ZLATI SONČEK

zlati_sonek_GIF Športni program Zlati sonček, ki ga izvajamo v šoli, je namenjen učencem prve triade. Osnovni cilji so: razvedrilo, sprostitev in spodbujanje vadbe v šoli in izven rednega pouka. Želimo si, da bi se otroci za gibanje in šport odločali tudi v prostem času in s tem razvijali motorične sposobnosti in zdrav odnos do športa.  Pravi cilj športnega programa je dejavnost sama. Pomemben je proces, ne samo opravljanje predpisanih nalog za priznanje.  Učence spodbujamo h gibanju, učenju novih spretnosti in ohranjanju zdravja.

B PROGRAM – 1. razred

Za štiri opravljene naloge v B programu (izleti, plavanje, spretnost z žogo in rolanje-kotalkanje ali kolesarjenje ali smučanje ali drsanje) dobi otrok malo zlato medaljo. Za vsako opravljeno nalogo dobi otrok nalepko, ki jo nalepi v knjižico.

Naloge:

 • trije izleti,
 • plavanje: otrok preplava 5 do 10 metrov v poljubni tehniki,
 • spretnost z žogo: vodenje žoge z eno roko na razdalji 10 metrov; med vodenjem obkroži oviro in vrže z razdalje treh metrov v koš; z razdalje najmanj dveh metrov petkrat vrže žogo v steno (enoročni met nad ramo) in jo uloviti (lahko po odboju od tal),
 • ravnotežna naloga 1:
 • ravnotežna naloga 2:

Učenec izmed predlaganih ravnotežnih nalog po lastni izbiri opravi dve (Primer: Če otrok uspešno opravi nalogo rolanje mu jo priznamo pod ravnotežna naloga 1 in če uspešno opravi nalogo kolesarjenje mu jo priznamo pod ravnotežna nalogo 2.):

 • rolanje – kotalkanje: spretnostna vožnja: vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dva metra, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja naprej,
 • kolesarjenje: trije otroci prosto vozijo po prostoru 20 x 20 metrov; med vožnjo se morajo spretno umikati drug drugemu, ne smejo stopiti na tla in ne zapeljati iz predpisanega prostora
 • smučanje: vožnja med šestimi vratci v poljubni tehniki; ali hoja in tek na smučeh na razdalji 1 km
 • drsanje: spretnostna vožnja: vožnja naprej, vožnja na eni nogi na razdalji dva metra, slalom med štirimi keglji, počep pod približno 60 cm visoko prečko in spet vožnja naprej.

Otrok, ki v programu B ni uspešno opravil štirih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo vključen že v program C.

C PROGRAM – 2. razred

Za šest opravljenih nalog v C programu dobi otrok veliko modro medaljo. Če katere naloge ne opravi, dobi diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi učenec nalepko, ki jo prilepi v knjižico.

Naloge:

 • dva izleta (enega jeseni in enega pomladi),
 • deset sonožnih preskokov bočno čez nizko gred,
 • met male žogice v cilj: z razdalje 5 m od desetih poskusov vsaj šestkrat zadene košarkarsko tablo,
 • vzravnava v sed iz leže na hrbtu vsaj desetkrat v 20 sekundah,
 • dva prevala naprej,
 • tek na 200 metrov.

Otrok, ki v programu C ni uspešno opravil vseh šestih nalog, jih lahko opravi naslednje leto, ko bo vključen že v program D.

D PROGRAM – 3. razred

Za šest opravljenih nalog v D programu dobi otrok veliko zlato medaljo. Če ne opravi določene naloge v D programu, jo lahko nadomesti z zamenjalno nalogo. Če tudi tako ne opravi vseh nalog, dobi za sodelovanje v programu diplomo Zlati sonček. Za vsako opravljeno nalogo dobi učenec nalepko, ki jo prilepi v knjižico.

Naloge:

 • dva izleta,
 • sonožno preskakovanje kratke kolebnice: od desetih poskusov naredi vsaj sedem uspešnih preskokov,
 • plezanje po žrdi 3 metre,
 • spretnost z žogo: z razdalje dveh metrov desetkrat zapored vrže žogo z eno roko ob rami v steno in jo ujame,
 • tek na 300 metrov,
 • plavanje: otrok preplava 15 do 25 metrov v poljubni tehniki.

Zamenjalne naloge:

 • rolanje – kotalkanje ali drsanje: prestopanje v poljubno stran po krogu s polmerom dva do tri metre, otrok naj prestopa vsaj dva kroga, ne da bi se pri tem ustavil ali padel,
 • smučanje: v poljubni tehniki presmuča vpadnico, na kateri je osem količkov,
 • vožnja s kolesom: otrok dvakrat prevozi osmico, ne da bi stopil na tla, bistveno spremenil smer ali celo padel; polmer enega kroga naj bo približno tri metre.

Z zamenjalno nalogo ne more otrok nadomestiti izletov in plavanja.

Related Images:

(Skupno 279 obiskov, današnjih obiskov 1)