ŠOLSKI PREVOZI – VOZNI RED 2017/2018 

 

 Vozni redi: Prenesi

Matična Šola Cerknica in podružnica Maksim Gaspari Begunje

V šolo

6:53     Ponikve–Podslivnica–Otonica-Topol–Brezje–OŠ Cerknica

6:55     Pikovnik–Križišče–Župeno–G. Otave–D. Otave–Stražišče–Kožljek–Dobec–Bezuljak–

OŠ Begunje–OŠ Cerknica

6:28     Osredek–Zala–Rudolfovo–Sv. Vid–Jeršiče–Bečaje–Cajnarje–Topol–Selšček–OŠ Begunje–

OŠ Cerknica

7:25     Dolenje Jezero–Dolenja vas–Zelše–Podskrajnik–OŠ Cerknica

7:30     OŠ Grahovo–Martinjak–Marof–OŠ Cerknica

 

Iz šole

12:30   OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–D. Otave–G. Otave–Župeno–Križišče–Pikovnik

12:30   OŠ Cerknica–Dolenje Jezero–Dolenja vas–Zelše-Podskrajnik

12:40   OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–

Rudolfovo–Zala–Osredek

13:30   OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše

13:30   OŠ Cerknica–OŠ Begunje

13:50   OŠ Cerknica–Martinjak–OŠ Grahovo

14:23   OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše

14:30   OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–D. Otave–G. Otave–Župeno–Križišče–Pikovnik

14:30   OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–

Rudolfovo–Zala–Osredek

14:30   OŠ Cerknica–Brezje–Otonica

Podružnica “11. maj” Grahovo

V šolo

7:15   Gorenje Jezero–Goričice–Lipsenj–Žerovnica–OŠ Grahovo

7:26   Bloška Polica–Bločice–OŠ Grahovo

7:42   Martinjak–OŠ Grahovo

Iz šole

12:15   OŠ Grahovo–Martinjak–Bločice–Bloška Polica

12:30   OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero

13:20   OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero

13:40   OŠ Grahovo–Martinjak

14:10   OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero

14:28   OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica

14:38   OŠ Grahovo–Martinjak

Varstvo vozačev je zagotovljeno za učence, ki se vozijo s šolskih avtobusom.

Pravila obnašanja

  1. Pri vstopanju v avtobus oz. kombi na avtobusni postaji se učenci postavijo v vrsto.
  2. Učenec mora zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
  3. Pri vstopu v avtobus oz. kombi je učenec dolžan pokazati vozniku letno vozovnico.
  4. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je navedena na njej, ali pa na relaciji, ki ni vpisana na vozovnici.
  5. O morebitni izgubljeni oz. ukradeni vozovnici je imetnik dolžan takoj obvestiti tajništvo šole.
  6. Učenec je na avtobusu dolžan skrbeti za red in čistočo ter se vzorno obnašati.
  7. Zaradi varnosti je obvezno pripenjanje z varnostnim pasom. Hoja in vstajanje v avtobusu oz. kombiju med vožnjo nista dovoljena.


 

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA – VOZNI REDI