UČBENIKE VRNETE V ŠOLSKI KNJIIŽNICI  – datum:  torek, 21. 6. 2022

6. A razred – prva polovica 2. ure (spremstvo: Marjetka Rupar, Lucija Lužar)

6. B razred – druga polovica 2. ure (spremstvo: Tina Grapulin Bavčar)

6. C razred  – prva polovica 3. ure (spremstvo: Tina Grapulin Bavčar)

V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, STE PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

Z. št.Učbenik
 B. Golob et al.: Kdo se skriva v ogledalu?, berilo za 6. razred, MKZ, EAN: 9789610106593
 N. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, new edition, učbenik za angleščino, Rokus Klett, EAN: 9789612713638
 A Šorgo, S. Aleksij Glažar, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu v osnovne šole, DZS, EAN: 9789610201151
 M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712938
 A. Pesek: Glasba 6, učbenik, založba: MKZ, EAN: 9789610123903   
 H. Verdev: Raziskujem preteklost 6, učbenik za zgodovino, Rokus-Klett, EAN: 9789612717162
    7.S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse, kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da bo učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, so starši dolžni poravnati odškodnino, ki se določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

DOLŽNI STE VRNITI TUDI VSE KNJIGE, KI STE SI JIH IZPOSODILI IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE.

Related Images:

(Skupno 190 obiskov, današnjih obiskov 1)