V zvezi s številnimi pisanji o neustavnosti, neprimernosti in nezakonitosti predpisov, ki trenutno veljajo v zvezi z izvajanjem ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2, vas seznanjamo, da smo kot javnizavod dolžni spoštovati predpise, ki veljajo na področju Republike Slovenije. Ravnatelj oziroma direktor tako nima možnosti ali pristojnosti, da se odloči, katere predpise bo spoštoval in katerih ne. Prav tako javni zavod nima možnosti soditi, ali je posamezen predpis, ki velja, ustaven ali ne. Javni zavod pa ima pristojnost in tudi dolžnost, da izvaja vzgojno – izobraževano delo, skladno z vsemi veljavnimi predpisi, odloki, odredbami in drugimi pravno zavezujočimi akti. Prioriteta javnega zavoda je torej izvajanje svoje zakonske pristojnosti, ob spoštovanju vseh navodil in priporočil za zagotavljanje varnosti in zdravja vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa. Vsled navedenemu tako zavod na pozive, posredovane s strani raznih iniciativ, združenj in drugih, ne bo odgovarjal.

Related Images:

(Skupno 473 obiskov, današnjih obiskov 1)