Projekti s področja športa

    Naučimo se plavati 

   Zlati sonček   zlati_sonek_GIF

    Krpan  

    Projekt Tek podnebne solidarnosti  tek-podnebne

    Veter v laseh, s športom proti zasvojenosti   veter_v_laseh

    Dan druženja in gibanja vseh generacij 

 

 


Naučimo se plavati

Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen. Slovenski učenci imajo v obdobju odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Že v prvem razredu osnovne šole je učencem na voljo 10-urni plavalni tečaj prilagajanja na vodo v okviru projekta Zlati sonček, v tretjem razredu se izpelje obvezni 20 urni tečaj plavanja v okviru učnega načrta športa, 35-urni plavalni tečaj v okviru poletne šole v naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu ter športne dneve s plavalno vsebino v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

Cilj programa je, da bi vsi učenci ob zaključku osnovne šole dosegli kriterij bronastega delfinčka, kar pomeni, da so vsi učenci ob zaključku osnovne šole plavalci.

Vodja: Anja Turk

zlati_sonek_GIF

Zlati sonček

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim od 6 do 8 let.

Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček pri najmlajših ponuja možnost za uresničevanje vsega tega.

Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.

Ob vključitvi v program dobi vsak učenec svojo knjižico, ki ga spremlja v treh letih. V knjižico se beležijo uspešno opravljene naloge po programu za 1., 2. in 3. razred.

Vodja: Maja Škrbec

PROGRAM

Krpan

Športni program Krpan je namenjen učencem, starim od 9 do 11 let.

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena učencu. Učenec naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek.

Ob vključitvi v program dobi vsak učenec svojo knjižico, ki ga spremlja tri leta. V knjižico se beležijo uspešno opravljene naloge po programu za 4., 5. in 6. razred.

Vodja: Maja Škrbec

PROGRAM

 tek-podnebne

Projekt Tek podnebne solidarnosti

Projekt Tek podnebne solidarnosti se bo izvajal v celem šolskem letu 2020/21 pri urah športa. V mesecu marcu bomo intenzivneje izvajali tek pri ogrevanju pri vsaki uri športa.

S tem projektom želimo spodbuditi mlade, da razvijajo sočutje do drugih, ter ob tem vplivati na zdrav način življenja.

Vodja: Matej Mele

veter_v_laseh

Veter v laseh, s športom proti zasvojenosti

Vanj se bodo lahko vključili vsi učenci naše šole. Ponudili jim bomo različne dejavnosti, kjer bodo na poligonih (košarka, nogomet …) preizkusili svoje športne zmožnosti. K sodelovanju bomo povabili društva iz domačega in širšega okolja (gasilce, skavte, tabornike, lokostrelce, rdeči križ …).

Vodja:

Mateja Dolgan, Zlata Kunst Cindrič, Tamara Kogej (Cerknica)
Metka Čibej (Begunje)
Kresnica Praprotnik (Grahovo)

Dan druženja in gibanja vseh generacij

Prireditev je namenjena:

  • učencem Osnovne šole Notranjski odred Cerknica in njihovim staršem, starim staršem, njihovim sorodnikom,
  • krajanom občine Cerknica in
  • vsem tistim, ki si želijo preživeti dan z nami.

V okviru prireditve bomo:

  • zbirali odpadni papir,
  • opravili pohod, kolesarili, igrali družabne, šaljive igre,
  • v sodelovanju z zdravstvenim domom dr. Božidarja Lavriča Cerknica si bomo izmerili krvni tlak in srčni utrip,
  • predstavila se bodo različna društva (upokojenci, gasilci …),
  • srečanje bomo zaključili s prijetnim druženjem.

Del dejavnosti ob srečanju generacij je tudi promocija šolske prehrane. Oblikujemo delavnico, na kateri sodelujejo učenci. Skupaj z učiteljico in organizatorko šolske prehrane pripravijo izdelke, ki bi jih lahko ponudili v šolskih obrokih. Cilj je, da otrokom približamo živila, ki jih v splošnem ne sprejemajo dobro (lani smo pripravili tri zelenjavne namaze). Ponudimo jih na stojnici, kjer se ustavijo ostali učenci. Otroci glasujejo in izberejo zmagovalca, torej izdelek, ki bo uvrščen na jedilnik in bo postal del šolske prehrane.

Vodje:

Teja Opeka, Maja Mihelčič, Erika Benčina (Cerknica)
Eva Baraga, Desi Maksić, Saša Česen (Begunje)
Kresnica Praprotnik, Ana Zebec, Vanja Mele (Grahovo)

 

Related Images:

(Skupno 610 obiskov, današnjih obiskov 1)