Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 1.950.000,00 EUR.​

Portal MIZŠ - Portal Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Projekt bo v okviru sredstev Evropskega socialnega sklada vodil Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s konzorcijskim partnerjem ARNES. Aktivnosti v programu so se pričele 1. 9. 2021 in bodo trajale do 31. 8. 2023.

Naša šola bo vključena v aktivnosti za razvijanje usposobljenosti izobraževalcev s pomočjo uporabe sodobnih informacijsko-digitalnih tehnologij, pri poučevanju in učenju ter posledično izboljšane digitalne kompetence učencev. Strokovni delavci bodo imeli možnost udeležbe na brezplačnih usposabljanjih za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Za koordinatorje informacijskih dejavnosti bodo pripravljena dodatna usposabljanja na podlagi akreditiranih programov. Vzgojno-izobraževalni zavodi bodo v programu »Dvig digitalne kompetentnosti« po opravljenih refleksijah in usposabljanjih ter identifikaciji prioritet načrtovali lastne digitalne strategije.

Povezava na spletno stran projekta Dvig digitalne kompetentnosti poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/projekti/dvig-digitalne-kompetentnosti/

 

Na OŠ Notranjski odred Cerknica so bile v letih 2022 in 2023 opravljene sledeče aktivnosti:

 

  • Projektni tim se je udeležil izobraževanj v spletnih okoljih Moodle in Microsoft Teams.
  • Vodstvo šole, strokovni delavci in učenci od 4. do 8. razreda so izpolnjevali vprašalnik SELFIE za analizo stanja. Rezultati so pokazali, da se na naši šoli redno spopolnjujemo na področju pridobivanja digitalnih kompetenc. Imamo dobro vzpostavljeno internetno povezavo in tehnično podporo. Pri svojem delu uporabljamo prosto dostopne elektronske vire in preko njih komuniciramo.
  • Konec maja je bila izvedena delavnica za učiteljski zbor, kjer je bila najprej predstavljena analiza rezultatov vprašalnika SELFIE, nato pa so strokovni delavci podali predloge za aktivnosti v naslednjem šolskem letu.
  • V nadaljevanju smo pripravili digitalno strategijo naše šole.
  • V šolskem letu smo izvedli 2022/23 smo izvedli 12 delavnic na področju digitalnega opismenjevanja za učitelje, ki so začeli svoje novo znanje vključevati v pouk.
  • Poleg teh delavnic smo vsi učitelji opravili MOOC izobraževanji Moja digitalna identiteta ali Varna raba interneta in naprav.
  • Članice tima smo se udeležile seminarjev za razvoj digitalnih kompetenc iz šestih področij digitalnih kompetenc: opolnomočenje učencev; poklicno delovanje; digitalni viri; učenje in poučevanje; vodenja in podpore učencem pri pridobivanju digitalnih kompetenc; vrednotenja.

 

 

Koordinatorji:
Cerknica: Jana Škrlj, Urška Šparemblek
Grahovo: Tina Grapulin Bavčar
Begunje: Desi Maksić

 

Related Images:

(Skupno 354 obiskov, današnjih obiskov 1)