SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasnejev petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

TAJNIŠTVO, RAČUNOVODSTVO

Delovni čas je od 7:00 do 15:00. V tajništvu dela Helena Rajk, v računovodstvu pa računovodkinja Sabina Kebe in knjigovodkinja Rosana Žnidaršič.

(Skupno 160 obiskov, današnjih obiskov 1)