Skrbnici učbeniškega sklada vodita učbeniški sklad, v katerem so učencem na voljo kompleti učbenikov za posamezni razred.

Izposoja učbenikov za učence bo tudi v šolskem letu 2018/19 brezplačna.

Želimo vas spomniti, da so učbeniki rabljeni, namenjeni učencem več generacij, zato vas prosimo, da z njimi ravnate zelo skrbno in upoštevate priporočilo o ravnanju z učbeniki.

Ob koncu šolskega leta morate učbenike vrniti, izposodili pa si jih boste lahko zadnji teden v avgustu po razporedu, ki bo objavljen na oglasnih deskah in na spletni strani šole.

Skrbnici učbeniškega sklada vsako leto objavita razpis za vpis v učbeniški sklad.  Razpis za vpis v učbeniški sklad 2018/2019 je objavljen in traja 2 tedna. Objavljen je na spletni strani šole, na oglasnih deskah, vsak učenec pa je prinesel domov tudi obvestilo.

Delo v učbeniškem skladu je proces, ki traja več tednov in je povezano ter odvisno od različnih dejavnikov, zato prijave v sklad po določenem datumu niso zaželene. Ovirajo in otežujejo postopek, zato jih lahko upoštevamo le v izjemnih primerih.

Starši, prosimo, da ste na datume pozorni in jih upoštevate.