USTANOVITELJ

Ustanoviteljica šole je Občina Cerknica.

ŠOLO UPRAVLJAJO

SVET ŠOLE

Po 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Notranjski odred Cerknica upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat

Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Vilma Dobrin, Alenka Korošec, Sergeja Šega;
  • pet predstavnikov šole: Uroš Cajnko (predsednik sveta šole), Jure Mele, Maja Mihelčič, Eva Baraga in Klara Škrbec;
  • trije predstavniki staršev: Bojan Pivka, Barbara Zajec, Darja Lavrič.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev sestavljajo vsi učenci naše šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda. V okviru šolske skupnosti se organizira tudi šolski parlament.
 

Related Images:

(Skupno 3.190 obiskov, današnjih obiskov 2)