PROMOCIJA ZDRAVJA

ZA ZAPOSLENE

Vse premalokrat se zavedamo kako pomembno je naše psihofizično počutje, da smo na delovnem mestu sproščeni, motivirani in predvsem zdravi. Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je zato smotrna, saj so le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž.

 

Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za skupna prizadevanja delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.

Cilj promocije zdravja na delovnem mestu je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. V ta namen bomo postavili podstavke za kolesa za učitelje, ki pridejo na delovno mesto s kolesom.

 

ZA UČENCE

Promocija zdravja za učence poteka preko naslednjih dejavnosti:

 • predavanja za učence in starše,
 • premazi zob (enkrat mesečno za učence razredne stopnje),
 • akcija čisti zobje (celo leto za učence razredne stopnje),
 • skrb za zdravje (naravoslovni dnevi),
 • AIDS, droge in alkohol, spolnost … (naravoslovni dnevi in predavanja za učence predmetne stopnje),
 • zdrava prehrana (zajtrk, malica, kosilo, Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema),
 • sistematski pregledi (zobni in splošni),
 • cepljenje HPV – predstavitev (predavanje za starše učenk 6. razreda)
 • aktivni odmori v času malice in kosila.

Vodja:

Matej Mele (Cerknica)

Marjeta Turšič (Begunje)

Lara Vereš (Grahovo)


sistematski3Sistematski pregledi  (zobni in splošni)

V sodelovanju s šolsko ambulanto Zdravstvenega doma Cerknica bodo potekali sistematični zdravstveni pregledi na podlagi razporeda zdravstvene službe.

Vsi učenci lahko greste tudi na sistematski pregled zob. V zdravstvenem domu in v šoli vas učimo pravilne nege zob, enkrat mesečno pa je v soglasju s starši za učence razredne stopnje na šoli premaz zob.

Za zobno sistematiko naj otroci poleg kartice zdravstvenega zavarovanja prinesejo  kartonček naročanja, za šolsko sistematiko pa šolske copate in cepilne kartončke (1r, 3r vsi, 6r, 8r-samo dekleta).

sistematski1

 

RAZPORED PREVENTIVNIH SISTEMATSKIH PREGLEDOV

 

Datum Ura Razred Pregled
17. 9. 2019 8.00

9.a

Cerknica

Zobna sistematika, dr. Novšak
25. 9. 2019 8.00

7.b

Cerknica

Zobna sistematika, dr. Jernejčič
1. 10. 2019 8.00

9.c

Cerknica

Zobna sistematika, dr. Jernejčič
8. 10. 2019 8.00

8.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

9. 10. 2019 8.00

8.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič

Šolska sistematika dr. Mihelčič

15. 10. 2019 8.00

8.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

22. 10. 2019 8.00

8.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

5. 11. 2019 8.00

6.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

6. 11. 2019 8.00

6.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič

Šolska sistematika dr. Mihelčič

12. 11. 2019 8.00

9.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

13. 11. 2019 8.00

7.d

Cerknica

Zobna sistematika, dr. Jernejčič
19. 11. 2019 8.00

6.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

20. 11. 2019 8.00

6.d

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič

Šolska sistematika dr. Mihelčič

3. 12. 2019 8.00

6.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

11. 12. 2019 8.00

3.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič

Šolska sistematika dr. Mihelčič

10. 12. 2019 8.00

3.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

17. 12. 2019 8.00

3.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

7. 1. 2020 8.00

3.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

14. 1. 2020 8.00

1.r

Begunje

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

15. 1. 2020 8.00

5.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič
21. 1. 2020 8.00

1.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

28. 1. 2020 8.00

1.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

29. 1. 2020 8.00

1.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič

Šolska sistematika dr. Mihelčič

4. 2. 2020 8.00

1.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

 

 

Datum Ura Razred Pregled
11. 2. 2020 8.00

3.r

Begunje

Zobna sistematika dr. Novšak

Šolska sistematika dr. Mihelčič

24. 3. 2020 8.00

7.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
3. 3. 2020 8.00

5.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
4. 3. 2020 8.00

4.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič
10. 3. 2020 8.00

5.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
17. 3. 2020 8.00

5.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak
31. 3. 2020 8.00

5.r

Begunje

Zobna sistematika dr. Novšak
7. 4. 2020 8.00

4.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
8. 4. 2020 8.00

2.b

Cerknica

Zobna sistematika dr. Jernejčič
21. 4. 2020 8.00

4.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak
5. 5. 2020 8.00

4.r

Begunje

Zobna sistematika dr. Novšak
12. 5. 2020 8.00

2.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
19. 5. 2020 8.00

7.a

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
26. 5. 2020 8.00

2.c

Cerknica

Zobna sistematika dr. Novšak
2. 6. 2020 8.00

2.r

Grahovo

Zobna sistematika dr. Novšak
9. 6. 2020 8.00

2.r

Begunje

Zobna sistematika dr. Novšak

 

sistematski2

(Skupno 216 obiskov, današnjih obiskov 1)