Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, ste dolžni poravnati odškodnino, ki se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

OBVEZNO MORATE VRNITI TUDI VSE KNJIGE IZPOSOJENE IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE. Na seji Sveta šole z dne 6. 2. 2020 so bila dopolnjena Pravila šolskega reda in sicer, da ”v primeru, ko učenec do zaključka pouka v tekočem šolskem letu ne vrne izposojenih knjig, se mu zaračuna odškodnina v višini 20 €/knjigo”.


VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence 3. razreda OŠ CERKNICA

 četrtek, 17. junij 2021 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

UČENCEM 3. RAZREDOV BODO BERILA POBRALE RAZREDNIČARKE IN JIH PRINESLE V ŠOLSKO KNJIŽNICO.

UČENCI, PRINESITE BERILA V ŠOLO VSAJ DO SREDE, 16. 6. 2021, IN JIH PUSTITE V UČILNICI.


VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence 4. razreda OŠ CERKNICA

petek, 18. junij 2021 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

4. a – 7.50 – spremljevalka:Ana Benič
4. b – 8.15 – spremljevalka: Urška Šparemblek
4. c – 8.35 – spremljevalka: Maja Mihelčič

UČENCI 4. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba: ROKUS-KLETT, EAN koda: 3831075925748A
 • avtor: Nina Lauder et al.:  YOUNG EXPLORERS 1, učbenik za angleščino založba: MKT, EAN: 9780194034845
 • avtor: H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300

VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence 5. razreda OŠ CERKNICA

petek, 18. junij 2021 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

5. a – 9.00 – spremljevalka: Nina Mišič
5. b – 9.45 – spremljevalec:Tanja Belovec

UČENCI 5. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • M. Kordigel, V. Medved Udovič, I. Saksida: Koraki nad oblaki, berilo za 5. razred, IZOLIT, EAN: 9789616279383
 • N. Lauder et al.: YOUNG EXPLORERS 2, učbenik za angleščino založba: MKT, EAN: 9780194034869
 • H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za družbo, Rokus-Klett, EAN: 9789612716820
 • G. Torkar, P. B. Opaškar: Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612710057   
 • T. Mraz Novak, P. Brdnik Juhart: Radovednih 5, Glasbena umetnost 5, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 3831075927414   
 • A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za naravoslovje in tehniko, Rokus-Klett, EAN: 9789612716851  

VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence 6. razreda OŠ CERKNICA

četrtek, 17. junij 2021 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

6. a – 7.50 – spremljevalec: prisotni učitelj
6. b – 8.15 – spremljevalec: prisotni učitelj
6. c – 8.35 – spremljevalec: prisotni učitelj
6. d – 9.00 – spremljevalec: prisotni učitelj

UČENCI 6. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • B. Golob et al.: Kdo se skriva v ogledalu?, berilo za 6. razred, MKZ, EAN: 9789610106593
 • N. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, new edition, učbenik za angleščino, Rokus Klett, EAN: 9789612713638
 • A Šorgo, S. Aleksij Glažar, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu v osnovne šole, DZS, EAN: 9789610201151
 • M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712938
 • A. Pesek: Glasba 6, učbenik, založba: MKZ, EAN: 9789610123903   
 • H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino, Rokus-Klett, EAN: 9789612717162
 • S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558

VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence 7. razreda OŠ CERKNICA

četrtek, 17. junij 2021 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

7. a – 10.35 – spremljevalec: prisotni učitelj
7. c – 9.45 – spremljevalec: prisotni učitelj
7. d – 10.10 – spremljevalec: prisotni učitelj

7. b – petek, 18. 6. 2021 ob 10. uri – spremljevalec: prisotni učitelj

UČENCI 7. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • M. Mohor et al.: Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7. razred, MKZ, EAN: 9789610108313
 • J. Berk, J. Draksler, M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712228
 • A Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu v osnovne šole, DZS, EAN: 9789610202523
 • J. Senegačnik: Geografija Evrope in Azije, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612413187  
 • J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom POSODOBLJEN, Rokus-Klett, EAN: 9789612712297  
 • D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New edition, učbenik za angleščino, slo. izd., Rokus-Klett, EAN: 9789612716721   
 • Pesek: Glasba danes in nekoč 7, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett,  EAN: 9789612712303
 • D. Pešaković et al.: PRAVA TEHNIKA 7, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718565
 • B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 7. razred, založba: MKZ, EAN: 9789610155720

IZBIRNI PEDMETI

 • Avtor: G. Motta: MAGNET 1, učbenik za nemščino v 7. razredu osnovne šole, založba: Rokus-Klett, EAN: 9789612099589
 • avtor: J. Strgar, D. Vrščaj: RAZISKUJMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI, učbenik za izbirni predmet, založba: TZS, EAN koda: 9788636503461
 • V. Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet, Modrijan, EAN: 9789616357258       
 • T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: Likovno snovanje 1, učbenik, Debora, EAN: 9789616525039
 • I. Gerlič, Z. Puncer, D. Slukan: RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil, učbenik, založba: IZOTECH, EAN: 9789616740012
 • I. Gerlič, D. Slukan. Z. Puncer: Računalništvo: multimedija, učbenik, Izotech, EAN: 9789616740074          

VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence 8. razreda OŠ CERKNICA

četrtek, 17. junij 2021 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

8. a – 11.00 – spremljevalec: prisotni učitelj
8. b – 12.40 – spremljevalec: prisotni učitelj
8. c – 11.25 – spremljevalec: prisotni učitelj
8. d – 11.50 – spremljevalec: prisotni učitelj

UČENCI 8. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • M. Honzak et al.: Dober dan, življenje; berilo za 8.  razred, MKZ, EAN: 9788611158983
 • M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712242  
 • B. Beznec et al.: Moja prva fizika 1, učbenik za 8. razred, Modrijan, EAN: 9789612416331
 • U. Lunder: Dotik življenja 8, učbenik za 8. razred, Rokus-Klett, EAN: 9789612712204
 • K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: Geografija Afrike in novega sveta, učbenik za geografijo v 8. razredu, MODRIJAN, EAN: 9789612414252  
 • J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 8, učbenik POSODOBLJEN, Rokus-Klett, EAN: 9789612710095
 • D. Goodey, N. Goodey: Messages 3, New edition, učbenik za angleščino, Rokus-Klett, EAN: 9789612716745  
 • A. Smrdu: Svet kemije 8, Od atoma do molekule, učbenik, založba: JUTRO, EAN: 9789616746564   
 • Pesek: Glasba danes in nekoč 8, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett, EAN: 9789612712303
 • PRAVA TEHNIKA 8, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718572
 • B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 8. razred, založba: MKZ, EAN: 9789610155713

IZBIRNI PREDMETI

 • G. Motta: MAGNET 2, delovni zvezek za nemščino v 8. razredu osnovne šole, založba: Rokus-Klett, EAN: 3831075924543
 • D. Slukan, J. Virtič: Obdelava gradiv – umetne snovi, delovni zvezek z delovnim gradivom za izbirni predmet, Izotech, EAN: 9789619158913
 • M. Palomino, N. Salido Garcia: CHICOS CHICAS 1, delovni zvezek za španščino, založba: DZS-EPC, EAN: 9788477117735

Related Images:

(Skupno 296 obiskov, današnjih obiskov 1)