Roditeljski sestanki 2019/20

Želimo si, da bi bila srečanja s starši trenutki, ko bomo obojestransko pridobivali. Trudili se bomo, da bodo organizirana tako, da bomo skupaj prihajali do čim boljših rešitev za naše otroke.

Cilji:

  • čim večja udeležba staršev na srečanjih,
  • aktivno sodelovanje,
  • podajanje argumentiranih predlogov,
  • izgrajevanje zaupanja med učitelji – učenci – starši.

zaba4_gif

Matična šola:

I.:
29. avgust ob 17.30: za starše učencev 1. razreda

10. september ob 17.30: za starše učencev od 6. do 9. razreda

12. september ob 17.30: za starše učencev od 2. do 5. razreda

II.:
9. januar ob 17.00: za starše učencev 1. in 2. razreda

9. januar ob 17.30: za starše učencev 3. in 5. razreda

9. januar ob 18.30: za starše učencev 4. in 6. razreda

11. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda

11. februar ob 18.00: za starše učencev 8. in 9. razreda

III.:
7.  april ob 17.00: za staršev učencev 6. in 7. razreda

7. april ob 18.00: za staršev učencev 8. in 9. razreda

9. april ob 17.00: za staršev učencev 1. in 2. razreda

9. april ob 17.30: za staršev učencev 3. in 5. razreda

9. april ob 18.30: za staršev učencev 4. razreda

 

zaba4_gif

Podružnica Grahovo:

 

I.:
29. avgust ob 17.30: za starše učencev 1. razreda
12. september ob 18.30: za starše učencev od 2. do 9. razreda
II.:
16. januar ob 17.00: za starše učencev 1. in 2. razreda
16. januar ob 17.30: za starše učencev 5. in 6. razreda
16. januar ob 18.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
13. februar ob 17.00: za starše učencev 8. in 9. razreda
III.:
16. april ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. in 5. razreda
16. april ob 18.00: za starše učencev 1., 6., 8. in 9. razreda

zaba4_gif

Podružnica Begunje:

I.:

29. avgust ob 17.30: za starše učencev 1. razreda

10. september ob 18.30: za starše učencev od 2. do 5. razreda

II.:

21. januar ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda

21. januar ob 17.30: za starše učencev 3. in 5. razreda

21. januar ob 18.30: za starše učencev 4. razreda

III.:

21. april ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda

21. april ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda

21. april ob 18.30: za starše učencev 5. razreda

zaba4_gif

V dnevih, ko so roditeljski sestanki, so govorilne ure le pri razrednikih.

zaba4_gif

Na roditeljski sestankih je zaželeno, da starši s svojimi predlogi in pobudami pripomorete h kvalitetnejšemu vzgojno-izobraževalnemu delu.

V delo šole se starši vključujete tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

zaba4_gif

(Skupno 1,024 obiskov, današnjih obiskov 1)