Roditeljski sestanki 2018/19

Želimo si, da bi bila srečanja s starši trenutki, ko bomo obojestransko pridobivali. Trudili se bomo, da bodo organizirana tako, da bomo skupaj prihajali do čim boljših rešitev za naše otroke.

Cilji:

  • čim večja udeležba staršev na srečanjih,
  • aktivno sodelovanje,
  • podajanje argumentiranih predlogov,
  • izgrajevanje zaupanja med učitelji – učenci – starši.

zaba4_gif

Matična šola:

I.:
I.: 30. avgust: za starše učencev 1. razreda
6. september ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
6. september ob 18.00: za starše učencev 7. razreda
11. september ob 18.00: za starše učencev 2. razreda
12. september ob 17.00: za starše učencev 3. in 8. razreda
12. september ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
13. september ob 17.00: za starše učencev 9. razreda
13. september ob 18.00: za starše učencev 6. razreda

II.:
8. januar ob 17.00: za starše učencev 1. razreda
8. januar ob 18.00: za starše učencev 2. razreda
9. januar ob 17.00: za starše učencev 3. razreda
9. januar ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
10. januar ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
10. januar ob 18.00: za starše učencev 6. razreda
12. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
12. februar ob 17.00: za starše učencev 9. razreda
13. februar bo 17.00: za starše učencev 8. razreda

III.:
9. april ob 17.00: za starše učencev 1. razreda
9. april ob 17.45: za staršev učencev 2. razreda
9. april ob 18.30: za starše učencev 7. razreda
10. april ob 17.00: za starše učencev 3. razreda
10. april ob 17.45: za starše učencev 4. razreda
10. april ob 18.30: za starše učencev 8. razreda
11. april ob 17.00: za starše učencev 5. razreda
11. april ob 17.45: za starše učencev 6. razreda
11. april ob 18.30: za starše učencev 9. razreda

 

zaba4_gif

Podružnica Grahovo:

I.:
30. avgust: za starše učencev 1. razreda
6. september ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
6. september ob 18.00: za starše učencev 5. razreda
13. september ob 17.00: za starše učencev 2. , 3., 4. razreda
13. september ob 18.00: za starše učencev 8. in 9. razreda

II.:
10. januar ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. razreda
10. januar ob 18.00: za starše učencev 1. in 5. razreda
14. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
12. februar ob 17.30: za starše učencev 9. razreda
13. februar ob 18.30: za starše učencev 8. razreda

III.:
11. april ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. in 7. razreda
11. april ob 18.00: za starše učencev 1., 5., 8. in 9. razreda

zaba4_gif

Podružnica Begunje:

I.:
30. avgust: za starše učencev 1. razreda
6. september ob 18.30: za starše učencev 5. razreda
18. september ob 16.30: za starše učencev 2. razreda
18. september ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda

II.:
15. januar ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
15. januar ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
15. januar ob 18.30: za starše učencev 5. razreda

III.:
16. april ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
16. april ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
16. april ob 18.30: za starše učencev 5. razreda

zaba4_gif

Po roditeljskih sestankih so govorilne ure pri razredniku oziroma razredničarki.

zaba4_gif

Pred odhodom v šolo v naravi bodo razredniki in vodje šole v naravi pripravili informativne sestanke.

Starši lahko s svojimi predlogi in znanjem pomagate pri delu v oddelčni skupnosti, pri pouku in pri drugih dejavnostih šole (dnevi dejavnosti, projekti, dan odprtih vrat, predstavitev poklicev …), ki jih podate na roditeljskih sestankih.

V delo šole se starši vključujete tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

zaba4_gif

(Skupno 345 obiskov, današnjih obiskov 1)