ŠOLSKI PREVOZI – VOZNI RED 2018/2019 

 

VOZNI RED

Vozni red je v veljavi od 5.10. 2018

Matična šola Cerknica ter podružnici Maksim Gaspari Begunje 

V šolo

6:28       Osredek–Zala/Sv. Vid–Rudolfovo–Sv. Vid–Jeršiče–Bečaje–Cajnarje–Topol–Selšček–Begunje PTT–Begunje OŠ–Begunje–Cerknica OŠ
6:53       Ponikve–Podslivnica–Otonica–Topol–Brezje–Cerknica OŠ
6:55       Pikovnik–Križišče/Rakitni–Župeno–G. Otave–D. Otave–Stražišče/Otave–Kožljek–Dobec–Bezuljak–Begunje PTT–Begunje OŠ–Begunje–OŠ Cerknica
7:25       Dolenje Jezero–Dolenja vas–Zelše–Podskrajnik–OŠ Cerknica

Iz šole

12:35 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–Otave–Križišče–Pikovnik
12:35 OŠ Cerknica–Dolenje Jezero–Dolenja vas
12:35 OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše
12:45 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–Rudolfovo– Zala–Osredek
13:30 OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše
13:35 OŠ Cerknica–OŠ Begunje
14:25 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–Otave–Križišče–Pikovnik
14:25 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–Rudolfovo– Zala–Osredek
14:25 OŠ Cerknica–Zelše

Matična šola Cerknica  –  OŠ “11. maj” Grahovo (učenci 6. razreda)

V šolo

7:30  OŠ GRAHOVO-MARTINJAK-OŠ CERKNICA

Iz šole

Ponedeljek:
14:20 OŠ CERKNICA-MARTINJAK-GRAHOVO-BLOŠKA POLICA-GORENJE JEZERO

Torek, sreda, četrtek, petek:
13:50 OŠ CERKNICA-MARTINJAK-GRAHOVO
14:10 OŠ GRAHOVO-ŽEROVNICA-LIPSENJ-GORIČICE-G. JEZERO
14:26 OŠ GRAHOVO-BLOČICE-BLOŠKA POLICA

Podružnica “11. maj” Grahovo

V šolo

7:10       Gorenje Jezero–Goričice–Lipsenj–Žerovnica–OŠ Grahovo
7:25       Bloška Polica–Bločice–OŠ Grahovo
7:30       OŠ Grahovo–Martinjak–OŠ Cerknica
7:40       Martinjak–OŠ Grahovo

Iz šole
12:15 OŠ Grahovo–Martinjak
12:25 OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero

13:20 OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
13:35 OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
13:42 OŠ Grahovo–Martinjak

13:50 OŠ Cerknica–Grahovo(torek, sreda, četrtek in petek)
14:10 OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
14:26 OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
14:37 OŠ Grahovo–Martinjak

Varstvo vozačev je zagotovljeno za učence, ki se vozijo s šolskih avtobusom.

Pravila obnašanja

  1. Pri vstopanju v avtobus oz. kombi na avtobusni postaji se učenci postavijo v vrsto.
  2. Učenec mora zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
  3. Pri vstopu v avtobus oz. kombi je učenec dolžan pokazati vozniku letno vozovnico.
  4. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je navedena na njej, ali pa na relaciji, ki ni vpisana na vozovnici.
  5. O morebitni izgubljeni oz. ukradeni vozovnici je imetnik dolžan takoj obvestiti tajništvo šole.
  6. Učenec je na avtobusu dolžan skrbeti za red in čistočo ter se vzorno obnašati.
  7. Zaradi varnosti je obvezno pripenjanje z varnostnim pasom. Hoja in vstajanje v avtobusu oz. kombiju med vožnjo nista dovoljena.

 

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA – VOZNI REDI

 

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)