V mesecu avgustu sva dve učiteljici tujih jezikov, Nuša Rožanc in Nataša Korče, odpotovali na Irsko, kjer sva se udeležili strukturiranega tečaja z naslovom Making your classrooom an inclusive environment (razred kot inkluzivno okolje). Enotedenski tečaj je potekal na jezikovni šoli Atlantic Language School Galway v slikovitem mestu Galway na zahodni obali Irske. Za ta tečaj sva se odločili predvsem zato, ker se pri svojem delu srečujeva z izzivi, kako ustvariti vzpodbudno okolje, ki implementira inkluzivne pristope na način, da so v pouk vključeni tako nadarjeni učenci in otroci s posebnimi potrebami kot tudi skupine otrok iz drugih kulturnih in socialno-ekonomskih okolij. Poleg tematske ustreznosti tečaja ne smemo prezreti dejstva, da je angleško govoreče okolje za naju, učiteljici angleščine, neprecenljiv doprinos k celotni izkušnji.

Tečaj je presegel najina pričakovanja v več pogledih. Poleg naju sta bili na tečaju še učiteljica angleščine iz Madžarske ter učiteljica tehnike iz Španije. Predavateljica indijskih korenin, Purva Srivastava, je tečaj izpeljala kot preplet njenega bogatega znanja in izkušenj s področja poučevanja angleščine kot tujega jezika ter naših osebnih izkušenj v razredu in nam s tem omogočila, da smo z različnimi, predvsem praktičnimi aktivnostmi, reševali in razpravljali o konkretnih problemih, s katerimi se vsakodnevno srečujemo učitelji. Med tečajem smo imele priložnost izkusiti učni proces z vidika učencev, saj smo tečajnice pri veliko dejavnostih same postale učenke. Postopno smo spoznali projektno delo in ocenjevanje celotnega procesa priprave in končnega rezultata, npr. skupinskega govornega nastopa, s poudarkom na diferenciaciji vsebine za različne učne tipe.

Spoznale smo različne dejavnosti, ki aktivno vključijo vse učence pri utrjevanju besedišča in slovničnih struktur. Prav tako nas je predavateljica seznanila s sodobnimi nevrodidaktičnimi pristopi za boljše pomnjenje besedišča in izgovorjave. Učenci neznano besedo ne ponovijo takoj za tem, ko jo slišijo, ampak si v tišini čim večkrat prikličejo besedo točno tako, kot so jo slišali. Zgolj z glasnim ponavljanjem besed ne spodbudimo procesa v možganih, ki je za pomnjenje novega besedišča zelo pomemben. Predavateljica je uporabljala različna IKT orodja, kot so Padlet, Wordwall, Quizlet, Vocaroo za snemanje zvoka, Mentimeter, ter nas s tem spodbudila, da jih tudi same vpeljemo v pouk tujega jezika.

Osvojile smo nove tehnike samorefleksije, ki veljajo tako za učence kot učitelje. Zanimiva nama je bila t.i. pogodba, ki jo sestavijo učenci skupaj z učiteljem in jo za čas določenega projekta upoštevajo ter po potrebi prilagajajo. S tem so učenci bolj motivirani in tako postanejo aktivni in bolj odgovorni pri učenem procesu.

Poleg novih znanj, ki bodo prispevala k bolj kakovostnemu izvajanju diferenciacije pouka ter dela z otroki s posebnimi potrebami in nadarjenimi otroki, sva okrepili tudi mednarodno sodelovanje; v aktivu angleškega jezika že načrtujemo obeležitev evropskega dneva jezikov skupaj z učiteljico iz Nemčije, ki se je udeležila tečaja na isti jezikovni šoli. Pripravljamo projekt, ki ga bomo preko video konference izvedli skupaj z njo in z njenimi učenci iz nemškega mesta Lüneburg. Novo pridobljeno znanje in izkušnje bova delili med zaposlenimi na šoli in zunaj šole (področni aktiv učiteljic nemščine, lokalni časopis Slivniški pogledi, spletna stran šole).

Ugotavljava, da sva poleg veliko inovativnih pedagoških metod, ki jih bo mogoče prilagoditi in integrirati v pouk tujega jezika na naši šoli, nadgradili jezikovne kompetence in mednarodno  sodelovanje, kar po najinem mnenju predstavlja velik doprinos k profesionalni in osebnostni rasti učitelja.

Nuša Rožanc in Nataša Korče

Related Images:

(Skupno 419 obiskov, današnjih obiskov 1)