VRAČANJE UČBENIKOV, IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA UČENCE  8. RAZREDOV OŠ Cerknica:

UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum: ponedeljek, 19. 6. 2023 

 1. A razred – 2. ura (spremstvo: Anamarija Tušar)
 2. B razred – 4. ura (spremstvo: Uroš Cajnko)
 3. C razred – 5. ura (spremstvo: Uroš Cajnko)
 4. D razred – 3. ura (spremstvo: Tjaša Torul)

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št. Učbenik
 1.  
M. Honzak et al.: Dober dan, življenje; berilo za 8.  razred, MKZ, EAN: 9788611158983
 1.  
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712242  
 1.  
U. Lunder: Dotik življenja 8, učbenik za 8. razred, Rokus-Klett, EAN: 9789612712204
 1.  
K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: Geografija Afrike in novega sveta
 1.  
J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 8, učbenik POSODOBLJEN, Rokus-Klett
 1.  
D. Goodey, N. Goodey: Messages 3, New edition, učbenik za angleščino, Rokus-Klett
 1.  
A. Smrdu: Svet kemije 8, Od atoma do molekule, učbenik, založba: JUTRO, EAN: 9789616746564   
 1.  
Pesek: Glasba danes in nekoč 8, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett
 1.  
PRAVA TEHNIKA 8, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718572
 1.  
B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 8. razred, založba: MKZ, EAN: 9789610155713

 

IZBIRNI PREDMETI

 

Učbenik
G. Motta: MAGNET 2, učbenik za nemščino v 8. razredu osnovne šole, založba: Rokus-Klett
I. Gerlič, D. Slukan. Z. Puncer: Računalništvo: multimedija, učbenik, založba: Izotech, EAN: 9789616740074
M. Prosen, M. Vehovec: OD ZEMLJE DO SONCA, učbenik za izbirni predmet, založba: JUTRO

 

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

 

 

VRAČANJE UČBENIKOV, IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA UČENCE  7. RAZREDOV OŠ Cerknica:

UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum:  torek, 20. 6. 2023

 1. A razred – prva polovica 4. ure (spremstvo: Jasmina Mulc)
 2. B razred – druga polovica 4. ure (11.00) (spremstvo: Jana Škrlj)
 3. C razred – prva polovica 5. ure (spremstvo: Nataša Korče)

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št. Učbenik
 1.  
M. Mohor et al.: Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7. razred, MKZ, EAN: 9789610108313
 1.  
J. Berk, J. Draksler, M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712228
 1.  
J. Senegačnik: Geografija Evrope in Azije, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612413187  
 1.  
J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom POSODOBLJEN, Rokus-Klett, EAN: 9789612712297  
 1.  
D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New edition, učbenik za angleščino, slo. izd., Rokus-Klett, EAN: 9789612716721   
 1.  
Pesek: Glasba danes in nekoč 7, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett,  EAN: 9789612712303
 1.  
D. Pešaković et al.: PRAVA TEHNIKA 7, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718565
 1.  
B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 7. razred, založba: MKZ, EAN: 9789610155720
 1.  
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 7, učbenik za naravoslovje, prenova 2018, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718602

 

IZBIRNI PREDMETI

 

Učbenik
G. Motta: MAGNET 1, učbenik za nemščino v 7. razredu osnovne šole, založba: Rokus-Klett, EAN: 9789612099
V. Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet, Modrijan, EAN: 9789616357258       
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: Likovno snovanje 1, učbenik, Debora, EAN: 9789616525039
I. Gerlič, Z. Puncer, D. Slukan: RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil, učbenik, založba: IZOTECH

 

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

 

VRAČANJE UČBENIKOV, IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA ZA UČENCE  6. RAZREDOV OŠ Cerknica:

 

UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum: torek, 20. 6. 2023

 1. a razred – druga polovica 5. ure (11.50) (spremstvo: Manca Gorup)
 2. b razred – 1. ura (spremstvo: Manca Gorup)
 3. c razred – prva polovica 2. ure (spremstvo: Ana Turk)
 4. d razred – druga polovica 2. ure (9.00) (spremstvo: Urška Šparemblek)

 

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št. Učbenik
 1.  
V. Kumer, Č. Močivnik, M. Smolej, T. Koncilija: SLOVENŠČINA V OBLAKU 6, učbenik za slovenščino, založba: ROKUS-KLETT, EAN koda: 9789612717094
 1.  
B. Golob et al.: Kdo se skriva v ogledalu?, berilo za 6. razred, MKZ, EAN: 9789610106593
 1.  
N. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, new edition, učbenik za angleščino, Rokus Klett
 1.  
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus-Klett
 1.  
A. Pesek: Glasba 6, učbenik, založba: MKZ, EAN: 9789610123903   
 1.  
H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino, Rokus-Klett, EAN: 9789612717162
    7. S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558
8. S. Femc Knaflič, A. Štucin: GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6, učbenik, založba: ROKUS-KLETT
9. I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik za naravoslovje

 

 

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

 

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

 

DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

 

Cerknica, 13. 6. 2023                                                                                                  Darja Andrejčič         

                                                                                                                                  Upravljalka US 

Related Images:

(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)