Zadeva: Obvezna uporaba zaščitnih mask in sodba Vrhovnega sodišča Republike Slovenije  – pojasnilo 

Spoštovani,

ker smo že prejeli precej vprašanj glede obveznosti nošenja mask v vzgojno izobraževalnih zavodih v zvezi s sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sporočamo, da do tega trenutka sodba še ni javno objavljena, zato lahko tudi ministrstvo izhaja le iz sporočila za javnost, ki ga je na svoji spletni strani objavilo Vrhovno sodišče  https://www.sodisce.si/vsrs/objave/2021100813344191/.

Kot izhaja iz sporočila za javnost, je Vrhovno sodišče RS presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage.

Vrhovno sodišče RS (glede na vsebino informacije za javnost) torej ni razsojalo o obveznosti nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih, ampak ali je opustitev te obveznosti prekršek, za katerega se lahko izreče globa. Odločitev Vrhovnega sodišča Republike Slovenije nima neposrednega vpliva na samo obveznost nošenja mask, ampak na izrekanje sankcij za prekrške zoper posameznike, ki ne ravnajo skladno z veljavnim odlokom, ki ureja ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21, 152/21 in 155/21), ki med drugim določa tudi obveznost nošenja zaščitnih mask torej še vedno velja in ga je potrebno upoštevati (razen 10. a člena, izvajanje katerega je Ustavno sodišče začasno zadržalo). 

 Link do veljavnega odloka:

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2600

Verjamemo, da bodo pristojne inšpekcije, ki so na podlagi veljavnega odloka izrekale globe za prekrške, prejele ustrezna navodila, kako ravnati vnaprej glede vodenja prekrškovnih postopkov oziroma izrekanja glob. 

Konkretna sodba neposredno ne vpliva na ravnanje šol oziroma njihovega vodstva, ker šole ne izvajajo inšpekcijskih pregledov in ne izrekajo glob.  

Kot smo že večkrat poudarili, na ministrstvu ne vidimo razloga za nezaupanje v priporočila zdravniške stroke glede nošenja zaščitnih mask. Medicinski strokovnjaki so soglasni, da je  uporaba mask v času, ko virus kroži med prebivalstvom, smiselna in nujna v notranjih prostorih, kjer je večje število ljudi in to dejstvo se, kljub zgoraj citirani sodbi, ni spremenilo. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. In uporaba zaščitnih mask, je kot izpostavlja zdravniška stroka, en najbolj učinkovitih in hkrati manj omejujočih ukrepov za varovanje svojega in zdravja drugih.

Vsekakor pa vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki tega še niso storile, predlagamo, da določijo obveznost upoštevanja ukrepov za preprečevanje širjenja virusa tudi v internih aktih šole (šolska pravila, hišni red, izjava o varnosti z oceno tveganja).

mag. Helena Kujundžić Lukaček
v.d. generalne direktorice
Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo

mag. Nataša Kranjc
generalna direktorica
Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih

Uporaba zaščitnih mask – pojasnilo.pdf

Related Images:

(Skupno 284 obiskov, današnjih obiskov 1)