UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum:  sreda, 22. 6. 2022

7. A razred – prva polovica 2. ure (spremstvo: Jasmina Žagar)

7. B razred – druga polovica 2. ure (spremstvo: Jernej Dolničar)

7. C razred  – prva polovica 5. ure (spremstvo: Marjeta Košir)

7. D razred – druga polovica 5. ure (spremstvo: Tina Grapulin Bavčar)

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št.Učbenik
 M. Mohor et al.: Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7. razred, MKZ, EAN: 9789610108313
 J. Berk, J. Draksler, M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712228
 A Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu v osnovne šole, DZS, EAN: 9789610202523
 J. Senegačnik: Geografija Evrope in Azije, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612413187  
 J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom POSODOBLJEN, Rokus-Klett, EAN: 9789612712297  
 D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New edition, učbenik za angleščino, slo. izd., Rokus-Klett, EAN: 9789612716721   
 Pesek: Glasba danes in nekoč 7, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett,  EAN: 9789612712303
 D. Pešaković et al.: PRAVA TEHNIKA 7, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718565
 B. Tomšič Amon: LIKOVNA UMETNOST 7. razred, založba: MKZ, EAN: 9789610155720

IZBIRNI PREDMETI

Učbenik
G. Motta: MAGNET 1, učbenik za nemščino v 7. razredu osnovne šole, založba: Rokus-Klett, EAN: 9789612099
 J. Strgar, D. Vrščaj: RAZISKUJMO ŽIVA BITJA V DOMAČI OKOLICI, učbenik za izbirni predmet, založba: TZS
V. Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet, Modrijan, EAN: 9789616357258       
T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: Likovno snovanje 1, učbenik, Debora, EAN: 9789616525039
I. Gerlič, Z. Puncer, D. Slukan: RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil, učbenik, založba: IZOTECH
M. Palomino, N. Salido Garcia: CHICOS CHICAS 1, učbenik za španščino založba: DZS-EPC, EAN: 9788477117728        

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

Related Images:

(Skupno 158 obiskov, današnjih obiskov 1)