Projekt: Prostovoljstvo

»Prostovoljsko delo je delo, ki ga opravimo na osnovi svoje svobodne odločitve v dobro nekoga drugega in za to ne pričakujemo nobene materialne koristi.« (City Volunteers)

Vrednote, ki jih zagovarja prostovoljstvo, so podobne vrednotam šole: solidarnost,spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse.

Ključne značilnosti prostovoljstva otrok in mladih:

 • Prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti (uporabnikom in prostovoljcem).
 • Spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami.
 • Omogoča izkustveno učenje odgovornosti.
 • Aktivira veliko človeške energije za skupno dobro.
 • Razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi.
 • Z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
 • Omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen način.
 • Spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.

 

Cilji projekta:

 • izvedba prostovoljnih del/izvajanje humanitarnih akcij, promocija prostovoljstva,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • spoznavanje in sodelovanje z različnimi organizacijami, društvi in zavodi, ki delujejo v lokalnem okolju,
 • razvijanje pozitivnih vrednot: sodelovanja, solidarnosti, medsebojne pomoči, empatije,
 • vzpostavljanje stika in zgraditev odnosa z drugimi ter nudenje različnih oblik,
 • spoznavanje in sprejemanje drugačnosti,
 • kvalitetno preživljanje prostega časa.

Dejavnosti:

• Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev in mentorjev.
• Izvajanje humanitarnih akcij: Pokloni zvezek, Drobtinica, Zbiranje PVC zamaškov, Zbiranje šolskih potrebščin, šolski božično-novoletni bazar.
• Sodelovanje z različnimi lokalnimi organizacijami in institucijami (Območno združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke, Vrtec Martin Krpan Cerknica, Notranjski študentski klub, Društvo prijateljev mladine, Center za socialno delo Cerknica, Varstveno delovni center Cerknica, Župnijska karitas Cerknica, Tačke pomagačke, Večgeneracijski družinski center Cerknica …).
• Medgeneracijsko sodelovanje – sodelovanje s Centrom starejših Cerknica, vrtcem Martin Krpan in upokojenimi učiteljicami.
• Izvajanje prostovoljstva na šoli (učna ali drugačna pomoč vrstnikom; povabiti pripadnike drugih skupin na šolo ter jim dati občutek sprejetosti).
• Povezovanje s prostovoljskimi organizacijami.

Koordinatorici: Magdalena Skuk in Ana Zebec

Related Images:

(Skupno 535 obiskov, današnjih obiskov 1)