Govorilne ure 2022/2023

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Matična šola:

1.–5. razred ob 17.00:                          

 • 13. oktober 2022
 • 10. november 2022
 • 15. december 2022
 • 12. januar 2023
 • 16. februar 2023 (drugošolci)
 • 9. marec 2023
 • 13. april 2023
 • 11. maj 2023

 6.–9. razred ob 17.00:

 • 11. oktober 2022
 • 8. november 2022
 • 13. december 2022
 • 10. januar 2023
 •  14. marec 2023
 • 11. april 2023
 • 9. maj 2023

Podružnica Grahovo:

1.–5. razred ob 17.00:   

 • 13. oktober 2022
 • 10. november 2022
 •  8. december 2022
 • 12. januar 2023
 • 16. februar 2023 (drugošolci)
 • 9. marec 2023
 • 13. april 2023
 • 11. maj 2023                         

6.–9. razred ob 18.00:

 • 13. oktober 2022
 • 10. november 2022
 •  8. december 2022
 • 12. januar 2023
 • 9. marec 2023
 • 13. april 2023
 • 11. maj 2023

Podružnica Begunje:

1.–5. razred ob 17.00

 • 13. oktober 2022
 • 10. november 2022
 • 8. december 2022
 • 12. januar 2023
 • 16. februar (drugošolci)
 • 9. marec 2023
 • 13. april 2023
 • 11. maj 2023

 

Dopoldanske govorilne ure potekajo vsak teden po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in na glavni oglasni deski v prostorih šole. Zaradi organizacije pouka se starši na dopoldanske govorilne ure obvezno najavijo vsaj en dan prej učitelju.

 

zaba4_gif

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti ter žigom in podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov učencu odobri daljši izostanek od pouka.

 

zaba4_gif

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE

Matična šola Cerknica

Učitelj 

Dan in ura 

Učilnica/kabinet 

Lilijana BARAGA 

torek, 5. ura 

učilnica 1. A (110) 

Tanja BELOVEC 

ponedeljek, 2. ura 

kabinet TJA 

Erika BENČINA HERBLAN 

po dogovoru 

kabinet DSP (125) 

Ana BENIČ 

četrtek, 3. ura 

kabinet TJA 

Uroš CAJNKO 

ponedeljek, 3. ura 

kabinet družboslovja (119) 

Eva DEŽMAN 

četrtek, 4. ura 

kabinet TJA 

Urška DOBRAVEC 

četrtek, 5. ura 

kabinet RS  

Mateja DOLGAN 

petek, 2.ura 

kabinet ŠPO  

Anamarija TUŠAR 

Petek, 3. šolska ura 

kabinet likovne umetnosti (117) 

Manca FARKAŠ 

po dogovoru 

kabinet 125 

Jana FRANK 

torek, 6. ura 

kabinet TJA (213) 

Boštjan GORJUP 

četrtek, 3. ura 

kabinet ŠPO  

Manca GORUP 

ponedeljek, 2. ura 

kabinet jezikoslovja (129) 

Tina GRAPULIN BAVČAR 

petek, 3. ura 

kabinet naravoslovja (021) 

Sabina IVANČIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Daša JOŽELJ KRANJC 

sreda, 2. ura 

kabinet SLJ (123) 

Leja KEBE 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet OPB 

Anja KEBE KNAVS 

torek, 2. ura 

kabinet TJA (213) 

Alenka KOLŠEK PUKLAVEC 

pon., 4. ura 

kabinet SLJ (123) 

Nataša KORČE 

četrtek, 3. ura 

kabinet jezikoslovja (129) 

Dagmar KOROŠEC 

torek, 3.ura 

kabinet OPB 

Marjeta KOŠIR 

torek, 5 .ura 

kabinet MAT (019) 

Mateja KOŠMRLJ 

petek, 2. ura 

kabinet SLJ (123) 

Mojca KOVAČIČ 

četrtek, 1. ura 

kabinet TJA (213) 

Nataša KRALJ 

torek, 3. ura 

kabinet OPB 

Lucija KRAŠEVEC 

torek, 3. ura 

kabinet TJA (213) 

Zlatka KUNST CINDRIČ 

petek, 2. ura 

kabinet RS 

Mojca LESKOVEC  

ponedeljek, 5. ura 

kabinet RAČ 

Marja LONČAR 

torek, 5. ura 

kabinet TJA (213) 

Martina MARC 

četrtek, 4. ura 

kabinet kemije (023) 

Jona MELE 

torek, 1. ura 

Kabinet MAT (019) 

Jure MELE 

četrtek 3. ura 

kabinet TIT (005) 

Maja MIHELČIČ 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet TJA (213) 

Hani MIKLIČ 

po dogovoru  

kabinet DSP (121) 

Katja MIKULETIČ 

torek, 5. ura 

kabinet TJA (213) 

Nina MIŠIČ  

torek, 3. ura 

učilnica 5.c (204) 

Jasmina MULC 

torek, 2. ura 

kabinet družboslovja (119) 

Erika OPEKA 

četrtek, 5. ura 

kabinet SLJ (123) 

Teja OPEKA 

četrtek, 3. ura 

učilnica 3. c (109) 

Tomaž OPEKA 

sreda, 4. ura 

kabinet ŠPO 

Jelka OTONIČAR 

po dogovoru 

kabinet DSP (203) 

Nuša PONIKVAR 

četrtek, 3. ura 

kabinet TIT (005) 

Marija PRIMOŽIČ 

sreda, 5. ura 

učilnica 3. a razreda 

Nuša ROŽANC 

sreda, 3. ura 

kabinet jezikoslovja (129) 

Marjetka RUPAR 

ponedeljek, 6. ura 

kabinet naravoslovja (021) 

Magdalena SKUK 

sreda, 3. ura 

kabinet SLJ (123) 

Tina SLUGA JERNEJČIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP (121) 

Špela ŠAJN 

torek, 3. ura 

kabinet OPB 

Katja ŠIRCA 

po dogovoru 

kabinet DSP (203) 

Jana ŠKRLJ 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet jezikoslovja (129) 

Maja ŠKRBEC 

sreda, 5. ura 

pisarna pomočnic ravnateljice (001) 

Magda ŠKET 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Urška ŠPAREMBLEK 

četrtek, 2. ura 

Kabinet MAT (019) 

Martina ŠVELC 

sreda, 4.ura 

kabinet OPB 

Veronika ŠVIGELJ 

sreda, 2. ura 

kabinet naravoslovja (021) 

Tjaša TORUL 

petek, 2. ura 

kabinet družboslovja (119) 

Ana TURK 

sreda, 1. ura  

kabinet FIZ (027) 

Simona VAMPELJ 

petek, 1. ura 

kabinet MAT (019) 

Barbara VIDOVIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Dunja VOLF PONIKVAR 

sreda, 3. ura 

kabinet TJA (213) 

Anita VONČINA 

po dogovoru 

kabinet DSP (125) 

Urška VRBOVŠEK 

torek, 4.ura 

Kabinet OPB 

Jasmina ŽAGAR 

torek, 5. ura 

kabinet družboslovja (119) 

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Učitelj 

Dan in ura 

Učilnica/kabinet 

Vesna BABIČ 

ponedeljek, 5. ura 

kabinet DSP 

Uroš CAJNKO 

sreda, 3. ura 

kabinet DRU (047) 

Manca FARKAŠ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Jana FRANK 

petek, 5. ura 

kabinet DSP 

Mojca GORNIK 

ponedeljek, 5. ura 

kabinet DSP (013) 

Tina GRAPULIN BAVČAR 

torek, 4. ura 

kabinet KEM 

Sabina IVANČIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Sabina JERAJ 

sreda, 3. ura 

kabinet SLJ 

Nataša KORČE 

ponedeljek, odmor za kosilo 

zbornica 

Vida LUNKA 

četrtek, 3.ura 

kabinet SLJ-TJA 

Matej MELE 

četrtek 2 ura 

Kabinet ŠPO 

Mojca MELE 

sreda, 4. ura 

učilnica 4. razred 

Vanja MELE 

ponedeljek, 5.ura 

kabinet DSP  

Erika OPEKA 

torek, 2. ura 

kabinet DSP 

Metka POLOVIČ 

sreda, 4. ura 

tajništvo 

Kresnica PRAPROTNIK 

četrtek, 1. ura 

učilnica 5. razreda 

Anka PREMROV 

četrtek, 4. ura 

kabinet DSP 

Nuša ROŽANC 

ponedeljek, odmor za kosilo 

zbornica 

Marjetka RUPAR 

četrtek, 5. ura 

kabinet NAR 

Magdalena SKUK 

ponedeljek, odmor za kosilo  

kabinet SLJ 

Katja ŠIRCA 

po dogovoru 

kabinet DSP  

Sabina ŠPAREMBLEK 

ponedeljek, 3. ura 

Kabinet DSP 

Ana TURK 

Četrtek, 3.ura 

Kabinet NAR 

Lara VEREŠ 

torek, 1. ura 

kabinet NAR 

Ana ZEBEC 

ponedeljek, 2. ura 

knjižnica 

Jasmina ŽAGAR 

petek, 5. ura 

zbornica 

 

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

Učitelj 

Dan in ura 

Učilnica/kabinet 

Eva BARAGA 

ponedeljek, 5. ura 

knjižnica 

Metka ČIBEJ 

ponedeljek, 5. ura 

knjižnica 

Saša ČESEN 

ponedeljek, 4. ura 

knjižnica 

Berta KLUN MRAK 

četrtek, 3. ura 

knjižnica 

Desi MAKSIĆ 

četrtek, 4. ura 

DSP kabinet 

Anita ŠTRITOF MALC 

četrtek, 4. ura 

knjižnica 

Marija OBREZA/Nataša KRALJ 

sreda, 5. ura 

knjižnica 

Jelka OTONIČAR 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Marjeta TURŠIČ 

četrtek, 2. ura 

knjižnica 

Hani MIKLIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Tamara KOGEJ 

sreda, 4. ura 

knjižnica 

 

(Skupno 12.465 obiskov, današnjih obiskov 6)