USTANOVITELJ

Ustanoviteljica šole je Občina Cerknica.

ŠOLO UPRAVLJAJO

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat.
Sestavljajo ga:
• trije predstavniki ustanovitelja: Alenka Korošec, Sergeja Šega in Vilma Dobrin;
• pet predstavnikov šole: Ana Benič, Martina Marc, Jelka Jernejčič, Mojca Gornik in Viktor Meden;
• trije predstavniki staršev: Matjaž Čuček (predsednik sveta šole), Darko Suhadolnik in Boštjan Kovač.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razredniki.

SKUPNOST UČENCEV

Skupnost učencev sestavljajo vsi učenci naše šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 1. do 9. razreda. V okviru šolske skupnosti bomo organizirali tudi šolski parlament.

 

(Skupno 1,074 obiskov, današnjih obiskov 1)