UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum:  ponedeljek, 20. 6. 2022

8. A razred – prva polovica 1. ure (spremstvo: Nuša Rožanc)

8. B razred – druga polovica 1. ure (spremstvo: Alenka Kolšek Puklavec)

8. C razred  – prva polovica 2. ure (spremstvo: Magdalena Skuk)

8. D razred – druga polovica 2. ure (spremstvo: Simona Vampelj)

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št.Učbenik
 M. Honzak et al.: Dober dan, življenje; berilo za 8.  razred, MKZ, EAN: 9788611158983
 M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712242  
 B. Beznec et al.: Moja prva fizika 1, učbenik za 8. razred, Modrijan, EAN: 9789612416331
 U. Lunder: Dotik življenja 8, učbenik za 8. razred, Rokus-Klett, EAN: 9789612712204
 K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: Geografija Afrike in novega sveta
 J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 8, učbenik POSODOBLJEN, Rokus-Klett
 D. Goodey, N. Goodey: Messages 3, New edition, učbenik za angleščino, Rokus-Klett
 A. Smrdu: Svet kemije 8, Od atoma do molekule, učbenik, založba: JUTRO, EAN: 9789616746564   
 Pesek: Glasba danes in nekoč 8, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett
 PRAVA TEHNIKA 8, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718572
 B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 8. razred, založba: MKZ, EAN: 9789610155713

IZBIRNI PREDMETI

Učbenik
G. Motta: MAGNET 2, učbenik za nemščino v 8. razredu osnovne šole, založba: Rokus-Klett
T. Verčkovnik: ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni predmet, založba: TZS, EAN: 9788636503720
T. Tacol: LIKOVNO SNOVANJE II, učbenik, založba KARANTANIJA DEBORA, EAN: 9789616525046
I. Gerlič, Z. Puncer, D. Slukan: RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil, učbenik, založba: IZOTECH
I. Gerlič, D. Slukan. Z. Puncer: Računalništvo: multimedija, učbenik, založba: Izotech, EAN: 9789616740074          

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

Related Images:

(Skupno 175 obiskov, današnjih obiskov 1)