VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence OŠ CERKNICA

petek, 19. junij 2020 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

VSE UČBENIKE PRINESITE V ŠOLO VSAJ DO SREDE, 17. 6. 2020, IN JIH PUSTITE V UČILNICI.

Vračali jih boste v petek, 19. 6 2020 od 3. učne ure dalje. Začeli boste učenci 8. a razreda, nadaljujejo 8. b, in 8. c. V knjižnico boste prihajali z enominutnim zamikom (eden za drugim brez spremstva učitelja) za kar bo poskrbel v razredu prisotni učitelj.

UČENCI 8. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • M. Honzak et al.: Dober dan, življenje; berilo za 8.  razred, MKZ, EAN: 9788611158983
 • M. Robič, J. Berk, M. Draksler: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712242
 • B. Beznec et al.: Moja prva fizika 1, učbenik za 8. razred, Modrijan, EAN: 9789612416331
 • U. Lunder: Dotik življenja 8, učbenik za 8. razred, Rokus-Klett, EAN: 9789612712204
 • P. Karba, N. Jesenko: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 8, učbenik, MKZ, EAN: 9789610122043
 • K. Kolenc Kolnik, M. Otič, A. Vovk, J. Senegačnik: Geografija Afrike in novega sveta, učbenik za geografijo v 8. razredu, MODRIJAN, EAN: 9789612414252
 • J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 8, učbenik POSODOBLJEN, Rokus-Klett, EAN: 9789612710095
 • D. Goodey, N. Goodey: Messages 3, New edition, učbenik za angleščino, Rokus-Klett, EAN: 9789612716745
 • A. Smrdu: Svet kemije 8, Od atoma do molekule, učbenik, založba: JUTRO, EAN: 9789616746564
 • Pesek: Glasba danes in nekoč 8, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett, EAN: 9789612712303
 • PRAVA TEHNIKA 8, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718572

 

IZBIRNI PREDMETI

 • G. Motta: WIR 2, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612094348
 • I. Gerlič, D. Slukan. Z. Puncer: Računalništvo: multimedija, učbenik, Izotech, EAN: 9789616740074
 • T. Verčkovnik: ČLOVEK IN RASTLINE, učbenik za izbirni predmet, založba: TZS, EAN: 9788636503720
 • V. Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet, Modrijan, EAN: 9789616357258

 

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, ste dolžni poravnati odškodnino, ki se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

OBVEZNO MORATE VRNITI TUDI VSE KNJIGE IZPOSOJENE IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE. Na seji Sveta šole z dne 6. 2. 2020 so bila dopolnjena Pravila šolskega reda in sicer, da ”v primeru, ko učenec do zaključka pouka v tekočem šolskem letu ne vrne izposojenih knjig, se mu zaračuna odškodnina v višini            20 €/knjigo”.

Cerknica, 15. 6. 2020

Darja Andrejčič   

upravljalka US

Related Images:

(Skupno 170 obiskov, današnjih obiskov 1)