bivanja za učence od 1. do 5. razreda od 11.20 do 16.00.

 

 

(Skupno 54 obiskov, današnjih obiskov 1)