VRAČANJE UČBENIKOV IZPOSOJENIH IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:

za učence OŠ CERKNICA

četrtek, 18. junij 2020 V ŠOLSKI KNJIŽNICI

VSE UČBENIKE PRINESITE V ŠOLO VSAJ DO SREDE, 17. 6. 2020, IN JIH PUSTITE V UČILNICI.

Vračali jih boste v četrtek, 18. 6 2020 od 3. učne ure dalje. Začeli boste učenci 7. a razreda, nadaljujejo 7. b, 7. c in 7. d. V knjižnico boste prihajali z enominutnim zamikom (eden za drugim brez spremstva učitelja) za kar bo poskrbel v razredu prisotni učitelj.

UČENCI 7. RAZREDOV STE V KOMPLETU, KI STE GA DOLŽNI VRNITI, PREJELI NASLEDNJE UČBENIKE:

 • M. Mohor et al.: Sreča se mi v pesmi smeje, berilo za 7. razred, MKZ, EAN: 9789610108313
 • J. Berk, J. Draksler, M. Robič: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612712228
 • P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7, učbenik, MKZ, EAN: 9789610122036
 • A Šorgo, B. Čeh, M. Slavinec: Aktivno v naravoslovje 2, učbenik za naravoslovje v 7. razredu v osnovne šole, DZS, EAN: 9789610202523
 • J. Senegačnik: Geografija Evrope in Azije, učbenik, Modrijan, EAN: 9789612413187
 • J. Razpotnik, D. Snoj: Raziskujem preteklost 7, učbenik z dodatkom POSODOBLJEN, Rokus-Klett, EAN: 9789612712297
 • D. Goodey, N. Goodey: Messages 2, New edition, učbenik za angleščino, slo. izd., Rokus-Klett, EAN: 9789612716721
 • Pesek: Glasba danes in nekoč 7, učbenik+DODATEK za prenovljen UN, Rokus-Klett,  EAN: 9789612712303
 • D. Pešaković et al.: PRAVA TEHNIKA 7, učbenik, založba: ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718565

IZBIRNI PREDMETI

 • G. Motta: WIR 1, učbenik, Rokus-Klett, EAN: 9789612094232
 • V. Koch: Sodobna priprava hrane, učbenik za izbirni predmet, Modrijan, EAN: 9789616357258
 • T. Tacol, Č. Frelih, J. Muhovič: Likovno snovanje 1, učbenik, Debora, EAN: 9789616525039
 • M. Palomino, N. Salido Garcia: CHICOS CHICAS 1, učbenik za španščino založba: DZS-EPC, EAN: 9788477117728
 • I. Gerlič, Z. Puncer, D. Slukan: RAČUNALNIŠTVO: Urejanje besedil, učbenik, založba: IZOTECH, EAN: 9789616740012

Prosim, da iz učbenikov izbrišete vse kar ste podčrtali ali dopisali in jim odstranite zaščitne ovitke!

Ob izteku šolskega leta je učenec dolžan vrniti učbenike šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali izgubljen, ste dolžni poravnati odškodnino, ki se v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, določa glede na nabavno ceno in starost posameznega učbenika.

OBVEZNO MORATE VRNITI TUDI VSE KNJIGE IZPOSOJENE IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE. Na seji Sveta šole z dne 6. 2. 2020 so bila dopolnjena Pravila šolskega reda in sicer, da ”v primeru, ko učenec do zaključka pouka v tekočem šolskem letu ne vrne izposojenih knjig, se mu zaračuna odškodnina v višini            20 €/knjigo”.

Cerknica, 15. 6. 2020

Darja Andrejčič   

upravljalka US

Related Images:

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)