UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum: torek, 21. 6. 2022

4. a razred – prva polovica 1. učne ure (spremstvo: Ana Benič)

4. b razred – druga polovica 1. učne ure (spremstvo: Maja Mihelčič)

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št.:Učbenik
 M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748A
 Nina Lauder et al.:  YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino
 H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

Related Images:

(Skupno 168 obiskov, današnjih obiskov 1)