poklic

Poklicna orientacija v osnovni šoli

 

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika. Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja. Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo. Organiziramo in izvedemo odprti dan po delovnih organizacijah in podjetjih, kjer učenci praktično spoznajo posamezne poklice in delovna mesta.

Šolska svetovalna služba skupaj z učitelji in razredniki informira učence in starše o poklicni orientaciji. Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Obrtno zbornico, Zdravstvenim domom, srednjimi šolami, dijaškimi domovi. Na šoli opravimo tudi razna testiranja v zvezi s poklicno orientacijo (ugotavljanje sposobnosti, interesov, namer…). Na podlagi teh ugotovitev za vsakega učenca oblikujemo nasvet in mu ga posredujemo pri individualnem pogovoru. O nasvetu se pogovorimo tudi z učenčevimi starši.

Učencem pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah.

 

Plan dejavnosti poklicne orientacije

 

 • ¨ informiranje učencev o poklicni orientaciji v 6., 7., 8. in 9. razredu
 • ¨ informiranje staršev učencev 8. in 9. razreda o poklicni orientaciji
 • ¨ organizacija in izvedba Odprtega dneva po delovnih organizacijah in podjetjih za učence 9. r. (oktober)
 • ¨ sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport, Zdravstvenim domom, srednjimi šolami, dijaškimi domovi,  delovnimi organizacijami, podjetji in drugimi
 • ¨ izvajanje vprašalnika o poklicni izbiri za učence 9. razreda (november)
 • ¨ zbiranje podatkov in poklicnih namer učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost
 • ¨ sodelovanje z razredniki in učitelji
 • ¨ sodelovanje v komisiji za poklicno orientacijo – organizacija in izvedba sestankov (januar)
 • ¨ individualno svetovanje učencem in staršem glede nadaljnjega šolanja (januar – februar)
 • ¨ priprava učencev na obisk informativnih dni po srednjih šolah
 • ¨ udeležba na informativnem dnevu (februar )
 • ¨ pregled razpisa za vpis v srednje šole z učenci, pomoč pri izpolnjevanju prijav (marec)
 • ¨ pregled in posredovanje prijav za vpis v srednje šole (marec)
 • ¨ spremljanje stanja prijavnic na srednjih šolah ter informiranje staršev, učencev in učiteljev ter svetovanje pri preusmerjanju (junij)
 • ¨ spremljanje dosežkov učencev, svetovanje glede štipendiranja (junij- september)
 • ¨ urejanje oglasne deske (aktualne informacije) in informativnega gradiva
 • ¨ izvedba tečaja poklicne orientacije (september-marec)

 

Opisi poklicev

 

Najdete jih na spletni stani zavoda za zaposlovanje: www.ess.gov.si, podstran NCIPS, poglavje Opisi poklicev. Na voljo je več kot 400 opisov poklicev.

 • Izobraževalna področja
 • Elektrotehnika in računalništvo
 • Ekonomska, trgovska in upravno-administrativna dejavnost
 • Frizerske storitve
 • Geotehnika in rudarstvo
 • Gimnazija
 • Gostinstvo in turizem
 • Gradbeništvo in geodezija
 • Lesarstvo in tapetništvo
 • Kemija
 • Kmetijstvo
 • Mehatronika
 • Oblikovanje in fotografija
 • Predšolska vzgoja
 • Promet in zveze
 • Steklarstvo in optika
 • Strojništvo in metalurgija
 • Tekstil in usnje
 • Tiskarstvo in mediji
 • Varovanje okolja
 • Zdravstvo, farmacija in kozmetika
 • Živilstvo in veterina

Nekaj koristnih povezav v zvezi s poklicno orientacijo:

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

https://www.gov.si/teme/slovenski-solski-sistem-in-slovensko-ogrodje-kvalifikacij/

Srednješolska dokumentacija – prijave za vpis in vpis

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Seznam srednjih šol in dijaških domov

http://dijaski.net/srednje-sole/seznam-dijaskih-domov.html

Zoisove štipendije

http://www.sklad-kadri.si/

Štipendije

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

 

 

 

Related Images:

(Skupno 610 obiskov, današnjih obiskov 1)