Projekt: Varna šolska pot

Vsako leto prihajajo na šolske poti začetniki, ki potrebujejo posebno skrb. V začetku šolskega leta vse učence seznanimo z nevarnostmi in jih opozarjamo na varno pot in udeležbo v prometu.
Tretješolci bodo v spremstvu policista opravljali izpit za pešca. V četrtem razredu se bodo urili v spretnostni vožnji s kolesom ter spoznali osnovne prometne predpise. Petošolci bodo v okviru
prometnega krožka v sodelovanju s policijo opravljali kolesarski izpit. Poznavanje prometnih predpisov bodo praktično preizkusili v okviru programa Jumicar. V šestem razredu bodo pri pouku tehnike in tehnologije učenci podrobneje spoznali prometno-varnostni načrt šole.

V okviru rednega pouka bo v vseh razredih poudarek na:

  1. varni poti v šolo,
  2. varnosti otrok v avtomobilu,
  3. pomenu ustrezne kolesarske opreme,
  4. poznavanju prometnih predpisov in
  5. vrednotenju lastnega ravnanja v prometu.

V šolskem letu 2014/15 bomo obnovili oznake varnih šolskih poti. Za obnovo bodo poskrbeli učenci v okviru skupnosti učencev. O aktivnostih v okviru projekta Varna šolska pot bomo poročali na šolski spletni strani, kjer so učencem in staršem ponujene tudi številne interaktivne vaje in ostale informacije na temo prometa.

Vodja projekta: Jure Mele

Varna pot v šolo

Related Images:

(Skupno 199 obiskov, današnjih obiskov 1)