SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Roditeljski sestanki so priložnost za pridobivanje uporabnih informacij, priložnosti za predloge in pobude ter skupen dialog.

PREDLAGANE VSEBINE ZA RODITELJSKE SESTANKE

1. razred:
I. Otrokov vstop v šolo (razredničarke)
II. Opismenjevanje učencev (Jelka Otoničar)
III. Prosti čas (razredničarke)

2. razred:
I. Domače naloge (razredničarke)
II. CŠOD (razredničarke)
III. Bralna pismenost (razredničarke)

3. razred:
I. Številčno ocenjevanje (razredničarke)
II. Poštevanka, plavalno opismenjevanje (razredničarke)
III. Branje z razumevanjem, bralne zmožnosti učencev (Jelka Otoničar)

4. razred:
I. Delo v 4. razredu (razredničarke)
II. Branje z razumevanjem (Jelka Otoničar)
III. Vzgoja za odgovornost (šolska psihologinja)

5. razred:
I. Šola v naravi in učne vsebine za 5. razred (razredničarke)
II. Učimo se učiti in pomen znanja poštevanke za pisno deljenje (razredničarke)
III. Značilnosti poznega otroštva in prehod z razredne na predmetno stopnjo (Vladimira Ivančič)

6. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredničarke)
II. HPV, energijske pijače, zimska šola v naravi (Divna Klanfar, Boštjan Gorjup)
III. NPZ, izbirni predmeti, razredna problematika (razredničarke)

7. razred:
I. Doživetje v naravi (razredničarke, Manca Farkaš)
II. Odgovornost in samostojnost (psihologinja)
III. EFFEKT (Vladimira Ivančič)

8. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki)
II. Pasti odraščanja (psihologinja)
III. Poklicna orientacija (Vladimira Ivančič)

9. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredniki)
II. Vpis v srednjo šolo (Vladimira Ivančič)
III. Valeta

OPB:
I. Predstavitev dela v OPB (učiteljice v OPB)

(Skupno 431 obiskov, današnjih obiskov 1)