Šolska prehrana

Vodja šolske prehrane je Dovjak Mojca,  dosegljiva od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 na telefon 70-50-535 in na e-naslovu: mprehrana-oscerknica@os-cerknica.si

OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 je pričela veljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, po kateri je potrebno ustrezno označiti vse alergene sestavine, ki jih vsebujejo nepredpakirana živila.

Učenci se lahko naročijo na zajtrk, malico in kosilo. Zaželeno je, da v šoli vsak učenec prejme vsaj en obrok hrane dnevno.

Jedilniki so objavljeni na oglasnih deskah ter na spletni strani šole (ob četrtkih za naslednji teden). Zaradi morebitnih odsotnosti zaposlenih v kuhinji, varnega shranjevanja živil ter dobave živil, si v izjemnih primerih pridržujemo pravico do spremembe jedilnika.

Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na podlagi ​veljavnega zdravniškega potrdila​ osebnega zdravnika ali specialista. Ob prvi prijavi na dietno prehrano, morajo starši dostaviti tudi izpolnjen obrazec za prijavo na dieto. Na željo otrok oziroma staršev nudimo učencem tudi brezmesno malico in kosilo​, ki ne zahtevata zdravniškega potrdila.

Obroke v ​OŠ Notranjski odred Cerknica postrežemo v ​jedilnici. Režim uživanja in delitve malice ​poteka v dveh delih, in sicer prvi del od 9.20 do 9.33 za 6. in 8. razred ter drugi del od 9.33 do 9.45 za 7. in 9. razred. Učenci od 1. do 5. razreda malicajo v učilnicah.

​​​Na podružnični ​šoli Maksim Gaspari Begunje poteka ​malica ​od 9.20 do 9.45, na podružnični šoli ”11. maj” Grahovo pa od 9.30 do 9.45.

 

Učenci skladno s kulturo prehranjevanja ostanejo v jedilnici do zvonjenja in tako kulturno zaužijejo in pospravijo suhe drobtine za seboj, dežurna učenca v jedilnici z mokro krpo pobrišeta  ostanke. V primeru, da dežurni učenec nedosledno opravlja oz. ne opravlja dežurstva, ga razrednik še za en teden razporedi za reditelja in ga zapiše v e-dnevnik.

​Učenci, ki kosijo in nimajo​ ​brezstičnih obeskov za evidentiranje prevzema ​kosil​a, se vpišejo v evidenco pozabljenih ​brezstičnih obeskov in plačajo stroške administrativnega dela​, ki znašajo 20 centov ​in se jih upošteva pri obračunu šolskih storitev za tekoči mesec (sklep 1. seje sveta šole št. 1/5-20/2016 z dne 27. 9. 2016).

Kosila delimo v Cerknici od 12.10 do 13.00, v Begunjah od 12.15 do 12.45, v Grahovem pa od 11.45 do 12.30.

 

V izogib odpadkom ter zaradi odgovornega odnosa do hrane in kulture prehranjevanja se neprevzete šolske obroke in presežek že pripravljenih obrokov brezplačno odstopi učencem šole v jedilnici v določenem terminu: 

 • šolsko malico v jedilnici od 12.00 do 13.00 ter kasneje učencem v podaljšanem bivanju,
 • šolska kosila od 13.20 do 13.30 za delilnim pultom. 

 

Enkrat mesečno bomo pripravili eko dan, ko bodo obroki šolske prehrane vsebovali večinoma lokalna, domača in eko živila. Obeležili bomo tudi 16. oktober svetovni dan hrane in povabili starše na šolski obrok (prijava na kosilo ali malico 5 delovnih dni prej), da se bodo lahko prepričali o kvaliteti šolske prehrane.

Načela priprave hrane za otroke so:

 • pogosto uživanje svežega sezonskega sadja in zelenjave (dodatno sadje ali zelenjava v sklopu Šolske sheme),
 • pogosto uživanje mleka in mlečnih izdelkov​ (dodatno mleko v sklopu Šolske sheme),
 • bogata zastopanost vlaknin,
 • malo soljena hrana,
 • čim manj sladkorja,
 • izbira načinov priprave hrane, ki ohranjajo vitamine in minerale,
 • čim manj umetnih barvil, ojačevalcev okusa, arom in konzervansov,
 • vključevanje EKO živil (1x na mesec eko dan). 

 

Učenci imajo na šoli vedno na voljo čisto in neoporečno pitno vodo, ki je tudi najbolj pogosta pijača ob kosilih​.

Pestrost šolske prehrane si lahko ogledate tudi na jedilnikih, ki jih mesečno objavljamo na spletni strani šole.

Kultura prehranjevanja

Učence spodbujamo k primerni kulturi prehranjevanja; ko otroci jedo, jih spodbujamo k oblikovanju prijetnega, umirjenega vzdušja, da otroci jedo počasi, sede, v miru, da hrano dobro prežvečijo in uporabljajo vljudnostne besede. Kulturno prehranjevanje, samostojnost, razvijanje higienskih navadah in skrb za zdravje je del vsakdanjika vseh nas in otrok.​

 

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV do 10:00 za naslednji dan:

 • po e-pošti (prehrana-oscerknica@os-cerknica.si),
 • pri organizatorki šolske prehrane (01/70-50-535),
 • pri materialni knjigovodkinji osebno ali po telefonu (01/70-50-530);
 • tajnici VIZ osebno ali po telefonu (01/70-50-520).

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:

 • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas.
 • Če je odjava podana do 10. ure, velja odjava z naslednjim dnem (15. točka Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Notranjski odred Cerknica – v nadaljevanju: Pravila).
 • Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15. točka Pravil).
 • Če malica ni prevzeta do 10. ure se odstopi brezplačno drugim učencem (19. točka Pravila).

Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega potrdila.

Priporočamo vam, da uredite plačevanje šolske prehrane preko osebnega računa (trajnika) v računovodstvu šole. V primeru, da plačujete položnice preko spletne bančne poslovalnice, preverite, ali ste pravilno napisali znesek in sklicno številko.

Organizatorka prehrane, učitelji in osebje v kuhinji se trudijo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih.

ANKETE IN POVZETKI

Ankete 2016/17

(Skupno 1,018 obiskov, današnjih obiskov 1)