USTANOVITELJ

Ustanoviteljica šole je Občina Cerknica.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.
Sestavljajo ga:
• trije predstavniki ustanovitelja: Vlasta Kebe, Bogdan Zevnik (predsednik sveta šole) in Vida Debevc;
• pet predstavnikov šole: Ana Benič, Martina Marc, Jelka Jernejčič, Mojca Gornik in Viktor Meden;
• trije predstavniki staršev: Matjaž Čuček, Darko Suhadolnik in Boštjan Kovač.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev sestavljajo vsi učenci naše šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda. V okviru šolske skupnosti bomo organizirali tudi šolski parlament.

 

(Skupno 689 obiskov, današnjih obiskov 1)