V okviru programa Erasmus+, ki  omogoča odraslim posameznikom učno mobilnost v tujini, smo se povezali z  nemško šolo Waldschule Gemeinschaftsschule v Bissingenu. Omogočili so nam, da smo lahko tri strokovne delavke OŠ Notranjski odred Cerknica, več dni opazovale njihov način poučevanja. Šolo obiskuje približno 400 učencev. Značilno za nemške šole je, da izobraževalno politiko vodi regionalna vlada oz. kot pravijo sami – ”mesto”.  Delovanje šolskega sistema je torej odvisno od dežele, v kateri se nahaja šola, kar ima močan vpliv na sistem financiranja vseh aktivnosti na šoli. Tako imajo npr. učbeniški sklad, iz katerega si učenci izposodijo učbenike brezplačno. Tiste nemške dežele, ki imajo večji proračun, učence opremijo tudi z brezplačnimi delovnimi zvezki. Na šoli so zaposleni samo učitelji, vse ostalo osebje zaposluje ”mesto”.

Opazovana šola ponuja program celodnevnega bivanja, ki teži k temu, da vse šolsko delo, vključno z utrjevanjem učne snovi, opravijo v šoli. Vsi otroci se v šolo vključijo s šestim letom starosti. Osnovna šola vključuje prve štiri razrede. Sledi izobraževanje v različnih vrstah srednjih šol, ki si jih učenci izberejo glede na svoje sposobnosti in so jim izhodišče za nadaljnje izobraževanje. Celoten omenjen program je povezan (OŠ in SŠ) in je lociran v isti ustanovi. Učne aktivnosti so podprte z uporabo digitalne tehnologije, kar veliko prispeva k  razvijanju digitalnih spretnosti učencev.

Imajo ločen oddelek otrok s posebnimi potrebami. Oddelek vodi učiteljica, ki pa ima glede na število otrok tudi ustrezno število asistentk. Čeprav imajo otroci pomembne primanjkljaje, se pri določenih predmetih pridružijo sovrstnikom enake starosti in dejavnosti opravljajo skupno z njimi. 

Šola nam je kot organizacija gostiteljica omogočila tridnevno opazovanje njihovega sistema izobraževanja pa tudi njihovega vsakdanjega življenja.  Udeleženke opazovanja smo v tem času neposredno prisostvovale pri pouku v različnih razredih. Kar nas je presenečalo, je izredno raznolika, umirjena multikulturna družba, ki je očitna na vsakem koraku in v vseh okoljih družbenega življenja, pa naj bo to šola, mestno okolje, javni prevoz ali kjerkoli drugje.

Pri delu z otroki zelo veliko delajo predvsem na odnosih zaupanja, spoštovanja drugačnosti in strpnosti do sobivajočih.

Imajo dobro razvit sistem vrstniške mediacije, ki se aktivira v primeru, da pride do konflikta med učenci. Mediatorki sta nam predstavili potek njihovih aktivnosti. Omenili sta, da na leto posredujejo v približno 50-ih sporih in da se še nikoli ni zgodilo, da bi morali posredovati dvakrat.

Ob zaključku našega obiska nas je na pogovor sprejel tudi ravnatelj šole. Skupaj smo ugotovili, da imata Slovenija in Nemčija različna izobraževalna sistema, cilj obeh pa je kvalitetna vzgoja in izobrazba mladih. Nemški učenci učitelje in ostale zaposlene sprejemajo drugače. Imajo večjo avtoriteto, jih bolj spoštujejo in upoštevajo, kar se odraža na uspešnosti predvsem pa na umirjenosti njihovega sistema izobraževanja.  To pa pri nas velikokrat najbolj pogrešamo.

 

Tekst: Darja Andrejčič

Foto: Ines Ožbolt

Related Images:

(Skupno 750 obiskov, današnjih obiskov 1)