Kuhinja
Organizator šolske prehrane je Sabina PEKLAJ.
Osebje v kuhinji: Bernarda LOVKO, Marija NARED, Darinka PETAVS, Mihaela GORNIK, Barbara ROŽANC in Eva TURK.

elektornski naslov: kuhinja.cerknica[]gmail.com

Telefon: (01) 70 50 535

 

Hišnika

Viktor MEDEN in Franc DEBEVEC

 

Čistilke

Antonija BOGUNOVIĆ, Jagoda ČEGRLJ, Gordana MILOŠEVIČ, Stojanka SAVIČ, Elizabeta CIMPRIČ, Danica ŠTRITOF, Darja OBREZA, Lidija TOMŠIČ, Silvana TRAJKOVA, BAJT Martina