Govorilne ure 2019/2020

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Matična šola:

1.–5. razred ob 17.00:                          6.–9. razred ob 17.00:

10. oktober 2019                                    8. oktober 2019
14. november 2019                                12. november 2019
12. december 2019                                10. december 2019
/                                                                14. januar 2020 (7.-9.r.)
13. februar 2020                                    13. februar 2020 (6.r.)
12. marec 2020                                      10. marec 2020
14. maj 2020                                           12. maj 2020

 

Podružnica Grahovo:

1.–5. razred ob 17.00:                              6.–9. razred ob 18.00:

10. oktober 2019                                      10. oktober 2019
14. november 2019                                  14. november 2019
12. december 2019                                  12. december 2019
/                                                                  16. januar 2020 (8. in  9.r.)
13. februar 2020                                     13. februar 2020 (6.r.)
12. marec 2020                                       12. marec 2020
14. maj 2020                                           14. maj 2020

Podružnica Begunje:

1.–5 razred ob 16.00:

15. oktober 2019
19. november 2019
17. december 2019
13. februar 2020
17. marec 2020
19. maj 2020

Govorilne ure po roditeljskih sestankih so pri razredniku.
Na pogovor z učitelji lahko pridete vsak teden tudi v času razporeda dopoldanskih govorilnih ur. Razpored je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski v prostorih šole. 

Zaradi organizacije pouka in zasedenosti strokovnih delavcev šole se starši učencev predmetne stopnje najavite na dopoldanske govorilne ure vsaj en dan prej.

Za starše in učence:

  • predmetne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Anja Turk anja.turk@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
  • razredne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Maji Škrbec maja.skrbec@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
  • podružnične šole Begunje: vodji podružnice Desi Maksić desi.maksic@os-cerknica.si ali 01/7056-810,
  • podružnične šole Grahovo: vodji podružnice Metki Polovič meta.polovic@os-cerknica.s ali 01/7096-900.

zaba4_gif

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti ter žigom in podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov učencu odobri daljši izostanek od pouka.

 

zaba4_gif

Govorilne ure učiteljev, ki poučujejo na dveh šolah

Učitelji, ki poučujejo na dveh šolah, imajo popoldansko govorilno uro na šoli, kjer imajo več ur.

Uroš Cajnko (Grahovo – 2. četrtek v mesecu)
Bernarda Dolničar (Begunje – 3. torek v mesecu)
Jernej Dolničar (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Jana Frank (Grahovo – 2. četrtek v mesecu)
Tina Grapulin Bavčar (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Katarina Gornik (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Boštjan Gorjup (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Manca Gorup (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Sabina Jeraj (Grahovo – 2. četrtek v mesecu)
Mojca Leskovec Meharich (Cerknica – 2. četrtek v mesecu 1. polovica leta, Grahovo – 2. četrtek v mesecu 2. polovica leta)
Vida Lunka (Grahovo – 2. četrtek v mesecu)
Meta Polovič (Grahovo – 2. četrtek v mesecu)
Nuša Rožanc (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Marjetka Rupar (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Magdalena Skuk (Cerknica – 2. torek v mesecu)
Jasmina Žagar (Cerknica – 2. torek v mesecu)

Omenjeni učitelj pridejo na popoldansko govorilno uro tudi na šolo, kjer poučujejo manj ur, vendar se morate na govorilno uro vsaj dva dni prej najaviti. Prijavite se tako, da učitelju napišete elektronsko sporočilo. Seveda pa se govorilnih ur lahko udeležite tudi na tisti šoli, kjer ima učitelj govorilno uro, čeprav je vaš otrok ne obiskuje.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE

Matična šola Cerknica

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Vesna BABIČ sreda, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Lilijana BARAGA ponedeljek, 5. ura učilnica 1.c (110)
Tanja BELOVEC četrtek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Ana BENIČ torek, 3. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Uroš CAJNKO petek, 3.ura kabinet družboslovja (119)
Tina CVETKO torek, 4. ura kabinet pri knjižnici (104)
Metka ČIBEJ ponedeljek, 4. ura kabinet pri knjižnici (104)
Urška DOBRAVEC ponedeljek, 5. ura učilnica 1.c (110)
Mateja DOLGAN  sreda, 3. ura kabinet športne vzgoje
Jernej DOLNIČAR torek, 4. ura kabinet likovne umetnosti (117)
Jana FRANK ponedeljek, 2. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Boštjan GORJUP petek 5. ura kabinet športne vzgoje
Manca GORUP četrtek 2. ura kabinet tujih jezikov (129)
Katarina GORNIK po dogovoru kabinet tujih jezikov (129)
Tina GRAPULIN BAVČAR ponedeljek, 3. ura kabinet naravoslovja (021)
Sabina JERAJ torek, 3. ura kabinet slovenskega jezika (123)
Daša JOŽELJ KRANJC sreda, 1 ura kabinet slovenskega jezika (123)
Breda KEBE četrtek, 3. ura kabinet matematike (019)
Anja KEBE KNAVS sreda, 3. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Tamara KOGEJ torek, 5. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Alenka KOLŠEK PUKLAVEC četrtek, 5. ura kabinet slovenskega jezika (123)
Marjeta KOŠIR petek, 2. ura kabinet matematike (019)
Mojca KOVAČIČ ponedeljek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Nataša KRALJ torek, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Lucija KRAŠEVEC sreda, 4. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Zlatka KUNST CINDRIČ torek, 2. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Mojca LESKOVEC MEHARICH torek, 5. ura kabinet matematike (019)
Marja LONČAR ponedeljek, 2. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Martina MARC sreda, 3. ura kabinet kemije (023)
Franc MATKO torek, 1. ura kabinet tujih jezikov (129)
Jerneja MATKO petek, 4. ura učilnica 3.b
Jure MELE četrtek, 5. ura kabinet tehnike in tehnologije (005)
Matej MELE sreda, 2. ura kabinet športne vzgoje
Katja MIKULETIČ sreda, 5. ura kabinet pri učilnici 5.c
Nina MIŠIČ petek, 1. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Jasmina MULC petek, 3. ura kabinet družboslovja (119)
Mateja OVSEC četrtek, 3. ura kabinet slovenskega jezika (123)
Jelka OTONIČAR po dogovoru kabinet DSP (203)
Metka POLOVIČ torek, 12.10-12.35 kabinet tehnike in tehnologije (005)
Nuša PONIKVAR petek, 4. ura kabinet tehnike in tehnologije (005)
Marija PRIMOŽIČ četrtek, 4. ura učilnica 2.b (108)
Nuša ROŽANC četrtek, 4. ura kabinet tujih jezikov (129)
Marjetka RUPAR petek, 4. ura kabinet naravoslovja (021)
Magdalena SKUK torek, 4. ura kabinet slovenskega jezika (123)
Mira ŠIRAJ torek, 3. ura kabinet matematike (019)
Jana ŠKRLJ četrtek, 5 ura kabinet tujih jezikov (129)
Maja ŠKRBEC sreda, 5. ura pisarna pomočnic ravnateljice (001)
Majda ŠKRABEC petek, 2. ura kabinet TIT (005)
Urška ŠPAREMBLEK četrtek, 2. ura kabinet pri učilnici 5.c (201)
Veronika ŠVIGELJ torek, 4. ura kabinet naravoslovja (021)
Vilma TELLIČ sreda, 5. ura kabinet pri učilnici 5.c (201)
Tjaša TORUL sreda, 5. ura kabinet družboslovja (119)
Barbara VIDOVIČ po dogovoru kabinet TJA pri 4.b (213)
Dunja VOLF PONIKVAR torek, 4. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Andreja VOŠANK ponedeljek, 3. ura kabinet TJA pri 4.b (213)
Urška VRBOVŠEK torek, 4. ura kabinet pri knjižnici (104)
Jasmina ŽAGAR torek, 5. ura kabinet družboslovja (119)

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Eva BARAGA torek, 5. ura knjižnica
Bernarda DOLNIČAR torek, 2. ura knjižnica
Manca GORUP petek, 10.45-11.20 kabinet
Saša GRILC ponedeljek, 5. ura knjižnica
Jelka JERNEJČIČ torek, 5. ura knjižnica
Berta KLUN MRAK torek, 4. ura kabinet
Vida LUNKA petek, 5. ura kabinet
Desi MAKSIĆ četrtek, 3. ura knjižnica
Erika OPEKA torek, 5. ura knjižnica
Anita ŠTRITOF MALC torek, 3. ura knjižnica
Marjeta TURŠIČ torek, 2. ura knjižnica

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Uroš CAJNKO torek, 4. ura učilnica 049
Jernej DOLNIČAR petek, 2. ura kabinet LUM/TIT
Manca FARKAŠ sreda, 1. ura kabinet 013
Jana FRANK petek, 5. ura kabinet DSP
Boštjan GORJUP četrtek, 4. ura kabinet v telovadnici
Katarina GORNIK petek, 7. ura učilnica 041
Mojca GORNIK torek, 5. ura kabinet DSP (013)
Tina GRAPULIN BAVČAR ponedeljek, 2. ura kabinet KEM
Sabina JERAJ četrtek, 5. ura učilnica 041
Mojca LESKOVEC MEHARICH petek, 7. ura učilnica RAČ
Vida LUNKA sreda, 3. ura učilnica 042
Mojca MELE ponedeljek, 4. ura kabinet DSP
Vanja MELE torek, 5. ura kabinet DSP
Marija OBREZA četrtek, 2. ura učilnica 2.r.
Metka POLOVIČ ponedeljek, 4. ura tajništvo
Kresnica PRAPROTNIK četrtek, 2. ura multimedija
Anka PREMROV četrtek, 3. ura učilnica 5.r.
Nuša ROŽANC petek, 3. ura kabinet TJA-SLJ
Marjetka RUPAR torek, 6. ura kabinet NAR
Magdalena SKUK po dogovoru kabinet NAR
Sabina ŠPAREMBLEK četrtek, 4. ura kabinet DSP
Lara VEREŠ torek, 2. ura kabinet NAR
Barbara VIDOVIČ po dogovoru kabinet DSP
Ana ZEBEC ponedeljek, 1. ura knjižnica
Jasmina ŽAGAR sreda, 3. ura zbornica
David ŽNIDARŠIČ ponedeljek, 7. ura kabinet NAR

 

(Skupno 5,212 obiskov, današnjih obiskov 5)