OŠ Notranjski odred Cerknica je bila uspešna na razpisu za sredstva programa Erasmus+ in tako se je v juniju na šoli pričel izvajati projekt Novi pristopi za opolnomočenje učiteljev in učencev – EMPOWER  (akcija KA1). V okviru tega projekta se bo v juliju in avgustu 12 učiteljic udeležilo strukturiranih tečajev na Finskem, Irskem ter v Španiji.

 

Specifični cilji posameznih mobilnosti so:

– spoznati metode za izboljšanje čuječnosti, ozaveščenosti in osredotočenosti učencev,

– spoznati metode in pristope k zmanjševanju in preprečevanju stresa pri učencih in učiteljih,

– spoznati načine za načrtovanje in vključevanju fizične aktivnosti učencev pri pouku,

– spoznati tehnike za krepitev osnovnih vrednot in delovnih navad ter zmanjševanje medvrstniškega nasilja,

– spoznati metode in tehnike pozitivnega komuniciranja, preprečevanja treme in strahu pred javnim nastopanjem,

– spoznati princip pozitivne pedagogike in načine za uvajanje tega pristopa pa redno delo,

– krepiti mednarodno sodelovanje in

– izboljšati poznavanje drugih kultur in narodov.

Udeleženke mobilnosti bodo pridobile evropsko primerljiva znanja, kompetence, spretnosti in izkušnje na svojem strokovnem področju. Nova znanja bodo pripomogla k njihovi boljši usposobljenosti, kar bo imelo za posledico kakovostnejšo delo z otroki in učenci. 

 

Related Images:

(Skupno 386 obiskov, današnjih obiskov 1)