SODELOVANJE MED ŠOLO IN STARŠI

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Roditeljski sestanki so priložnost za pridobivanje uporabnih informacij, priložnosti za predloge in pobude ter skupen dialog.

PREDLAGANE VSEBINE ZA RODITELJSKE SESTANKE

1. razred:
I. Otrokov vstop v šolo (razredniki)
II. Opismenjevanje učencev (razredniki)

2. razred:
I. Domače naloge (razredniki)
II. CŠOD (razredniki)

3. razred:
I. Številčno ocenjevanje (razredničarke)
II. Branje z razumevanjem, bralne zmožnosti učencev (Jelka Otoničar)

4. razred:
I. Delo v 4. razredu (razredničarke)
II. Branje z razumevanjem (razredniki)

5. razred:
I. Šola v naravi in učne vsebine za 5. razred (razredniki)
II. Prehod z razredne na predmetno stopnjo (razredniki)

6. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki), zimska šola v naravi (Boštjan Gorjup)

7. razred:
I. Doživetje v naravi (razredniki, Manca Farkaš)
II. Posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku (razredniki)

8. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki)
II. Poklicna orientacija (Vladimira Ivančič)

9. razred:
I. Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredniki)
II. Vpis v srednjo šolo (Vladimira Ivančič)

OPB:
I. Predstavitev dela v OPB (učiteljice v OPB)

Related Images:

(Skupno 1.875 obiskov, današnjih obiskov 1)