Govorilne ure

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Matična šola:

1.–5. razred ob 17.00:                                    6.–9. razred ob 17.00:

12. oktober 2017                                              10. oktober 2017
9. november 2017                                           14. november 2017
14. december 2017                                          12. december 2017
9. januar 2018 (1., 2. r.)                                   9. januar 2018
10. januar 2018 (3., 4. r.)
11. januar 2018 (5. r.)
6. februar 2018                                                 6. februar 2018 (6., 7., 9. r.)
/                                                                              7. februar 2018 (8. r.)
8. marec 2018                                                   13. marec 2018
10. april 2018 (1., 2. r.)                                   10. april 2018 (7. r.)
11. april 2018 (3., 4. r)                                     11. april 2018 (8. r.)
12. april 2018 (5. r.)                                        12. april 2018 (6., 9. r)
10. maj 2018                                                      8. maj 2018

 

Podružnica Grahovo:

1.–4. razred ob 17.00:                                    6.–9. razred ob 18.00:12. oktober 2017                                              12. oktober 2017
9. november 2017                                             9. november 2017
14. december 2017                                          14. december 2017
11. januar 2018                                                 11. januar 2018
6. februar 2018                                                 6. februar 2018 (6., 7. in 9. r.)
/                                                                                7. februar 2018 (8. r.)
8. marec 2018                                                    8. marec 2018
12. april 2018                                                     12. april 2018
10. maj 2018                                                      10. maj 2018

Podružnica Begunje:

1.–5 razred ob 16.00:
17. oktober 2017
21. november 2017
19. december 2017
16. januar 2018
13. februar 2018
20. marec 2018
17. april 2018
15. maj 2018

Govorilne ure po roditeljskih sestankih so pri razredniku.
Na pogovor z učitelji lahko pridete vsak teden tudi v času razporeda dopoldanskih govorilnih ur. Razpored je objavljen na spletni strani šole in na oglasni deski v prostorih šole. 

Zaradi organizacije pouka in zasedenosti strokovnih delavcev šole se starši učencev predmetne stopnje najavite na dopoldanske govorilne ure vsaj en dan prej.

Za starše in učence:

zaba4_gif

Matična šola Cerknica

RAZPORED POPOLDANSKIH GOVORILNIH UR UČITELJEV PREDMETNE STOPNJE NA MATIČNI ŠOLI V CERKNICI

 

     Ime in priimek

Popoldanska GU

Prostor

Učitelji/razredniki
Lara Vereš 6.A učilnica 029
Tjaša Torul 6.B učilnica 124
Daša Joželj Kranjc 6.C učilnica 122
Anja Turk 7.A učilnica 116
Veronika Švigelj 7.B učilnica 022
Mateja Mislej 7.C učilnica 024
Mira Širaj 8.A učilnica 028
Jure Mele 8.B učilnica 004
Nuša Ponikvar 8.C učilnica 020
Breda Kebe 8.D učilnica 018
Manca Gorup 9.A učilnica 120
Matej Mele 9.B učilnica 127
Nuša Rožanc 9.C učilnica 128
Učitelji/strok. del.
Alenka K. Puklavec kabinet SLJ
 Sabina Jeraj učilnica 002
Nuša Dedo Lale učilnica 5.b
Erika Opeka zbornica
Mojca L. Meharich rač. učilnica 003
Jana Škrlj učilnica 5.a
Marjeta Košir kabinet MAT
Franc Matko kabinet  TJA
Meta Polovič kabinet TIT
Marjetka Rupar kabinet NAR
Tina G. Bavčar učilnica 118
Martina Marc kabinet KEM
Jernej Dolničar kabinet LUM
Jasmina Žagar učilnica glasb.
Boštjan Gorjup kabinet ŠPO
Tanja Jenko Bratovič kabinet DSP
Uroš Cajnko kabinet GEO; ZGO
Majda Škrabec kabinet DSP
Tina S. Jernejčič kabinet DSP
Manca Farkaš kabinet DSP
Jelka Otoničar kabinet DSP
Vladimira Ivančič pisarna pedagoginje
Teja Simčič pisarna psihologinje

 

RAZPORED DOPOLDANSKIH GOVORILNIH UR UČITELJEV ZA STARŠE UČENCEV PREDMETNE STOPNJE NA MATIČNI ŠOLI V CERKNICI 

     Ime in priimek Dopoldanska  GU
Učitelji/razredniki Dan in ura Prostor
Lara Vereš 6.A SRE, 2.ura kabinet MAT
Tjaša Torul 6.B TOR, 2. ura kabinet GEO; ZGO
Daša Joželj Kranjc 6.C SRE, 1. ura kabinet SLJ
Anja Turk 7.A TOR, 1. ura kabinet GEO; ZGO
Veronika Švigelj 7.B ČET, 1. ura kabinet NAR
Mateja Mislej 7.C SRE, 4. ura kabinet ŠPO
Mira Širaj 8.A TOR, 2. ura kabinet MAT
Jure Mele 8.B SRE, 2. ura kabinet TIT
Nuša Ponikvar 8.C ČET, 6. ura kabinet MAT
Breda Kebe 8.D ČET, 5. ura kabinet MAT
Manca Gorup 9.A PET, 4. ura kabinet TJA
Matej Mele 9.B TOR, 3. ura kabinet ŠPO
Nuša Rožanc 9.C ČET, 5. ura kabinet TJA
Učitelji/strok. del.
Alenka K. Puklavec SRE, 4. ura kabinet SLJ
Sabina Jeraj PON, 1. ura kabinet SLJ
Nuša Dedo Lale PON, 4. ura kabinet SLJ
Erika Opeka PON, 5. ura kabinet SLJ
Mojca L. Meharich TOR, 5. ura rač. učilnica
Jana Škrlj TOR, 4. ura kabinet  TJA
Marjeta Košir TOR, 5. ura kabinet MAT
Franc Matko TOR, 4. ura kabinet  TJA
Meta Polovič SRE, 5. ura kabinet TIT
Marjetka Rupar PON, 5. ura kabinet NAR
Tina G. Bavčar ČET, 1. ura kabinet NAR
Martina Marc TOR, 4. ura kabinet KEM
Jernej Dolničar SRE, 5. ura kabinet LUM
Jasmina Žagar TOR, 2. ura kabinet GEO; ZGO
Boštjan Gorjup PON, 4. ura kabinet ŠPO
Tanja Jenko Bratovič ČET, 3. ura kabinet TJA
Uroš Cajnko TOR, 3. ura kabinet GEO; ZGO
Majda Škrabec TOR, 5. ura kabinet DSP
Tina S. Jernejčič ČET. 4. ura kabinet DSP
Manca Farkaš Po potrebi kabinet DSP
Vladimira Ivančič Po potrebi kabinet DSP
Teja Simčič Po potrebi pisarna pedagoginje

 

zaba4_gif

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE UČITELJIC RAZREDNE STOPNJE

Priimek in ime Dan in ura Prostor
Babič Vesna sreda, 5. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Baraga Lilijana torek, 4. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Baraga Neža sreda, 3. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Belovec Tanja sreda, 4. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Benič Ana torek, 4. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Čibej Metka sreda, 7. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Dobravec Urška sreda, 5. ura kabinet pri knjižnici (104)
Dobrin Vilma sreda, 3. ura kabinet angleškega jezika RS (213))
Frank Jana četrtek, 2. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Grilc Saša torek, 3. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Kebe Knavs Anja torek, 5. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Kogej Tamara torek, 4. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Kraševec Lucija torek, 5. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Kunst Cindrič Zlatka torek, 5. ura učilnica 5. a (10)
Lončar Marja četrtek, 5. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Matko Jerneja sreda 3. ura učilnica 4. b (211)
Mele Vanja četrtek, 3. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Mikuletič Katja sreda, 2. ura kabinet pri knjižnici (104)
Opeka Erika ponedeljek, 5. ura kabinet SLJ (123)
Opeka Teja ponedeljek, 2. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Otoničar Jelka četrtek, 6. ura kabinet specialne pedagoginje (203)
Primožič Marija četrtek, 3. ura učilnica 3. a (204)
Škrbec Maja sreda, 4. ura pisarna pomočnice ravnateljice (1)
Telič Vilma sreda, 4. ura kabinet angleškega jezika RS (213)
Volf Ponikvar Dunja ponedeljek, 6. ura kabinet pri knjižnici (104)
Vošank Andreja petek, 3. ura učilnica 4. c (212)
Vrbovšek Urška ponedeljek, 3. ura kabinet angleškega jezika RS (213)

zaba4_gif

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

 DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Čibej Metka torek, 5. ura knjižnica
Ivančič Vladimira po dogovoru kabinet za učno pomoč
Jernejčič Jelka torek, 3. ura kabinet za učno pomoč
Klun Mrak Berta četrtek, 2. ura kabinet za učno pomoč
Maksić Desi torek, 2. ura kabinet za učno pomoč
Mele Mojca sreda, 3. ura kabinet za učno pomoč
Otoničar Jelka petek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Rupar Marjeta torek, 5. ura knjižnica
Simčič Teja po dogovoru kabinet za učno pomoč
Štritof Malc Anita torek, 3. ura knjižnica
Turšič Marjeta sreda, 2. ura kabinet za učno pomoč

 

zaba4_gif

Podružnica “11. maj” Grahovo

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 

Učitelj Dan in ura Učilnica/kabinet
Izabela Bastar torek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Uroš Cajnko četrtek, 2. ura kabinet GEO-ZGO
Jernej Dolničar ponedeljek, 5. ura učilnica LUM-TIT
Boštjan Gorjup torek, 2. ura kabinet ŠPO
Mojca Gornik četrtek, 1. ura kabinet za učno pomoč
Tina Grapulin Bavčar torek, 3. ura kabinet NAR
Tanja Jenko Bratovič sreda, 2. ura zbornica
Sabina Jeraj četrtek, 7. ura kabinet SLJ-TJA
Marjeta Košir petek, 3. ura kabinet NAR
Vida Lunka četrtek, 3. ura kabinet SLJ-TJA
Marija Obreza četrtek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Metka Polovič torek, 3. ura tajništvo
Kresnica Praprotnik četrtek, 2. ura kabinet za učno pomoč
Anka Premrov četrtek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Nuša Rožanc petek, 5. ura kabinet za učno pomoč
Marjetka Rupar četrtek, 3. ura kabinet NAR
Mira Širaj petek, 4. ura kabinet NAR
Sabina Šparemblek torek, 2. ura kabinet za učno pomoč
Dunja Volf Ponikvar četrtek, 4. ura kabinet za učno pomoč
Ana Zebec četrtek, 4. ura knjižnica
Jasmina Žagar četrtek, 4. ura zbornica